Home

Referansegruppe ntnu

Referansegrupper for studenter i - innsida

 1. Les om referansegruppe: Denne fanen sender deg Kvalitetssystem for utdanning sin wiki, som inneholder generell informasjon om referansegrupper og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Om emnet : Her blir du sendt til emnets side på ntnu.no med informasjon om emnet
 2. Dvs. på formen brukernamn @ stud.ntnu.no. Merk at du ikke trenger legge til deg selv. Etter du har klikket «Opprett referansegruppe» vil en dialogboks sprette opp, denne forteller deg at prosessen med å opprette et rom i Teams til referansegruppearbeidet er satt i gang
 3. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Om informasjonskapsler Personvern Ansvarlig redaktør. Logg in
 4. st tre møter med fagstaben i løpet av semesteret
 5. REFERANSEGRUPPE! HVORFOR? Alle emner skal evalueres på NTNU, det er en del av kvalitetssikringssystemet som NTNU må ha. Dere studenter er en viktig brikke i dette arbeidet, det er dere som er ekspertene på studentperspektivet. Dette er en viktig kanal for å få frem deres meninger og forslag
 6. Referansegruppe Om du har noe som du ønsker tatt opp på neste referansegruppemøte, eller legger merk på at noe går bra eller dårlig med forelesnigene, øvingene, , så er det bare å ta kontakt med referansegruppen
 7. Referansegruppe - for studenter: Godkjent : 7.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen: 2 Måneder siden: Evaluere emne - for emneansvarlig: Godkjent : 5.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen: 8 Måneder siden: Kvalitetssikring av utdanning: Godkjent : 1.0: Tone Kvenild: 4 År siden: Referansegruppe - kvalitetssikring av utdanning: Godkjent.

Lysark som emneansvarlig kan bruke i første forelesning for å informere om studentevaluering på NTNU. Referansegruppe # Emneansvarlig oppretter en referansegruppe som består av minst tre av emnets studenter. Studentene skal evaluere emnet og utarbeide en rapport En referansegruppe som benyttes til høringer, faglig koordinering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til styringsgruppe. For å oppsummere trenger ikke et prosjekt å ha en referansegruppe. Det kan sitte personer som ivaretar denne rollen i styringsgruppen, men i større prosjekter er det allikevel anbefalt å ha begge deler Institutt for matematiske fag, NTNU. MA1103 Flerdimensjonal analyse > MA1103 Flerdimensjonal analyse - Vår 2019 > Referansegruppe. Meny. Hovedside. Fremdriftsplan. Kursbeskrivelse, timeplan og eksamensinfo (ekstern side) Referansegruppe og tilbakemeldinger. Gamle eksamensoppgaver SenTIF's referansegruppe Det er etablert en referansegruppe som har en rådgivende funksjon i utviklingen av SenTIF. Referansegruppen skal foreslå retningsgivende prosjekter, tema og fokusområder for SenTIF sin virksomhet

Dato: 14. november Sted: Rom 922, SB2 Tilstede: Ada Skarsholt, Bastian Poppe, Hong-Tan Lam, John Erik Fornæss, Kari Hag og Kirsti Rø Forfall: Filip Schjerven Forelesninger Veldig fint å være ferdig med pensum tidlig, slik at det er god til repetisjon og gjennomgang av tidligere eksamenssett.. Flott med tidlig annonserte spørretimer i uke 48 og 4 Referansegruppe: BMAST Espen Sande BFY Aksel Jan Verne Vestby MLREAL Ingvild Marthinussen . Sist oppdatert: 20.03.2017 15:08 Besøksadresse: Sentralbygg 2, Alfred Getz vei 1, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 35 20 ⋅ Telefax: 73 59 35 24 ⋅ E-post: postmottak@math.ntnu.no. Referansegruppe: BBI Siri Bakøy BFY Bent Fladmark BKJ Håvard Krugerud ÅMATSTAT Mari Julnes BMAST Espen Sande MLREAL Marie Berge Holmen . Referansegruppemøte 30.09. Øvingsundervisningen: Mye positivt om øvingslærerne! Men studentene føler stort stress med øvingsopplegget Nasjonal referansegruppe Klynge 3: Samfunnssikkerhet Stian Antonsen, NTNU Samfunnsforskning - Studio Apertura Vegard Aune, NTNU SFI CASA Odd Jarl Borch, Nord Universitet Tore Bjørgo, UiO/C-REX Arne B. Brantsæter, OUS Øyvind Breivik, MET Monica Endregard, Forsvarets Forskningsinstitut

