Home

Ssb våpeneksport

Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018 - SSB

 1. Nato mottar brorparten av norsk våpeneksport. Mye av eksporten i 2018 gikk, som i foregående år, til Nato-land. Av den totale verdien på 2,5 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 1,6 milliarder, eller omtrent 65 prosent, til Nato-land
 2. Slik beregner SSB tall for eksport av våpen og ammunisjon Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av våpen omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10)
 3. Det svenske fredsforskningsinstituttet (SIPRI) publiserer tall som rangerer verdens land etter våpeneksport. Tallene der skiller seg fra SSBs. Dette henger sammen med at de to institusjonene henter inn data fra ulike kilder: Tall fra SSB bygger på innrapporterte eksportopplysninger, mens SIPRI bruker spørreundersøkelser, mediene og offentlige dokumenter
 4. Varegruppen som omfatter blant annet bomber, granater og raketter har vært størst i den tolldeklarerte våpeneksporten fra Norge de siste seks årene. Hittil i år har mesteparten gått til Spania, USA, Tyrkia og Sverige. Ifølge tall fra FN var Norge verdens sjette største våpeneksportør i 2003
 5. dre enn i toppårene 2008 og 2009 da eksportverdien lå på vel 3,1 milliarder kroner
 6. Norsk våpenindustri produserer våpen, ammunisjon og annet militært utstyr for det norske forsvaret og til eksport.. Våpenindustrien er en global industri der de 100 største våpenselskapene selger våpen for rundt 315 milliarder USD (tall 2006)

Norge eksporterte våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015. Det var en økning på 600 millioner kroner og gjør at Norge er verdens tiende største våpeneksportør. Det er særlig varegruppene. Omstridt våpeneksport Våpeneksportmeldingen for 2015 som regjeringen oversendte til Stortinget i dag, viser at Norges eksport av våpen, ammunisjon og utstyr til militære formål endte på 2,4.. Norsk eksport av militærutstyr hadde en verdi på totalt 2,6 milliarder kroner i fjor, omtrent det samme som året før. Det ble eksportert mindre utstyr til USA, mens det ble eksportert mer til Sveits, Tyrkia og Sverige

Fortsatt nedgang i våpeneksporten i fjor - SSB

Nedgang i våpeneksport. I en artikkel fra SSB om norsk våpeneksport i 2018 skrives det at nedgangen i hovedsak skyldes en halvering av eksport i gruppen «våpen og våpendeler». Den største gruppen er krigsmateriell av typen bomber, granater, torpedoer og lignende SSBs tall for norsk våpeneksport i 2016. Posted on February 10, 2017 by Norges Fredslag under Militært forbruk, norsk krigsmateriellindustri, Uncategorized, Våpeneksport. Norge eksporterte våpen for 1,9 milliarder kroner i 2016, 485 millioner mindre enn året før, viser SSBs statistikk Her hjemme har regjeringen gjentatte ganger fått kritikk fra både hjelpeorganisasjoner og politikere for å fortsatt tillate våpeneksport til landene i koalisjonen. Nå viser tall fra SSB at.

Tall fra SSB viser at Norge i oktober i år solgte materiale i en kategori som inneholder dødelige eksplosiver til Emiratene. Ingen ytterligere stans i norsk våpeneksport Våpeneksport. Oppsummert. Norge eksporterte forsvarsrelatert utstyr for 6,3 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 33 prosent fra 2016

Våpeneksport: Stopp våpeneksport til Emiratene Tall fra SSB viser at Norge har eksportert militært materiell og ammunisjon for over 44 millioner til gulfstaten Høyre vil ikke programfeste «strenge krav til norsk våpeneksport» Også regjeringspartiet Høyre har fjernet politiske mål for norsk våpeneksport i forslag til nytt partiprogram. I gjeldende program vil de «stille strenge krav til norsk våpeneksport». Det vil de ikke i sitt nye program. - Det er ikke like overraskende LEDER Våpeneksport: Dagbladet mener: Vi er diktatorens dobbeltmoralske våpenhandler Når våre politikere får valget mellom eksportprofitt og menneskerettigheter, velger de ofte førstnevnte - Oman er dermed største importør av norske våpen i 2017 blant alle land, 357 millioner kroner mer enn USA som de siste årene har vært det største markedet for norsk våpeneksport, skriver SSB

