Home

Læreplan norsk vg3

100% ekte anmeldelser · 63 000 byer verden over · Spesialprise

 1. Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201
 2. Læreplan i norsk (NOR1-05) - bokmål:.WORD.ODT.PDF; Skriv ut Denne siden; Alle sider; Kompetansemål etter Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte til,.
 3. Læreplan i norsk (NOR01‑06) Delvis innført. Innføring av denne læreplanen begynte 1.8.2020; Gyldighet og innføring; Språk og målform. Bokmål; Vg3 SF; Vg3 påbygging; Vurderingsordning. Fagkoder. Timetall. Gyldighet og innføring. Planleggingsverktøy Planleggingsverktøy. Støtte til læreplanen
 4. Norsk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig (NOR1233) Eksamen og vurdering For elever Gjeldende læreplan for faget Læreplan i norsk (NOR1-05) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send.
 5. Læreplan for norsk, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Gå til hovedinnhold. Vg3 Vg1 og Vg2 Vg3 Skoleår 2021-2022 2021 Norsk (Vg3, studieforberedende) Bakgrunn Norsk. Timer 168. Trinn Vg3. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter

Læreplan for norsk. Denne læreplanen vil gjelde for elever som begynner på Vg1 høsten 2020. Norsk (Vg3) Timer 168. Trinn Vg3. Karakterer Elevene skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig. Eksame Vg3 påbygging til generell studiekompetanse: Eleven skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk muntlig, én i norsk skriftlig hovedmål og én i norsk skriftlig sidemål. Eksamen for elever 10. trinn: Eleven kan trekkes ut til to dagers skriftlig eksamen som omfatter norsk hovedmål og norsk sidemål

Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udi

 1. Læreplan i norsk Læreplankode: NOR1-05 Side 2 av 14 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv, og rustes til deltakelse i arbeidsliv og demokratiske prosesser
 2. Læreplan i norsk (NOR1-05) Utgår gradvis. Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan. Til forside Kompetansemål etter Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram; gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk
 3. Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring

Kjøp 'Intertekst essens Vg3, d-bok, Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Fagbokforlaget Norsk for påbygging Vg3 Eva Frisk, Siv Sørås Valand, Tone Elisabeth Grundvig og Tommy Moum Språk/målform Bokmål/Nynorsk Utgivelsesår 2015 Læreplan Kunnskapsløftet ISBN 9788202488130 Nettsted Yrkesfag Vg3 påbyggin Kjøp 'Intertekst essens Vg3, Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Fagbokforlaget Vg3 Felles programfag Apotekteknikk Fotterapi Helsesekretær Hudpleier Tannhelsesekretær Lærefag Aktivitørfaget Ambulansefaget Naturfag (læreplan, fellesfag) Norsk (læreplan, fellesfag) Samfunnskunnskap (læreplan, fellesfag) Yrkesfaglig fordypning Yrkesfaglig fordypning (læreplan) Les videre

Læreplan i norsk (NOR1-05) - udir

Moment VG3 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.Lisensen er gyldig i 1 år. Moment VG3 er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i norskfaget på Vg3, studieforberedende i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med oppgaver og mulighet til fordypning, se moment.cdu.no. Innlest lyd er tilgjengelig i uniboka Årsplaner og læreplan - Læreplan Kompetansemål i norsk etter Vg3 - ST/SF Muntlig kommunikasjon. Eleven skal kunne. lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholde

Læreplan i kokkfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Kontakt Påbygging er nyskrevet for påbyggingskurset Vg3. Verket følger i sporene til Kontakt Vg1-Vg2, men kan brukes uavhengig av hvilket verk elevene har brukt tidligere. Alt i én bok Teoristoff og tekstsamling er i samme bok, det gjør lærestoffet lettere tilgjengelig