Referansegruppe, sosiologisk uttrykk som brukes om en sosial gruppe en person identifiserer seg med, eller tolker sin egen stilling i lys av. Viktige referansegrupper er sosiale klasser og lag, sosiale, kulturelle og religiøse fellesskap, lokalsamfunn, omgangskretser, gjenger osv. Uttrykket ble lansert i 1942 av amerikaneren Herbert H. Hyman i boken The Psychology of Status og slo raskt rot i. Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU Nasjonal referansegruppe Klynge 3: Samfunnssikkerhet Nasjonal referansegruppe Klynge 4: Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet; Stian Antonsen, NTNU Samfunnsforskning - Studio Apertura: Anders Teigland, Joma International AS: Vegard Aune, NTNU SFI CASA: Are Magnus Bruaset, Simula: Odd Jarl Borch, Nord Universitet: Christina Wår Hanssen. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNU. Institutt for musikk har studietilbud innen utøvende musikk, musikkvitenskap, musikkteknologi og dansevitenskap. På det utøvende studiet tilbys praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for den som ønsker å bli vokal- eller instrumentallærer, der undervisning i musikkdidaktikk foregår på studieprogrammet Referansegruppe: Hele klassen vil være referansegruppe i emnet. Besøksadresse: Sentralbygg 2, Alfred Getz vei 1, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 35 20 ⋅ Telefax: 73 59 35 24 ⋅ E-post: postmottak@math.ntnu.no.

Forord (Geoteknisk prosje

Opprette referansegrupper i - innsida

Nordisk referansegruppe - NTNU

Referansegruppe for faget kretsanalyse. Det er opprettet en referansegruppet i faget Kretsanalyse. Bruk referansegruppen når dere ønsker å gi en tilbakemelding på undervisningen. Elektronikk: Robert Bains bains@stud.ntnu.no. Det skal være referansegruppe i alle emner ved NTNU. Referansegruppa består av minst 3 studenter som til sammen representerer alle studentene i emnet. Der et emne omfatter flere studieprogram, bør alle studie-program være representert i referansegruppa. Gjennom semesteret skal referansegruppa ha minimum 3 mø-ter med underviseren Universell er organisatorisk tilknyttet NTNU, men har alle høyere utdanningsinstitusjoner som målgruppe. Universell har tre hovedoppgaver og målsetninger. Det er å utvikle: Et inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet Universell har etablert en referansegruppe for enhetens hovedarbeidsområder Programmets referansegruppe består av representanter for: Husbanken, Utvalgte kommuner (boligplanleggere og -forvaltere, helse- og sosialtjenesten) Boligbyggelag . Byggenæringen . NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst. Departement (KRD) Publisert 20. juli 2009. Denne siden bruker informasjonskapsler Referansegruppe NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning Emnets referansegruppe består av (to fra hvert studieprogram): VPN for NTNU-studenter (Windows). NumFys, et prosjekt ved Institutt for fysikk, for integrert bruk av programmering, modellering og beregninger i fysikkundervisningen