Laveste våpeneksport siden 2005 - SSB

- Oman er dermed største importør av norske våpen i 2017 blant alle land, 357 millioner kroner mer enn USA som de siste årene har vært det største markedet for norsk våpeneksport, skriver SSB. Største kontrakt i historie Debatt: Norsk våpeneksport Men selv med denne anerkjennelsen viser SSB sine tall at eksport av militært materiell til Emiratene fordoblet seg fra 2015 til 2016 Norsk våpeneksport Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018. Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, (SSB). Nedgangen fra fjoråret skyldes i hovedsak en halvering av eksport innen gruppen «våpen og våpendeler», som er redusert med 840 millioner kroner Tallgrunnlaget baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly, opplyserStatistisk sentralbyrå (SSB).Nedgangen fra fjoråret skyldes i hovedsak en halvering av eksport innen gruppen «våpen og våpendeler», som er redusert med 840 millioner kroner.Mye av eksporten gikk til NATO-land Våpeneksport. Den samlede verdien I 2009 utgjorde salget av våpen til det krigførende landet ifølge SSB-tallene nesten 56 prosent av den totale eksporten av militærutstyr fra Norge

Vekst i norsk våpeneksport - SSB

Økt eksport av våpen i 2015 - SSB

Ifølge SSB hadde bare USA, Canada, Storbritannia, Italia og Frankrike høyere eksport av denne kategorien forsvarsmateriell i Norges historiske toppår for våpeneksport. SSB referer til tall fra. I 2017 brukte verda nesten 14.000 milliardar kroner på militært forbruk, det høgste talet sidan den kalde krigen. Samstundes viser tal frå SSB at våpeneksporten frå Noreg auka med 1,5 milliardar norske kroner på berre eitt år, frå 2016 til 2017. - Vi tener på at verda rustar opp. Det er skummelt at Noreg tener meir og meir [

Norsk våpeneksport til landene som deltar i konflikten i Jemen må ny dokumentasjon til høringskomiteen på Stortinget som viser at Norge fortsatt eksporterer militært utstyr ifølge SSB Norsk våpeneksport gikk i fjor ned med en halv milliard kroner i forhold til toppåret 2009. Likevel ble det i 2010 eksportert våpen og ammunisjon for 2,6 milliarder kroner. Norge er blant verdens største våpeneksportører. Her er en norsk soldat i.. Dette kommer fram i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er vel velkjent at vi er en stor eksportør sier statistikkrådgiver Anne Berit Dahle i SSB Rapport: - Norsk våpeneksport-politikk bidrar til undertrykkelse. Norge skal ha eksportert militærutstyr til ti autoritære regimer for i alt 1,5 milliarder kroner i perioden 2002-2012

Laveste våpeneksport siden 2005 - Eksport av våpen og

Fredsnasjonen Norge er i verdenstoppen når det gjelder våpeneksport. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Se lista her Norsk våpeneksport har eksplodert, og Norge har klatret til en sjetteplass blant verdens største våpeneksportører. (SSB). Den kraftigste økningen skjedde imidlertid fra 2000 til 2001, da verdien av militært materiell til utlandet doblet seg til 950 millioner kroner. Økningen fortsatte til 1.630 millioner kroner i 2002 Norsk våpeneksport i 2015: Også i 2015 solgte Norge militært utstyr til land i Midtøsten: viser tall SSB har hentet fra tollvesenets utførselsdeklarasjoner I 2010 var Norges våpeneksport på 2,6 milliarder kroner, og vi ligger nå på sjette plass i verden, ifølge en rapport om norsk våpeneksport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) Norge er verdens tiende største våpeneksportør og eksporterte ifølge Statistisk sentralbyrå SSB våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015. Norsk våpeneksport Ekspandér faktabok

