Home

Kurs allmennmedisin

Langtidsplan for obligatoriske kurs - Legeforeninge

Allmennmedisin. Felles kompetansemål. Kliniske læringsmål. Anbefalte læringsaktiviteter. Anbefalt utdanningsplan. Godkjenning av læringsmål ved utdanning fra et annet land. Regler for gammel spesialistutdanning og etterutdanning. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring For spørsmål angående kurs vennligst ta kontakt med Den norske legeforening på kursgodkjenning@legeforeningen.no, eller ring telefonnummer 23 10 90 00.. Gjeldende spesialistregler for alle spesialiteter, inkludert krav til kursutdanning, ligger på Helsedirektoratets nettsider.. De regionale helseforetakene har oversikt over langtidsplaner for obligatoriske kurs De regionale utdanningssentrene tilbyr flere hundre kurs som du finner i vår felles kursoversikt. Publisert 22.01.2020 / Sist oppdatert 16.07.2020 På kurssidene finner du informasjon om kursinnhold, påmelding og program. I flere tilfeller tilbys det samme kurset på. Kurs over 5 timer er godkjente av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier. Spar tid og penger. Ingen reisekostnader og fravær. Ta kursene hvor du vil og når du vil med minst like god læringseffekt. Størst utvalg og best kvalitet Ordinære kurs. 3300,- inkl. mva. 12 poeng. Som ny lege eller vikar i allmennpraksis i Norge møter du mange praktiske og faglige utfordringer som det er nyttig å forberede seg på. Samarbeid med Veilederen. Vi har et samarbeid med Veilederen fra Visma

Kommunene kan søke om å få gebyret dekket av tilskuddsordningen for kurs i akuttmedisin. Påmelding til teorikurs: Nettkurs i akuttmedisin for legevaktpersonell (uni.no) Kursgodkjenning: Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning) Pris nettdel: Kr 2000,- (separat kursavgift for samlingsdelen) Poeng: Kurset er obligatorisk for allmennleger i spesialisering; Omfang: Grunnkurset er fra 2018 delt inn i to deler; 6 timers forberedende nettdel (del 1) og 29 timer samling (del 2).. Del 1 må bestås før du kan delta på del 2 Spesialistutdanning for leger Ny spesialistforskrift er iverksatt i sin helhet for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet

Språkkrav, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve. Du har søkt eller mottatt et vedtak - saksbehandlingstid og klage. Statistikk autorisert helsepersonell. Fagområdelisens. Spesialistutdanning og godkjenning. Spesialistutdanning for leger For alle andre kurs må man dekke kursavgiften selv, men man kan søke om dekning av kostnader til reise, hotellopphold og diett (inntil et fastsatt beløp). Ved kommunal ansettelse skal kommunen dekke disse utgiftene, Søknad om spesialitet i allmennmedisin legges inn i Altinn og behandles i Helsedirektoratet - som tar et gebyr på 4500 kroner Spesialister i allmennmedisin må fornye sertifiseringen som spesialist hvert femte år. Det er krav om ett års allmennmedisinsk tjeneste i løpet av fem års-perioden. I tillegg kommer obligatoriske kurs og praksisbesøk