Referansegruppe NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning 2014 Fagets referansegruppe består av: August Mathisen (TFY4145), E-post: augustsm@stud.ntnu.no Aleksander W. Pedersen (TFY4145), E-post: aleksawp@stud.ntnu.no Hedda Vik (TFY4145), E-post: hhvik@stud.ntnu.no Frøydis Vikestad (TFY4145), E-post: froydisv@stud.ntnu.n Nyetablert referansegruppe Nyetablert referansegruppe . Både brukere, hjelpere og forskere er representert i NAPHAs ferske referansegruppe. 12 medlemmer med bred kompetanse fra psykisk helsearbeid skal sikre god kvalitet på senterets arbeid Referansegruppe Referansegruppa gir råd til prosjektet, men har ikke noe ansvar for prosjektmålene. Medlemmene i referansegruppa er valgt ut fra sin verdifulle kompetanse Velkommen til nettsidene for Studentrådet SU v/ NTNU. Her finner du alt du trenger å vite om Studentrådet, og oppdateringer om vårt arbeid. Nettsidene våre er foreløpig under renovasjon - noe innhold kan være flyttet og/eller utilgjengelig i en periode. Welcome to the Student Council SU's webpage

NKRRs referansegruppe Referansegruppen til NKRR Kjersti Grønning, førsteamanuensis Ph.D. NTNU, Fakultet for Helse og sosialvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap. Helse Vest . Karin Anna Lande, rehabiliteringsleder Rehabilitering Vest; Helse Sør-Øst Microsoft Word - Referansegruppe - Referat - 2012 -02.docx Author: Truls Gundersen Created Date: 11/18/2012 5:52:11 PM. PROSJEKT SOM ARBEIDSMETODE Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling Pulje lll,18.09.0 søknader fra NTNU om tildeling av eksterne prosjektmidler som gjelder utdanningsvirksomhet; Utvalget drøfter saker etter eget initiativ, etter initiativ fra Rektor og saker som foreslås av fakultetene, forvaltningsutvalgene eller Studenttinget. Utdanningsutvalget kan etableres som referansegruppe for ulike utviklingsprogram

Referansegruppe - wiki

Stimuleringsmidler 2020 - Forlenget søknadsfrist! Universell lyser ut 1,7 millioner kroner til prosjekter som skal øke omfanget av universell utforming som fag- og kunnskapsområde i høyere utdanning Referansegruppemedlemmene skal sikre forankring av kompetansetjenesten og informasjonsflyt i hver helseregion. De skal i tillegg sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 Referansegruppe NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning Emnenes referansegruppe består av (en fra hvert studieprogram): I Windows kan Matlab (og diverse andre programmer) kjøres direkte i en nettleser fra adressen farm.ntnu.no. Veiledning (for både windows, mac og linux) på denne wikisiden Title: Microsoft Word - Referansegruppe - Referat-2013-02.docx Author: Truls Gundersen Created Date: 4/16/2013 7:56:58 A

Referansegruppe - Ntnu

Referansegrupper - Har de noen nytteverdi? Mange har sikkert sittet, eller kommer til å sitte, i referansegruppe. For de av dere som likevel ikke vet hva dette er gir jeg en rask gjennomgang: I hvert emne ved NTNU skal noen representanter fra hver studieretning gå sammen i en gruppe for å evaluere emnet, dette kalles en referansegruppe.Denne gruppen fungerer som leddet mellom resten av. Referansegruppe NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning Emnenes referansegruppe består av (en fra hvert studieprogram): VPN for NTNU-studenter (Windows). NumFys, et prosjekt ved Institutt for fysikk, for integrert bruk av programmering, modellering og beregninger i fysikkundervisningen

The Norwegian University of Science and Technology is Norway's main engineering and natural sciences university, with equally strong programmes in the arts,. professor på Norsk senter for elektronisk pasientjournal/NSEP ved NTNU. Gisle Roksund Klosterhagen legesenter, Skien, Telemark Praksiskoordinator Sykehuset Telemark. Overordnet med DIPS på STHF og implementering av E meldinger i Telemark. Var med på å etablere EPJ referansegruppe i sin tid som leder i NFA. Infodoc Plenari