Laveste våpeneksport siden 2005 - Eksport av

I rapporten «Hensynsløs våpeneksport?» gis en oversikt over norsk eksport av militærutstyr til ti land i perioden 2002-2012. Rapporten er skrevet av Einar Tornes på oppdrag fra Changemaker. - Rapporten viser at det er en manglende politisk kontroll rundt norsk våpeneksport, sier leder i ungdomsorganisasjonen Changemaker, Hanne Sofie Lindahl Rapport: Norsk våpeneksport-politikk bidrar til undertrykkelse. Norges eksport av militærutstyr til autoritære regimer bidrar til at undertrykkelsen fortsetter i flere land, ifølge en ny rapport Ifølge SSB eksporterte Norge også deler og tilbehør til våpen som kanoner, artilleri, utskytningsramper for raketter og granater o.l. for 41,5 millioner kroner. Gjennom den norske eksporten risikerer Norge å medvirke til disse lidelsene, understreket Forum for utvikling og miljø under høringen Norges våpeneksport til Saudi-Arabia er ifølge SSB kategorisert som «deler og tilbehør til våpen til militær bruk som kanoner, artilleri, haubitsere». I en e-post til Klassekampen sier Utenriksdepartementet at de ikke er kjent med SSBs tall og at UDs tall «ikke er klare ennå» Verdens våpeneksport økte med 34 milliarder kroner til 504 milliarder kroner i fjor. Beløpet er nærmere fem ganger større enn den samlede internasjonale nødhjelpsinnsatsen. I 2016 ba verdens humanitære organisasjoner om 183 milliarder kroner til sine operasjoner, noe som tilsvarer verdien av USAs samlede årlige eksport av våpen, men fikk inn kun 108 milliarder kroner

I 2011 eksporterte Norge våpen og ammunisjon for over 2,6 milliarder kroner. Eksporten til USA har gått drastisk ned fra 1,3 milliarder til 711 millioner på ett år. Til gjengjeld har eksporten til Tyrkia økt kraftig (Mesteparten av norsk våpeneksport går til NATO-land ) Norge eksporterer mest våpen og våpendeler. I perioden 2005 til 2010 utgjorde denne varegruppen over 60 prosent av den totale eksportverdien, og i 2011 var verdien på litt under 1,4 milliarder kroner Norsk våpeneksport gikk i fjor ned med en halv milliard kroner i forhold til toppåret 2009. Likevel ble det i 2010 eksportert våpen og ammunisjon for 2,6 milliarder kroner. Av Pia A. Gaarder Framtiden i våre hender har i mange år fulgt utviklingen..

Rekord: Aldri før har Norge eksport våpen for så storeNedgang i våpen­eksporten i fjor - Børsen

- Oman er dermed største importør av norske våpen i 2017 blant alle land, 357 millioner mer enn USA som de siste årene har vært det største markedet for norsk våpeneksport, skriver SSB. Fakta om norsk våpeneksport Disse fem landene kjøpte flest våpen fra Norge i 2017 (2016 i parentes), ifølge tolldeklarasjoner Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 30. november. I husholdninger med bakgrunn fra Tyrkia, Pakistan og Marokko har bare 53 prosent to inntekter, mot 82 prosent i husholdningene uten innvandrerbakgrunn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) Forrige toppår for norsk våpeneksport var 2009 da eksportverdien var på 3,1 milliarder kroner, skriver Statistisk sentralbyrå i sin rapport mandag.Tallgrunnlaget for analysen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly.Drøyt halvparten av eksporten går til andre Nato-land, men en stor avtale Oman inngikk med.