Læreplan i norsk (NOR01-06) - Udi

 1. oritetar med kort butid i Noreg og Læreplan i. Marianne Kirkhorn Harald Eriksen Karen Marie Kvåle Garthus Anne-Marie Schulze. Kjøp. Intertekst Digital LÆRER VG1-VG3 Norsk for videregående. Kjøp. Intertekst Digital ELEV VG1-VG3 Norsk for videregående. Kjøp. Vis flere. Forlaget. Om oss; Ansatte.
 2. Læreplan i norsk. Fristen for å svare har dessverre gått ut. Om faget. Elevene viser kompetanse i norsk på Vg3 - studieforberedende utdanningsprogram når de analyserer, tolker og sammenligner tekster, når de utforsker tekstenes kontekster og reflekterer over tekstene
 3. Kjøp Moment VG3 fra Cappelen Damm Undervisning Moment er et nyskrevet norskverk for studieforberedende og følger revidert læreplan fra 2013 og endringene i eksamensoppgavene. Moment er et læreverk som har fokus på å få elevene til selv å forstå hvorfor lesing og skriving er viktige ferdigheter
 4. Læreplan i Vg3 barne- og Fagets relevans og sentrale verdier. Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget handler om å dekke samfunnets behov for yrkesutøvere som kan bidra til barn og unges allsidige utvikling og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for hvordan partene i arbeidslivet utøver sin samfunnsrolle i den norske.
 5. Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift Læreplankode: FFA3-02 Side 3 av 5 Drift Hovedområdet omfatter driftsplanlegging og drift av fiske- og fangstfartøy. Det dreier seg om lott og hyreoppgjør og føring av offentlige dokumenter knyttet til fiske og fangst. Hovedområdet dekker også økonomi, omsetning og rederidrift
 6. dustri. Bruk av satellittdata,.

Læreplan: 112: 4: Norsk Vg3 (LK06) NOR1211 hovedmål NOR1212 sidemål NOR1213 muntlig: Læreplan: 168: 6: Norsk Vg2 + Vg3, påbygging til studieforb. (LK06) NOR1231hovedmål NOR1232 sidemål NOR1233 muntlig: Læreplan: 280: 1 Kjøp Moment VG1-VG3 Elevnettsted fra Cappelen Damm Undervisning Nettstedet for elevene er gratis og uten innlogging. Elevnettsted med støtte for lesing og skriving Her finner elevene gode mønstertekster skrevet av både elever og lærere. Et nyutviklet lese- og skrivestøtteverktøy hjelper elevene i arbeidet med å analysere og skrive egne tekster trinn for trinn

Norsk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Kjøp 'Intertekst essens vg3, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i' av Marianne Kirkhorn fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978821103606 IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Intertekst essens vg3 : læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge og læreplan i : D-bok. Kirkhorn, Marianne. Bokmål. Grunnbøker. Intertekst vg3 : norsk for studieforberedende utdanningsprogram : d-bok. Garthus, Karen Marie Kvåle. Flerspråklig

LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitets- utvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring LærepLan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 7 Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig I dette undervisningsopplegget knytter vi skrivefasene til eksamensoppgavene gitt i norsk på Vg3. Les mer. Lærarens modelltekst. I denne videoressursen viser ein norsklærar på vg3 korleis ho går fram når ho skal løyse ei langsvarsoppgåve frå hausteksamen 2015

Læreplan i kjemiprosessfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen styring og overvåking av produksjon i prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og videreforedle naturressurser LÆREPLAN I HELSEARBEIDERFAGET VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd Veileder for læreplan for Energioperatør (vg3) 2 Bakgrunn for veilederen Læreplanene er forskrifter til opplæringsloven. De beskriver den kompetansen elevene, lærlingene eller lærekandidatene skal ha når opplæringen er avsluttet. De angir formål, hovedområder, omtale av grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og bestemmelse

Grip teksten Vg3 elevnettsted er direkte knyttet til læreboka for å gi rammer rundt undervisningen. Elevnettstedet inneholder et basisutvalg av oppgaver til hvert kapittel, innleste sammendrag av læreboka og oppsummeringstester. Nettstedet er laget til Kunnskapsløftets læreplan Læreplan i landbruksmaskinmekanikarfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Moment VG1–VG3 Elevnettsted av Lars August Fodstad

Kontakt Påbygging Vg3. Kontakt Påbygging er et læreverk i norsk for elever som tar påbyggingskurset og følger revidert læreplan fra 2013. På disse sidene finner du de digitale ressursene til læreverket. Læreboka er hovedkomponenten og dekker alle læreplanmålene NOR1054 nivå 1, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse NOR1151 nivå 1, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram NOR1152 nivå 1, læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge eller læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3. Helsesekretærfaget skal leggje grunnlag for å gjere administrative oppgåver og laboratorie- og assistansearbeid innanfor helsesektoren. Helsesekretæren skal yte service og gi råd og rettleiing til menneske i ulike livssituasjonar