Allmennmedisin - Legeforeninge

 1. Obligatoriske kurs i anestesiologi og akuttmedisin ligger hos NAKOS. Søk etter nettkurs: Utvid alt. Alle spesialiteter. Allmennmedisin. Indremedisin. Psykiatri. Andre. Guođe Kontakt oss. Kontakt oss. nettkurs@legeforeningen.no. Du er nå inne som gjest . Hjem. Sammendrag av dataoppbevaring
 2. Kurs / Obligatoriske kurs / Allmennmedisin; Kurskategorier: Søk etter nettkurs: Grunnkurs A del 1. Grunnkurs B del 1 . Grunnkurs C del 1. Guođe Kontakt oss. Kontakt oss. nettkurs@legeforeningen.no. Du er nå inne som gjest . Hjem. Sammendrag av dataoppbevaring. Hent mobilappen.
 3. imumsomfang på veiledningen for leger under spesialisering i allmennmedisin, skal veiledningen i gjennomsnitt være på
 4. Nimi arrangerer Grunnkurs idrettsmedisin - trinn 1 i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF). Meld deg på kurs
 5. Ta kurs i Nordland. Nordland Legeforening satser på fag, kvalitet og opplevelser. Nettkurs. Kurset er godkjent av spesialistkomiteen i allmennmedisin. Frist for påmelding 20. februar. date_range 19.04.2021 - 22.04.2021. Vis kurset » Måned for måned. 12/2020. Kognitiv.
 6. Pris nettkurs: Kr 2200,- (OBS separat kursavgift samlingdselen) Kurset er obligatorisk for allmennleger i spesialisering; Omfang: Grunnkurset er fra 2018 delt slik; 8 timers forberedende nettdel (del 1) og 22 timer samling (del 2).. Del 1 må bestås før du kan delta på del 2

Informasjon om ny spesialistutdanning i allmennmedisin

Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis Grunnkurs A regnes som selve introduksjonskurset og bør tas som første kurs i kursserien. Det legges vekt på å gi en innføring i hva som særtegner allmennmedisin som fag og praksis, innsikt i Helfos rolle, takstbruk og refusjonsordninger, i tillegg til innføring i lover, regler og forskrift som regulerer praksisdrift og legevaktsarbeid Logg inn og velg et kurs fra kurslista. Obligatoriske/anbefalte kurs. Valgfrie kurs. International courses. Søk etter nettkurs: Guođe LOGG INN. LOGG INN. Legeforeningen har lansert en sikrere innloggingsløsning. Det betyr at alle medlemmer må registrere seg i ny løsning ved førstegangs innlogging Etter fullført kurs skal deltakerne: kjenne til viktig lovverk knyttet til drift av legekontor, inkludert Forskrift om Kvalitet og Ledelse i Helse- og Omsorgstjenesten som trådte i kraft den 1.1.2017. kunne organisere de ulike ansatte i virksomheten og tildele funksjoner, for å tydeliggjøre roller og ansvar i virksomheten

Vi ønsker velkommen til kurs for veiledere for LIS1 i kommunene i Vestfold og Telemark. Kurset er søkt godkjent tellende med 9 timer til spesialiteten allmennmedisin og i samfunnsmedisin Som tidligere år arrangerer vi 4 obligatoriske grunnkurs A, B, C og D og flere emnekurs innen allmennmedisin. Alle kurs vil bli søkt godkjent iht spesialistreglene i Dnlf. Sykepleierelaterte kurs vil bli søkt godkjent innenfor spesialiteten sykepleie/spesialsykepleie og for fysioterapeuter vil vi søke om godkjenning for kurs som er relevante for denne yrkesgruppen Redaktør, spesialist i allmennmedisin Ta kontakt. Ingunn Mikes Brendryen Seniorrådgiver Helsebiblioteket.no Ta kontakt. Aktuelt. 04. september 2020 Kan streptokokkinfeksjon behandles over kortere tid? En studie i tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) sammenligner ti dagers kur og fem dagers kur med fenoksymetylpeniciillin mot strephals Gruppeveilederutdanning - har du lyst til å bli gruppeveileder for unge kolleger i allmennmedisin?. Legeforeningen starter opp utdanning av et nytt kull gruppeveiledere til spesialistutdanningen i allmennmedisin. Første kurs finner sted 25-28.01 2021 på Ilsetra nord for Lillehammer gjennomført kurs i emnet trygdemedisin i henhold til FOR 2005-12-19 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon (Grunnkurs B i spesialiteten allmennmedisin) eller; tilegnet deg tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid på annen måte