Norsk våpenindustri - Wikipedi

Norge tiende største våpeneksportør - Siste nytt - NR

Da er det svært besynderlig at det er akkurat Israel han vil ha slutt på samhandelen med. Blant alle landene Norge selger våpen til i langt større omfang, har nemlig svært mange vært i konflikter de siste årene. I 2014 gikk 80 prosent av norsk våpeneksport til NATO-land, ifølge SSB Ifølge SSB var det en doblingen i den norske våpeneksporten til De forente arabiske emirater i 2016. Studentersamfunnet i Bergen inviterer til frokostmøte om norsk våpeneksport på Bergen Offentlige Bibliotek i morgen. Publisert . Publisert: 30. januar 2017 15:18. Les mer om dette temae

I rapporten «Hensynsløs våpeneksport?» gis en oversikt over norsk eksport av militærutstyr til ti land i perioden 2002-2012. Rapporten er skrevet av Einar Tornes på oppdrag fra Changemaker. - Rapporten viser at det er en manglende politisk kontroll rundt norsk våpeneksport, sier leder i ungdomsorganisasjonen Changemaker, Hanne Sofie Lindahl, til NTB Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ikke har vært noe eksport av forsvarsmateriell eller våpen til Venezuela de siste ti årene. Kritikerne mener president Maduro har drevet. Internasjonal våpeneksport er ute av kontroll. Norge er, som verdens tredje største eks-portør av større konvensjonelle våpen per innbygger, en stor del av problemet. Den norske våpeneksporten undergraver Norges freds- og utviklingspolitikk. Norske myndigheter bør snarest sette i verk tiltak som kan bidra til å bedre eksportkontrollen, nasjonalt og internasjonalt Eksport av våpen Våpeneksport - SU : S . Forby all eksport av våpen, ammunisjon og krigsmateriell. Krav om sluttbrukererklæring, å ikke eksportere våpen til konfliktområder eller autoritære regimer, og stoppe salg av våpen der vi mistenker at det foregår videresalg

Norsk eksport av forsvarsmateriell øker - Uri

Komiteen mener størst mulig grad av åpenhet omkring våpeneksport er viktig av hensyn til sektorens legitimitet i befolkningen. (SSB) over utenrikshandelen i 2002. (Omfatter salg samt andre typer utførsel.) PRIOs memorandum omhandler spesielt at SSB viser til våpensalg til Israel og Kina i 2002 Mens amerikanerne betalte hver åttende krone av det vi tjente på våpeneksport, Disse tallene avviker fra SSB-tallene, men Framtiden i vår hender sier utviklingen i UDs tall har samsvart godt med tendensen i organisasjonens egen rapport i de ti årene den har blitt laget Dette vedtaket kom i stand etter en debatt som fant sted i Stortinget høsten 1967 om våpeneksport og forholdet til allierte land. 1967-vedtaket representerer en avgrensning av 1959-vedtakets virkeområde, og slår fast at 1959-vedtaket ikke sikter på å regulere forhold som står i forbindelse med norske sikkerhets- og forsvarsinteresser, og bare gjelder for kommersiell våpeneksport