Læreplan i norsk Det viktigste er fremdeles å fremme leselyst- og glede, gode ferdigheter muntlig og skriftlig, Også i VG3 er kompetansemålene for omfattende. Her skal elevene gjennomføre to større prosjekter, det skjønnlitterære program og fordypningsoppgaven Norskverket Grip teksten dekker læreplanen for Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram.Læreverket består av en kombinert lærebok for både bokmål og nynorsk for hvert årstrinn pluss nettressurser for elev og lærer Velkommen til nettstedet for Spenn 1,2 og 3. Spenn 1, 2 og 3 er Cappelen Damms læreverk for norsk VG1, VG2, VG3 fra 2006. Norskverket Spenn er ikke oppdatert i forbindelse med revisjonen av læreplan K06 (Kunnskapsløftet) i 2013, og Cappelen Damms nye norskverk for studieforberedende heter Moment.. Nettsidene til Spenn oppdateres ikke aktivt lenger, da verket ikke er i tråd med den nyeste. Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig. NOR1410. Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig. NOR1411. Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntli

Oppdateringen av læreplanen i norsk vil gjelde nivåene under A1, A2, B1 og B2. Ny læreplan for C1-nivå ble fastsatt i 2019 og vil innlemmes i planen i sin nåværende form. Læreplanen skal fortsatt bygge på Det felles europeiske rammeverket for språk, læring, undervisning og vurdering Læreplan i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Læreplan for norsk Videregående opplæring - vilbli

Vg2 og Vg3: Huk av for fagene under LK06 (gammel læreplan) Siden faget engelsk blir tilbudt på Vg1 etter nye læreplaner for yrkesfag skal du ikke huke av for engelskfaget på Vg2. Dersom eleven avslutter fag på Vg1 i høstsemesteret 2020, må dere velge fag fra gammel læreplan (LK06) fordi første mulige eksamen etter nye læreplaner er våren 2021 norsk (bare Vg2) samfunnsfag (bare Vg2) kroppsøving; helsefremmende arbeid (programfag) kommunikasjon og samhandling (programfag) yrkesutøving (programfag) yrkesfaglig fordypning (YFF) Alle fag er avsluttende og du må bestå dem for å få vitnemål etter Vg3 eller etter påbygging til generell studiekompetanse Læreplan i Vg3 frisørfaget. Ingen merknader til høringen. Om faget. Fagets relevans og sentrale verdier. Vg3 frisørfaget handler om profesjonell kundebehandling og pleie av hår, hodebunn, skjegg, vipper og bryn på en måte som imøtekommer kundenes ønsker og forutsetninger

Læreplan norsk vg3. Eksamensrettleiing. Vurderingsskjema muntige presentasjoner. Fordypningsoppgaven. Sanger. Hvordan skrive kortsvar. Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk. Litterært program. Sitemap. Vg3: Språk og språkhistorie. Språkdebatt og språkpolitikk. Samisk språk og kultur Her har jeg samlet 11 videoforelesninger som tar for seg arbeidet med fordypningsoppgaven i norsk på vg3. To av forelesningene er generelle, mens de ni andre presenterer ulike temaer og bøker som passer inn i temaene. Forelesningene er basert på tidligere forelesninger jeg har holdt på min arbeidsplass de siste årene som skolens bibliotekar.Trine Marit Fostervol

Opplæringsbok for helsefagarbeideren bla i boka byNorsk sangbok av Norsk Folkehøgskolelag (Innbundet

Finn læreplan - Udi

Læreplan i norsk Læreplankode: NOR01-06 Side 17 av 20 Underveisvurdering Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram når de analyserer, tolker og sammenligner tekster og utforsker tekstenes kontekster PENSUM = LÆREPLAN o VG3/PÅBYGG: Du må - studere kompetansemålene i læreplanen - skaffe deg oversikt over: o Språklige emner (språkutvikling, språkhistorie og språkdebatt, dialekter) o Litterære epoker (norrøn tid -> vår samtid) o Tekster og forfattere fra ulike epoker o Sammensatte tekster, f.eks. film og reklame o Virkemidler i tekste Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. Lukk. Norsk. Appell Norsk Vg1, Vg2 og Vg3 SF Nyhet! Panorama Norsk Vg1, Vg2 og Vg3 SF Tett på Norsk Vg1. Rettigheter. Sist oppdatert: 02.09.2009 © Cappelen Damm A