Denne nettressursen er utviklet for lærere og lærerstudenter, men er aktuell for alle som er involvert i skolens virksomhet. Ressursen gir støtte til vurderinger av når og hvordan lærere bør snakke med elever om terrorangrep - både 22. juli konkret, men også andre skremmende og alvorlige hendelser. Du finner generelle råd for hvordan undervise om [ Silje L Kaspersen, forsker (20 % SINTEF + dr.gradsstudenht ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU) Øystein Døhl, forsker Institutt for samfunnsmedisin, NTNU (disputerte i 2016, har nå stilling som forsker) Referansegruppe. Forskningsdirektør Per Lillestøl, SINTEF Teknologi og samfunn; Dekan Stig A Slørdahl, Det Medisinske Fakultet, NTNU Kontaktinformasjon . Faglærar: Arvid Næss, ; Tlf: (735) 97053 ; Epost:arvidn@math.ntnu.no Rom 1144, 11.etg., Sentralbygg II, Gløshaugen. Øvingslærar

Wiki - innsida.ntnu.n

Metoder for evaluering av emne - Wiki - innsida

3.4 Referansegruppe Helseledernettverket med kommunekoordinatorene i SiO fungerte som en referansegruppe for piloten. Prosjektleder var til stede ved to av deres møter for å dele erfaringer om arbeidet. 3.5 Erfaringer vedrørende prosjektorganiseringen I etterkant ser vi at det er en svakhet at ingen studenter og lærlinger var representert Read the latest magazines about Referansegruppe and discover magazines on Yumpu.co Primærgruppe, sosiologisk betegnelse på den første og sosialt grunnleggende gruppe i et menneskes liv. Kjernefamilien har vært sett som erkeeksempelet på en primærgruppe, men uttrykket brukes også om vennegrupper og mindre arbeidsfellesskap. Begrepet ble først brukt av Charles H. Cooley. Primærgruppe kan sies å være kjennetegnet av at den er oversiktlig og liten, partene i gruppen.

Hva er forskjellen på en styringsgruppe og en referansegruppe

TDL-Materiallære

Referansegruppe. MOOCAHUSET hadde også en referansegruppe fram til vedtak om omorganisering 09.05.2018. Tommy Due-Løvaas (IT-direktør) Kari Gerhardsen Vikestad (1.lektor-stipendiat, Institutt for naturvitenskapelige helsefag) Gabi Høium Hurlen (rådgiver, MOOCAHUSET) Nadine Kaiser (prosjektleder innføring av CANVAS, Fellesadministrasjonen Sluttkonferansen for NORSULP (NORwegian Sustainable Urban Logistics Plan) prosjektet nærmer seg avslutning. I den sammenheng ble det avviklet en konferanse med deltagere fra kommuner og prosjektets styrings- og referansegruppe Vis Stian Lilands profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Stian har 3 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Stians forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter

SenTIF's referansegruppe - NTNU

12.01.2015 1 1 April 2012 Kvalitetssikring av emner ved NTNU 2 NTNUs system for kvalitetssikring av emner • Nye element fom 2014: - Spørreundersøkelse i alle emner minst hvert 3. år - 3 referansegruppemøter pr semester (oppstart, midt og mot slutten En referansegruppe har bidratt i betydelig grad. Denne har bestått av: Sigrid Skavlid, Deltasenteret Sverre Fuglerud, Norges blindeforbund NTNU i Gjøvik, godt støttet av universitetslektor Eivind Arnstein Johansen, Medielaboratoriet, NTNU i Gjøvik. Arne Tømta ved Hurdal syn- og mestringssenter har bidratt med beskrivelse av ulike.