Uendret våpeneksport i 2011 - SSB

Samtidig er våpeneksport en viktig inntektskilde. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) eksporterte Norge våpen for 3,4 milliarder kroner i 2017. Dette er nesten 1,5 milliarder kroner mer enn året før. Forrige toppår var 2009 da eksportverdien var på 3,1 milliarder kroner SSB rapporterer at Norge tjente 1,6 milliarder kroner på salg av våpen til NATO-land, med USA som den største mottakeren. Til tross for en eskalerende intern konflikt mellom den tyrkiske staten og kurdiske grupper fra sommeren 2015, med drap på sivile og andre menneskerettighetsbrudd som resultat, fortsatte Tyrkia å motta norske våpen dette året En SSB-rapport melder at den norske økonomien kan stå en dyster framtid i møte. Det er all grunn til å ta den på . Hvorfor hører vi så lite om norsk våpeneksport til Thailand og Tyrkia? // 1 Comment. Mens eksport av militært materiell til autoritære gulfstater har fått mye oppmerksomhet i det siste,. Medforfatter: Kari-Anne Næss Først publisert i Ny Tid 1. januar. 2019. I framlegget til Forsvarsbudsjett legges det til grunn at «Det vil kunne vere eit mål for Russland å ha kontroll over hav- og landområde i norske nærområde i ein situasjon med auka spenning mellom Russland og NATO i Europa», at «Russland har lenge ønskt å hindre ytterlegare NATO-utviding, etablering av basar. Hvilke konsekvenser har krigen i Jemen hatt for norsk våpeneksport til de involverte landene? Ifølge Ny Tids gjennomgang av eksporttall fra januar 2015 til januar 2016 er det lite som tyder på at Norge har satt inn bremsene: Snarere har vi fortsatt å eksportere våpen til De forente arabiske emirater, deriblant store mengder ammunisjon

Kilde: SSB. Hydro Aluminium på Raufoss nedbemanner og jakter på nye eiere, Norske Skog kutter 600 ansatte, båtprodusenten Windy stopper produksjonen, Nortura planlegger å kutte minst 1500 stillinger, Dagbladet skjærer vekk over 100 ansatte. først og fremst takket være olje og eksplosivt voksende våpeneksport Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marin..

Vil ha strengere våpeneksport Journale

Elkem med avtaler til 1,3 milliarder i Kina. Elkem Silicones har signert intensjonsavtaler med tre kinesiske kunder med samlet kontraktsverdi på over 1,3 milliarder kroner i forbindelse med China International Import Expo 2020.Det opplyses i en melding fredag.Selskapet skriver at Kina er det viktigste markedet for Elkem Silicones, og at etter den initielle effekten av Covid-19, ser selskapet. våpeneksport offentliggjøres denne informasjonen for eksporten fra Norge. Dette gjelder imidlertid ikke den norske eksporten fra utlandet. Det gjør det umulig å vite om norske selskaper eksporterer til land som for Norge er uønskede mottagere av militært materiell, og gir oss god grunn til å tro at det skjer Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter også i 2020 at det ikke er noen ulikheter i lønn mellom kvinner og menn. Forsker Knut Håkon Grini ved SSB, som har fulgt lønnsutviklingen for menn og kvinner i flere år, sier følgende: Hvis vi ser på folk med lik utdanning, der man har valgt samme sted å jobbe, har samme ansiennitet og andre kjennemerker, ser vi at lønna er lik - Fagforbundet er sterkt kritisk til at reglene for norsk våpeneksport omgås, og vi kommer til å jobbe videre for at det skal bli slutt på denne praksisen, sier Skoghaug til Fagbladet. SNIKSYTTER: Denne svært kraftige snikskytter-riflen av typen Barret M82A blir brukt av Israel

For selv om SSB poengterer at reduksjonen i lønnsforskjeller er beskjeden, minker de. Han viser til paroler som omhandler kvinner på flukt og norsk våpeneksport uten noen som helst forståelse for hvorfor. La meg minne Spets om at 8. mars er en internasjonal kampdag,. 90 % av all norsk våpeneksport går til NATO-land. Kilde: SSB -⁠ Det er litt typisk norsk å velge å tro at det ikke finnes noen industrier som kan ta over, bare fordi man har en bærekraftig våpenindustri. Jeg tror vi i Norge er litt låst i tankegangen om at én industri ikke kan erstattes av en annen. Vi må tenke fremover