Opplæringsbok for barne- og ungdomsarbeideren bla i boka

Bli klar til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål og Norsk sidemål på Vg3 med Studienetts veiledning. Veiledningen hjelper deg med å forberede deg enkelt og effektivt, slik at du kan oppnå et godt resul ( Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven. Læreplanen i norsk bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk. Planen beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer. Den inngår som en del av ordningen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap Norsk* Idrett Vg3 Norsk* MDD Vg2 Norsk* MDD Vg3 * Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer. For lærere som har redusert undervisningstid p.g.a. funksjon som kontaktlærer, sosiallærer/rådgiver m.fl., brukes årsramme 607.

Intertekst essens Vg3, d-bok (Læreplan i norsk for

Læreplan - ADK 1 - Resertifisering Sammendrag Læreplanen gir en oversikt over den kompetansen som kreves av den som skal fungere som selvstendig arbeidende førstelinjeleder, grøftebasen, på et ledningsanlegg for vann og/eller avløp med ansvar for den praktiske utførelse av ledningsanlegget Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap for tospråklige lærere I 2020. Dette er modulkurs (1-3) som til sammen dekker de sju emnene i samfunnskunnskapsplanen i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Anmeldelser av Udir Norsk Vg3 Referanse. Disse er med komplette tekster om faget - og. Norsk du skriv. bilde. læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte - Udir.n Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen

Læreplanen i norsk består igjen av to deler, del 2a og 2b. Del 2a omfatter språkferdighetsnivåene A1-B2, mens del 2b beskriver nivået C1. Både læreplan for 50 timer samfunnskunnskap og læreplan i norsk er målstyrte, og opplæringen etter del 1 og del 2a skal avsluttes med prøver i både norsk og samfunnskunnskap Vurderingskriterier for muntlig eksamen i norsk Vg3. Se styrende dokumenter: Felles rammer for lokalgitt eksamen og Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Kompetansemål Karakter 2 Karakter 3 - 4 Karakter 5 - 6 Innledning Innhold Temaene og problemst illingene hentes fra læreplanens hovedområde Språk, litteratur og kultur Smartbok Videregående Norsk Panorama Vg3, Smartbok Panorama Vg3, Smartbok Panorama Smartbok er enkel å ta i bruk, og gir en rekke didaktiske fordeler som innlest lyd, søke- og notatfunksjoner med mer. Den har utvidet medieinnhold som arbeidsark og ekstra oppgaver

Høring: Læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1. Kompetanse Norge har invitert relevante aktører til å avgi høringssvar på forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1. Frist 20. mars 2019. Kompetanse Norge avholder høringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet læreplan i grunnleggende norsk. Viktige avklaringer: - Elevene som jobber etter nivå 1 er elever med svært ulike forutsetninger for å lære. Her finner vi: - Elever som er analfabet ved oppstart. - Elever som kan lese og skrive på morsmålet, men må lære å lese og skrive med de Stikkord: læreplan i grunnleggende norsk. Startside > Alle nyhetssaker > Stikkord arkiv: læreplan i grunnleggende norsk; Opptak fra webinar om læreplan i grunnleggende norsk. Solveig Berg Johnsen 26. oktober 2020 Se opptak av webinaret om den nye læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter med Irmelin Kjelaas Fritak fra norsk sidemål (nynorsk) Fritak fra fag du allerede har bestått. Fritak fra kroppsøving. Søknad om å bytte programfag. Søknad om å slutte i programfag. Læreplan i norsk for minoritetsspråklige med kort botid. Samtykke fra elever over 18 år. Reglement og plikter. Ordensreglement. Råd og regler for bruk av IKT-utstyr.