Oversikt over alle kurs innen Akuttmedisin. Det finnes mange kurs i Akuttmedisin, og det er mange kursleverandører å velge mellom. For å finne Akuttmedisin kurs fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Akuttmedisin kurs Målet med NAFALMs kanon-kurs er at forskerskolens deltakere skal få kjennskap til sentral litteratur for allmennmedisinsk fag og forskning gjennom lesing og diskusjon. Kurset er forbeholdt deltakere som har fullført det første året på Nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Kurset går over ett år

Allmennmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sjømannsmedisin til videre- og etterutdanningen. Arbeidsmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning Høstens kurs er fulltegnet. Det jobbes med å finne datoer for nytt kurs på nyåret/våren. Vi anbefaler å abonnere på vårt nyhetsbrev for oppdatert informasjon. Kurset i Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet fra Helsedirektoratet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin,. Nasjonal forskerskole i allmennmedisin - NAFALM. Forskerskolen supplerer den eksisterende ph.d-utdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge ved å gi forskerutdanning spesielt rettet mot det allmennmedisinske fagfeltet. For tiden ingen planlagte kurs eller seminarer Flere arrangementer. International Courses Kort beskrivelse Mål for kurset. Videreføring av Grunnkurs idrettsmedisin, trinn 1 som må være bestått for å kunne melde seg på trinn 2. Kurset gir ytterligere fordypning i idrettsmedisinske problemstillinger, med fokus på belastningsrelaterte problemstillinger, veiledning om idrettsskadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse knyttet til idrett og reise med idrettsutøvere Hos oss kan du jobbe sammen med noen av Europas beste forskere innen medisin og helsefag, og delta i spennende forskningsprosjekter. Ph.d.-programmet ved Medisinsk fakultet er UiOs største. Årlig disputerer i overkant av 200 doktorgradskandidater ved fakultetet

Godkjente kurs for allmennleger - Legeforeninge

51 gratis nettkurs og online-kurs på Norsk Det er mange aktører som promoterer gratis nettkurs, men det er ikke alle som har lik definisjon av hva et nettkurs egentlig er. Et nettkurs skal, i våre øyne, være et kurs du kan ta når og hvor som helst Regelverk og takster Du som utfører behandling med refusjon fra Helfo, kan kreve refusjon på bakgrunn av aktuelle takster og regelverk Allmennmedisin: Godkjennes med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Samfunnsmedisin: Godkjennes med 27 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Arbeidsmedisin: Godkjennes med 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser Oktober 2020. Ingen planlagte hendelser. Forrige Neste. Andre relevante kurs. Kurs og opplæring for pasienter og pårørende; Kurs og opplæring for helsepersonell; Fant du det du lette etter? Ja Nei. Vi trenger din hjelp for å.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som emnekurs/klinisk emnekurs i revmatologi til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin Emner : Hvordan diagnostisere inflammatorisk leddsykdom

Allmennmedisin har godkjent kurset med totalt 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. De gir videre tilbakemelding om at hjemmeoppgaver ikke kan telle som kurstimer. Samfunnsmedisin har godkjent kurset med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning Godkjenninger i spesialiteten allmennmedisin: Akuttmedisin: 22 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen for spesialiteten allmennmedisin. Kurset oppfyller følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM 065, ALM 066, ALM 067, ALM 068 ALM 069, ALM 070 Yrkesrettet utdanning/ kurs, Nettstudier m/fleksibel oppstart Kurset gir deg en grunnleggende innføring i to-dimensjonal Datamaskin Assistert Konstruksjon (DAK).Kurset gir deg et grunnlag for videre studier og kompetanse som gjør tegnearbeidet både utfordrende og interessant.Bli fortrolig med å bruke denne type hjelpemiddel til tegnearbeid, teknisk. «Laboratorieundersøkelser ved covid-19» er første kurs ut i vårt nye e-læringstilbud for leger. Kurset er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin. I løpet av høsten vil det også bli lansert covid-19 kurs for annet helsepersonell