SSBs tall for norsk våpeneksport i 2016 Folk lager fre

Les Changemakers svar til Bård Torheim, politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, sitt innlegg om norsk våpeneksport. Skrevet av leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold. Det er gledelig at Bård Ludvig Thorheim viser interesse for å diskutere norsk eksportkontroll I tillegg har Regjeringen besluttet å utarbeide et engelsk sammendrag av stortingsmeldingen som et bidrag til å fremme større internasjonal åpenhet om våpeneksport. Siden den første meldingen ble fremlagt i 1996, har de årlige meldingene utviklet seg til å gi grundige redegjørelser for regjeringens politikk når det gjelder kontroll med eksporten av strategiske varer SSB-tal refererte i dagbladet.no, viser at frå 2016 til 2017, auka den norske våpeneksporten til Saudi-Arabia kraftig. Dette landet fører, med støtte frå USA, folkerettsstridig krig i Jemen. Det er viktig å få full stans i våpeneksport til bruk i angrerigar

Men de ferskeste tallene viser et kraftig fall de siste årene. I 2009 lå eksporten av norskproduserte våpen til amerikanerne på 1,7 milliarder kroner, noe som utgjorde 55 prosent av den totale, norske våpeneksporten. I fjor hadde dette falt til 0,5 milliarder kroner - eller 19 prosent av vår totale våpeneksport. Kongsberg merker kut I første del av denne episoden ser vi på etiske problemstillinger knyttet til ny teknologi, fra selvkjørende biler til droner og drapsroboter. I andre del diskuterer vi hvorfor Saudi-Arabia og USA er allierte, og kommer inn på andre begreper og aktuelle saker som handler om konflikter og verdenssamfunnet, i tillegg til å snakke om Norges våpeneksport I januar i fjor omtalte Statistisk sentralbyrå (SSB) et våpensalg til Brasil på 188 millioner kroner i en artikkel om norsk våpeneksport. Ifølge VG dreier det seg om salget av Penguin sjømålsmissiler fra Kongsberg Gruppen til det brasilianske forsvaret

Herav gikk cirka 95 millioner til Saudi-Arabia og Emiratene som begge har bakkestyrker i Jemen, viser regjeringens årlige gjennomgang av norsk våpeneksport fra 2009 til 2013. Forsvars- og Utenrikskomiteen på Stortinget uttrykket i sommer bekymring for norsk salg av militært materiell, og ba regjeringen om å redegjøre for konsekvensene av våpeneksporten til krigspartene Som i 2018, vil et engelsk sammendrag av stortingsmeldingen publiseres i 2019, og dermed være et konkret bidrag til å fremme større internasjonal åpenhet om våpeneksport. Ved innvilgelse av lisens for eksport av forsvarsmateriell, stilles alltid vilkår om at eksportørene rapporterer om den faktiske utførselen som har funnet sted basert på de enkelte lisenser Kilder: 38 sider (Kildene som ikke finnes på nettet, deles ut på seminaret.) 1. Utdrag fra utenriksminister Jørgen Løvlands innlegg i Stortinget 28. oktober 1905.1 2. Voldgiftsavtalene mellom Norge og Sverige i 1905 og Norge og Danmark i 1908.2 3

Kraftig økning i norsk våpeneksport til landene som kriger

I januar i fjor omtalte Statistisk sentralbyrå (SSB) et våpensalg til Brasil på 188 millioner kroner i en artikkel om norsk våpeneksport. Ifølge VG dreier det seg om salget av Penguin. Fra flere hold er det protestert mot Norges våpeneksport til land i Midt-Østen. Ifølge avisa Ny Tid har Norge solgt militært utstyr til alle landene som deltar i krigen i Jemen: Bahrain, Qatar, De forente Arabiske Emirater, Kuwait og Saudi-Arabia. Regjeringa har hele tida hevda at ingen våpen går til land i krig