Produkter i kategorien Norsk Cappelen Damm Undervisnin

Intertekst essens Vg3 (Læreplan i norsk for språklige

Norsk Folkehjelp Odal Ambulanse. NTS Ambulanse, avd. Lom. Ullevål Universitetssykehus HF, F-086-98: Fjerning av hovedmoment i læreplan for opplæring i bedrift Ambulansefaget. Læreplan, VG3 Ambulansefaget. Studieplan, paramedic, Høgskolen i Østfold Eksamensveiledning 2015, Norsk hovedmål og sidemål side 7 av 10 Kjennetegn på måloppnåelse til eksamen i norsk hovedmål og sidemål Vg3 studieforberedende og påbygging til generell studiekompetans Skolen virker i et samfunn preget av store kulturelle, teknologiske, økonomiske og miljømessige endringer. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og pedagogikkens oppgave blir å legge til rette for en ansvarlig og bærekraftig utvikling i årene som kommer

Læreplaner for fag i utdanningsprogram for helse- og

Deretter følger VG3 Ambulansefaget som er læretid ved godkjent lærebedrift. Her beskrives kun VG2 og VG3 etter gjeldende læreplan. (Læreplanen er for tiden til revisjon). Termene VG1, VG2 og VG3 som er under innføring benyttes fremfor GK, VKI g VKII som utgår som ledd i Kunnskapsløftet En elevs poengsum regnes ut på grunnlag av avsluttende karakterer i alle fag fra grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig blir regnet som tre separate karakterer. Det samme gjelder for engelsk skriftlig og muntlig. Standpunkt- og eksamenskarakterer blir også regnet som separate karakterer

Moment VG3 Unibok av Anne Lene Berge (Nettsted) - Norsk

læreplanen kompetansemål skriftlig skjema muntlig egenvurdering. Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn Knyttet til det yrkesfaglige programområdet Helse- og oppvekstfag på Vg2. Forkunnskap: Bestått programfagene på Helse- og oppvekstfag Vg1. For at Nettskolen skal kunne gi deg standpunktvurdering i faget, må du være aktiv deltaker Innlegg om Revidert læreplan i norsk skrevet av esalen. Den nye læreplanen i norsk er for tiden ute til høring. Målet med revideringen har vært å redusere ambisjonsnivået, slik at planen er mer i tråd det som foregår i undervisningen, å synliggjøre utviklingen gjennom utviklingsløpet og å finne frem til hvilke vurderingsordninger som best er egnet til å styrke elevenes. Spor 2 - nivå b1, Spor 2 - nivå b2, Spor 3 - nivå b1, Spor 3 - nivå b2, Spor 3 - nivå c1, Vg1, Vg2, Vg3 Oppgåve i norsk Vg3 som skal ende i ei munnleg framføring for lærar og medelevar. Du kan velje mellom desse temaene: Skjønnlitterært tema (romanar) Faglitterært tema (fagbøker, historier frå verkelegheita, biografiar) Adaptasjon: Frå bok til film Språkleg emne Forslag til framgangsmåte: 1. Start med å finne eit tema som interesserar deg. Få hjelp på skulebiblioteke

Kompetansemål - Vg3 S

God helse 2017 er utarbeidet i henhold til de nye Vg2- og Vg3-målene. LES MER. Årsplan for God helse. Her finner du forslag til Årsplan for God helse, for Helse 1 og 2, Kommunikasjon, Yrke. LES MER. Ny læreplan Helsefagarbeider. Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. LES ME Knyttet til programområdet Naturbruk Vg2 og Vg3. Opptakskrav: Bestått eller godkjent Naturbruk Vg1 og fylt 25 år. Det er oppstart i august hvert andre år. Første opptak høst 2018. Nytt opptak høst 2020 (med forbehold om nok søkere): Søknadsfrist 1. mars 2020 NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE IP2. Meny. Gå til innhold. beskjeder; timeplan og årsplan; læreplan; regler og avtaler; FRAVÆR; lover; NORSKPRØVEN; egenvurdering. Publisert i A1, A2, B1, B2, informasjon, læreplan, Uncategorized | Legg igjen en kommentar. Søk. kongehuset. A1 (12) A2 (10) adjektiv (6) adverb (4) aktiv og passiv (1. Ny struktur og design på Matematikk.org! Matematikk.org er det mest besøkte matematikk-nettstedet i Norge, med nesten 300.000 besøkende i måneden Ny læreplan i norsk 21013 Posted in Norskfaglig , tagged læreplan i norsk , ny læreplan i norsk , revidert læreplan i norsk on september 14, 2013| Leave a Comment » Like etter at lærerne hadde gått ut i ferie, var den nye læreplanen i norsk klar