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, 23

KURS: Innføring i norsk allmennmedisin [Nettkurs fra NHI

Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250.Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen for kursene i akuttmedisin. Kurset skal gjennomføres før den praktiske delen Vi tilbyr kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell og allmenleger. Godkjent som klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialisering eller resertfisering i allmennmedisin. Godkjent til klinisk fagstige for sykepleiere og helsearbeidere. Kursinnhold: • Deltagerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter Kurs i psykisk helsearbeid, psykoterapi, psykiatri, psykologi. Koronavirus, psykisk helse og psykiatri - ressursside fra APA [APA Coronavirus Resources Allmennmedisin obligatoriske kurs 35 timer. Kurskomite: Nils Martinsen (kursleder) Praktisk informasjon: Kursavgiften er på 6500,-. Den faktureres sammen med dagpakke (lunsj, kaffe/the og pausemat, kurslokale) på kr. 3 300,-. Kurset starter mandag 14.09. kl. 10.00

Kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell. Kurset Akuttmedisin for legevaktpersonell dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid. Kurset er basert på et e-læringskurs som tas før oppmøte til praktisk kurs Det finnes mange kurs du kan ta fra sofakroken uten å betale noe. Legeforeningen har utviklet en rekke kurs som er gratis å ta, og som du kan ta hjemmefra. Det er først hvis du vil ta eksamen eller vil ha kursbevis at det koster deg noen kroner. Her finner du kurs som «Doping blant ungdom» og «Overvekt, fedme og overvektkirurgi» og mange. Leger: Godkjent av Legeforeningen som 7-timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning). Sykepleiere: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer. Kontakt oss

Leger i spesialisering LIS-utdanning

Godkjenning: Kurset er godkjent som to timers valgfritt kurs til spesialiteten allmennmedisin. Her kan du lese mer om e-læringskurset Covid-19 - e-læring for leger - nå som tellende kurs. 2) E-læringskurs om prøvetaking ved covid-19 Noklus har utarbeidet et e-læringskurs som tar for seg prøvetakers rolle ved covid-19 Kurs i Vulvasykdommer 12. november 2020 WEBINAR Gammel ordning: godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Allmennmedisin (8t v+e), Fødselshjelp og kvinnesykdommer (8t v+e) og Hud- og veneriske sykdommer (8t v+ NB! KURSET I JUNI 2020 ER AVLYST PGA COVID-19 SITUASJONEN. Kurs i Akuttmedisin for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell. Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin med til sammen 15 poeng som obligatorisk emnekurs/klinisk emnekurs til videre- og etterutdanningen Ph.d-kurs i Den nasjonale forskerskole I allmennmedisin. Kurset er forbeholdt NAFALMs studenter Tid og sted: Den allmennmedisinske kanon 15. sep. 2015 , Sundvolde

Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer). Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer Kurset er et åpent kurs uten kursavgift, men for de som trenger kursbevis og å få dokumentasjon på oppfylt kompetansekrav etter akuttmedisinforskriften, kreves påmelding og betaling av et administrasjonsgebyr på kr 250.Dette gebyret blir dekket av tilskuddsordningen til kommunene.. Ønsker du dokumentasjon må du

(/allmennmedisin/prosedyrevideoer-for-spesialistkandidater/ekg-kurs-taking-og-tyding-kurs-del-1 2) Kurs II Emnekurs i kols 15 timer 3) Kurs I + II Ta 2 emnekurs på 3,5 dag! Spar kursavgift! 4) Kurs for Medarbeidere torsdag 5. november kl. 1800 - lørdag 7. november Vår målsetting er på en interaktiv måte å bidra til økt kunnskap for leger og medarbeidere innen disse viktige områder i faget allmennmedisin På kurs, konferanser eller i sosiale sammenhenger blir man spurt «hva slags lege man er» hvorpå entusiasmen daler når «fastlege» er svaret. «Hvorfor blir du ikke spesialist?» lyder spørsmålet. (Men jeg blir jo det, spesialist i ALLMENNMEDISIN!