Putin: - Uventet høy våpeneksport. President Vladimir Putin (t.h.) og den russiske forsvarsministeren Sergej Lavrov under et møte i Moskva i forrige uke. Foto: politistyrker vekker bekymring i Washington 08:19 Mann tiltalt for grove overgrep mot flere mindreårige jenter 08:15 SSB tror boligprisene vil øke de neste årene 07:58. Gå til ssb.no. Kordan har norsk våpeneksport utvikla seg dei seinare åra? Du arbeider i Utanriksdepartementet og har fått ei sak på bordet der ein av dei to store i norsk våpenproduksjon søker om å få eksportere ammunisjon til handvåpen. Mottakarland er Ukraina Noen tall på fortjenesten i russisk våpeneksport de siste år. 2003: 4,3 milliarder dollar 2004: 5,6 milliarder dollar 2005: 6 milliarder dollar 2006: 7 milliarder dollar 2007: 8 milliarder dollar. USA og Russland står for over 70 prosent av all våpeneksport i verden per i dag Norsk våpeneksport kan bidra til hungersnød og krig i Jemen. Jemen opplever i følge FN verdens største humanitære krise. 60% av innbyggerne mangler mat, og lider av sult og underernæring. Kolera er utbredt. Den ene krigførende parten i Jemen er en koalisjon ledet av Saudi Arabia, med land som blant annet Emiratene

Norge stanser våpeneksporten til Emiratene på grunn av

MENINGER: Det er et paradoks at Erna Solberg, som var en forkjemper for en global handlingsplan for bærekraftsmål 3 om god helse, ikke er tydeligere på ballen hjemme i Norge. Det er på høy tid med en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene Nordmenn kjøpte i fjor økologisk mat for nesten 2,5 milliarder kroner. Det er en økning på 24 prosent fra 2015 MENINGER: Det er et paradoks at Erna Solberg, som var en forkjemper for en global handlingsplan for bærekraftsmål 3 om god helse, ikke er tydeligere på ballen hjemme i Norge. Det er på høy tid med en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene. Det skriver Caritas, sammen med en rekke andre organisasjoner, i Bistandsaktuelt 29. mai 201 St. Isidors minne er ein blogg som stort sett omhandlar skjæringspunkta mellom teologi, historie og samfunn, men som ikkje er framand for å gjere omvegar innom anna tematikk norsk våpeneksport, kvinner og likestilling, så vel som ; Norges engasjement i og overfor bl.a. Afghanistan, Burma og Vest-Sahara. Resultat 7: Infostøtten har bidratt til å fornye utviklingspolitikken fra tradisjonell bistand til fokus på bredere utviklingspolitiske spørsmål og samstemt politikk for utvikling

 • Beste grillkrydder.
 • Hatchimals colleggtibles norge.
 • Storslalåm kvinner 2017.
 • Tennstål på engelsk.
 • Kinderhotel ramsi.
 • Zagreb newspaper handball.
 • Organisk mekanisk analyse håndball.
 • Sunnere julebrød.
 • Swg nordhausen.
 • Ukraina eøs.
 • Tim allen euhh.
 • Ventilator kullfilter test.
 • Hjemmelaget sandefjordsmør.
 • Rullestolreiser.
 • David bibelen.
 • Vålerenga rykter.
 • Stall blaker.
 • Gta 5 sultan rs online.
 • Aas trafikkskole lillestrøm.
 • Sjøgata tromsø.
 • Ullared camping incheckning.
 • Vivien konca freund.
 • Hashtag beispiele.
 • Shell trumf 100 øre.
 • Største flyplass i new york.
 • Braun febertermometer öra.
 • A ha crying in the rain.
 • Lei av babyen.
 • Visma lokalstyre.
 • Nederland håndball kvinner spillere 2017.
 • Tennisveckan båstad 2018 datum.
 • Wellness wochenende all inclusive österreich.
 • Ballett für erwachsene dresden.
 • Cgi marknadschef.
 • Halvor sveen ulovlig jakt.
 • Lag din egen kefir.
 • Herzförmiges gesicht schminken.
 • Wismar ferienwohnung mit hund.
 • Comedy dinner hannover.
 • Neustadt an der weinstraße deutschland sehenswürdigkeiten.
 • Halvdan sivertsen kjente sanger.