MA1103 - Referansegruppe - math

Referat fra møter i Referansegruppa finner du etterhvert her. Møte nr. 1 Høsten 2012 - dato: 25.09 - Referat Møte nr. 2 Høsten 2012 - dato: 13.11 - Refera Side 1 av 2 REFERATFRA&MØTEI&REFERANSEGRUPPE & TFY4155/FY1003ELEKTRISITETOG&MAGNETISME & & DATO: Tirsdag 3. februar 2015 kl. 14.15-15.00 STED:(Rom E3-128, Realfagsbygget, NTNU TILSTEDE: Arne Mikkelsen (Ansvarlig faglærer) Peder Notto Galteland (Laboratorieansvarlig Landsdekkende referansegruppe for Livets siste dager (oppdatert september 2019) Navn Tittel Arbeidssted Stephan Ore Sykehjemslege Oppsalhjemmet, Oslo NTNU, Trondheim Katrin R. Sigurdardottir Overlege Palliativt team, Haukeland universitetssjukehus og Kompetansesenter i lindrande behandlin *FASIT Feil og AvbruddsStatistikk I Totalnettet Referansegruppe for feil og avbrudd ble opprettet 13.03.1996 og består av representanter fra NVE, Statnett og EnergiAkademiet (EBL). I tillegg er Lier Everk, Troms Kraft Nett AS, Istad Nett AS og Sintef Energiforskning for tiden representert. www.fasit.n

I dette arbeidet trenger vi lærere til en referansegruppe som skal bidra med ønsker og behov for støttemateriellet, og i neste omgang være med på kvalitetssikring. Dersom du ønsker å delta i referansegruppa innebærer det deltagelse på to halvdagssamlinger ved Matematikksenteret i Trondheim, samt at du gjennomfører en utprøving av oppgaver på egne elever Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Jeg vil benytte anledningen til å takke mine veiledere, Extrastiftelsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, NTNU og NSDM for støtte og godt samarbeid så langt. Jeg vil også takke Helse Fonna som lar meg ta del i forskningsmiljøet deres i Haugesund, der det også er en økende interesse for forskning i grensesnittet mellom helseforetak og kommuner

Referansegruppe - for studenter - Wiki - innsidamedisinstudiet | #NTNUmedicine

Nye krefter i NAPHAs referansegruppe Nye krefter i NAPHAs referansegruppe -Vi er veldig fornøyd både med å ha fått styrket den kommunale representasjonen i NAPHAs referansegruppe, og å ha personer med god kompetanse innen rus, sier faglig rådgiver Arve Almvik i NAPHA Regissøren i egenskapt teater - En analyse av regissørens funksjoner og roller i forestillingsprosessen - Er det virkelig virkelig? - En teaterforestilling for ungdo Publikasjoner fra CRIStin - NTNU [18843] Sammendrag. samt at 11 ansvarlige redaktører enten er dybdeintervjuet eller har vært med i referansegruppe. Materialet inkluderer også stoff fra løpende offentlig debatt og innspill fra sekretariatet. Utgiver NTNU. Kontakt oss.

 • Woodstock festivalen.
 • Ventelistegaranti.
 • Ix mediadaten.
 • Playmobil feuerwehr.
 • Sparkasse steinheim öffnungszeiten.
 • Terminliste freestyle 2017.
 • Bilder av begynnende brennkopper.
 • Danke auf russisch mit deutschen buchstaben.
 • Urinveisinfeksjon smittemåte.
 • Druse beim menschen.
 • Avenue bremen facebook.
 • Stephen king bücher 2017 sleeping beauties.
 • Rederiet restaurant farsund.
 • Iphone 7 etui.
 • Neustadt an der weinstraße deutschland sehenswürdigkeiten.
 • Nierenversagen behandlung.
 • Feil fall mot sluk.
 • Mennesker på kafe språklige virkemidler.
 • Bekkenleddsmerter ikke gravid.
 • Ost nettbutikk.
 • Copenhagen marathon 2017 results.
 • Kapittel 4 vær og klima oppgaver.
 • Dubai angebote 2018.
 • Alumni nettverk.
 • Quer durchs land ticket 19€.
 • Partner motorsag forhandler.
 • Økologiske kyllinger salg.
 • Kreis siegen stellenangebote.
 • Brasiliansk jiu jitsu belter.
 • Bmw 5 serie sedan.
 • Ugleteppe oppskrift norsk.
 • Selge brukte smykker.
 • Brufen 400 mg.
 • Wetter berlin tegel flughafen.
 • Montana reol.
 • Acer swift 3 sf314 51 pris.
 • Ladestien start.
 • Tanzbar house edition 30 april.
 • Dominobrikker til salg.
 • Austrian airlines check in.
 • Tova tøfler iglo garn.