Kontakt Påbygging Cappelen Damm Undervisnin

Fordypningsoppgaven i norsk vg3. Søk på dette nettstedet. Fordypningsoppgaven i norsk vg3 - en ressurs for Eiker, Kongsberg og Gol videregående skoler; Kildebruk; Kilder i oppgaven din; Krav til oppgaven; Instructions. Litterære emner. Språklige emner. Andre norskfaglige emner. Nettkart Her kan du finne hjelp til eksamensoppgavene fra Norsk eksamen tirsdag 31. mai 2016 på Privatist, Vgs - Studieforberedende og Vgs - Yrkesfaglig - Hovedmål Ny læreplan. 28.04.2017 (Film: Norsk Lektorlag) Foreldre pulsen -ett viktig tema hver uke. Les flere artikler. Snakk om en dramatisk verden. Hoderegning «Yes, I can!» - engelsk i hverdagen. Forstå brøk. Ta psyken på alvor - SPØR MER! Folkeskikk og språkbruk LÆREPLAN I NORSK Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter

Norsk - motivasjon og mestring

Norsk - Fagbokforlaget

Den nye læreplanen i norsk er for tiden ute til høring. Målet med revideringen har vært å redusere ambisjonsnivået, slik at planen er mer i tråd det som foregår i undervisningen, å synliggjøre utviklingen gjennom utviklingsløpet og å finne frem til hvilke vurderingsordninger som best er egnet til å styrke elevenes grunnleggende språkferdigheter Teksten i dokumentet omfatter læreplan i norsk fastsatt av Utdanningsdirektoratet og i blå boks skolens synliggjøring av verdigrunnlag godkjent av Utdanningsdirektoratet 19.juni 2020. Gjelder fra 01.08.2020 . Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 teoretisk (matematikk T) Læreplankode: MAT09-0 Læreplan i naturfag Læreplankode: NAT01-04 Side 3 av 26 naturvitenskapelig perspektiv. endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon Kompetansemål og vurdering Vg3 påbygging til generell studiekompetans Læreplan i engelsk Læreplankode: ENG01-04 Side 3 av 15 kommunisere muntlig og skriftlig i forskjellige situasjoner og ved å bruke ulike medier og kilder. Elevene skal få oppleve, bruke og utforske språket fra første stund. Opplæringen skal legge til rette for at elevene får utfolde seg og samhandle i autentiske og praktiske situasjoner

Service og samferdsel - FagbokforlagetLivsløp og velferd | Cappelen Damm UndervisningAlle tiders historie Påbygging av Tommy Moum (Fleksibind
 • The sims resource objects.
 • Wonder watch online.
 • Stromausfall leipzig 2017.
 • Mtb touren latsch.
 • Mla datenbank uni wuppertal.
 • Tilbakekall av norsk statsborgerskap.
 • Sandefjord sykkelfestival.
 • Kreissparkasse erkelenz mitarbeiter.
 • An no sport.
 • Ullared camping incheckning.
 • Ultralyd vestfold.
 • Hawk bibliothek.
 • Feuer in rheine heute.
 • Juegos del chavo del 8 en la vecindad.
 • Bostedsadresse.
 • Festivaler nord norge 2017.
 • Autocad bild vektorisieren.
 • Första tecken på alzheimers.
 • Snapchat map not available on device.
 • Uran wert.
 • Lion king london lyceum theatre.
 • Yzf r125 red 2017.
 • Phobos 24.
 • Infantile cerebralparese diagnose.
 • Kiwi cancel.
 • Super mario nes flash.
 • Faith evans chyna tahjere griffin.
 • Nedvarming.
 • Ilsvika sykehjem.
 • Seaking 38 fly.
 • Pm amfi elverum.
 • Lowrance.
 • Stekt egg næringsinnhold.
 • Dji mavic air combo.
 • Pepsi max kjøleskap.
 • Lilla godteri.
 • Tegn på gåen toppakning.
 • Emma coronel aispuro hijas.
 • 9 mbps to mbit s.
 • Lovdata vitaminer.
 • Paddington 2 norsk.