Allmennmedisin: 8 timer valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. Arbeidsmedisin: 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning. I tillegg til 1 dags undervisning og undervisningsmateriell dekker kursavgiften kaffepauser og lunsj. Kurset starter med registrering fra 0830-0900 nødvendige kurs og veiledningsgruppe. For spesialistutdanning i allmennmedisin stilles det krav om at minst to år (full tid) av utdanningen må gjennomføres i åpen uselektert allmennpraksis, dvs en praksis som er åpen for alle pasienter, uten noen forutgående siling eller utvelgelse av pasienter eller sykdommer eller lidelser PHTLS® står for Prehospital Trauma Life Support og er et kurs som tilbys i Norge til alt prehospitalt helsepersonell, spesielt til ambulansetjenester. PHTLS® vektlegger i primærfasen de tiltak som er nødvendig for å opprettholde de vitale funksjoner. PHTLS-kurset gir innføring i en grundig og systematisk undersøkelsesteknikk basert på en antatt skademekanikk Allmennmedisin er den medisinske spesialitet som omhandler primærhelsetjenesten, og en lege som praktiserer allmennmedisin kalles gjerne en allmennlege.Primærhelsetjenesten utgjøres av de leger som pasientene oftest henvender seg først til (i Norge og i mange andre land). Det vil si at pasientene ikke er henvist dit av annen lege, i motsetning til sekundærhelsetjenesten ALIS må også forplikte seg til å gjennomføre de kurs og deltakelse i veiledning og krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin. Fire av de utlyste stillingene vil starte med minst 1 års tjeneste på Bergen legevakt

Kurs i akuttmedisin. Molde kommune arrangerer obligatorisk kurs i akuttmedisin for alle som jobber med legevakt. Velkommen på kurs for leger og personale på legevakt. Kursdatoer 2020: 12. - 13. februar 31. mars - 1. april 8. - 9. juni. Kurset består av litt forelesninger og mye gruppearbeid Kursleder. Gunnar Bovim. Kursavgift. 7000,-Fullpensjon på hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer. Antall plasser. 40. Godkjenninger. Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk kurs innen videreutdanning for alle spesialiteter, unntatt allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin Valgfrie kurs: Inntil 100 poeng (valgfrie kurs kan være både kliniske emnekurs og andre kurs) I ny spesialistutdanning innen allmennmedisin kreves i tillegg til grunnkurs og obligatorisk kurs i akuttmedisin, emnekurs i minimum seks ulike emner 2. NHI og NEL tilbyr en rekke nettkurs, både kliniske emnekurs og andre kurs godkjent av.

Video: Allmennmedisin - Helsedirektorate

Ny runde med kurs i muskelskjelettultralyd | Skogn Fysikalske

Kurs - Legeforeninge

Kurs Administrasjon og ledelse 2020, Oslo, uke 39 Anbefalt/Obligatorisk kurs (30t) for alle spesialiteter unntatt Allmennmedisin, Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin Videreutdanning Allmennmedisin obligatoriske kurs: 30 timer. Antall timer: 22 kurstimer. I tillegg kommer 8 timer forbedrende nettkurs. Kursbevis for nettkurset må forevises før kursstart. Kursledere: Henrik Richter Hammeren. Praktisk informasjon Ph.d.-kurs - Nasjonal forskerskole i allmennmedisin Allmennmedisinsk forskningsformidling - MEDFORM Leangkollen 17. - 19. september 2019 Godkjenninger: ph.d.-opplæring: godkjent for 1 ECTS Målgruppe: ph.d.-kandidater, forskerlinje-kandidater Opptakskriterier: Nødvendige forutsetninger for deltakelse er opptak i ph.d-program. Ved overtegning vil søkere som er tatt opp i Nasjonal. Legen har godkjenning som spesialist i allmennmedisin og har gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering. b) Legen har godkjenning som allmennlege etter § 3 første ledd bokstav a, jf. § 8 eller § 11 fjerde ledd, i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for allmennleger,. allmennmedisin, kan fånødvendig praktisk tjeneste i spesialisthelsetjenesten. (Avtale med helseforetak, foreslått 6 mnd) •«Det er ikke fastsatt en bestemt tjenestetid i spesialisthelsetjenesten ved spesialisering i allmennmedisin. Tjenestetiden måsom et minimum ståi e

Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin. Les mer Grunnkursene D vil bli avholdt 18. januar på Britannia Hotel i Trondhei Finn relevante kurs innen Helse- og sosialfag i Jølster. Her finner du Helse- og sosialfag kurs i Jølster som passer dine mål, fra ledende kurstilbydere allmennmedisin (versjon desember -19) Sist oppdatert:.. Deltagere og kontaktinformasjon (Navn) (e-post) (Tlf) (Arbeidssted/tittel) ALIS Individuell veileder Gruppe- Kurs i akuttmedisin Institusjonstjeneste Praksisbesøk Prosedyreliste Legevakter 40 . Side 2 Overordnet. Våre fagområder er demens, psykisk helse, utviklingshemning og funksjonsevne Vi utdanner helse- og omsorgspersonell og arrangerer relevante kurs og konferanser Nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse bidrar til god kvalitet og utvikling i tjenesten

Kurs for leger i spesialisering LIS-utdanning

Men tradisjonelle kurs vil i betydelig grad bli erstattet med andre læringsaktiviteter i spesialistutdanningen i allmennmedisin med det nye regelverket. Det siste verktøyet i spesialistutdanningen i allmennmedisin, Idékatalog på Internett for allmennleger , ble presentert av veilederkoordinator Sverre Lundevall Kurs i Akuttmedisin for legevaktpersonell Bedriftenes Førstehjelpssenter i samarbeid med Legetjenesten i Hol Kommune tilbyr Kurset Akuttmedisin for legevaktpersonell. Dette kurset dekker kravet til klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialiteten i allmennmedisin samt kravet til leger og annet personell ved legevaktene som deltar i klinisk pasientrettet arbeid Allmennmedisin; Meny . Forsiden Siste innlegg Retningslinjer Temaoversikt; All aktivitet Mine aktivitetsstrømmer Siste innlegg Retningslinjer Mer. Mer . Logg inn . Logg inn. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange. Skjul at jeg er logget inn. Alan Carr kurs? Av. SPESIALISTREGLER ALLMENNMEDISIN 1 HOVEDUTDANNING 1.1 Allmennmedisinsk tjeneste • Det kreves 4 år med allmennmedisinsk tjeneste. Deler av dette kan erstattes av punkt 1.2 og 1.3. • Minst halvparten (18,75 timer) av ukentlig arbeidstid skal være i kurativ virksomhet i åpen uselektert praksis - privat eller offentlig

NETTBASERTE KURS FOR HELSESEKTOREN: Leger, sykepleiere

Eksamen i allmennmedisin er enten muntlig (konsultasjon og samtale) eller skriftlig (kasus-baserte spørsmål og essay). Eksamensformen avgjøres ved loddtrekning. Faggruppen har arrangert kurs i Allmennmedisinsk forskningsformidling for den nye Nasjonale forskerskole for allmennmedisin, og bidrar på ulike kurs i regi av Forskerskolen ved IGS Grunnkurs C kjøres som webinar/digitalt kurs. Du kan sitte hjemme eller på kontoret og ta hele kurset. date_range 21.09.2020 - 23.09.202

NETTKURS FOR LEGER - E-læring fra NEL/NH

Legeforeningen har godkjent kurset tellende med 15 timer som obligatorisk emnekurs i allmennmedisin, med rett til økonomisk støtte fra Legeforeningens utdanningsfond 2. Kurset koster 5000 kroner. Kursavgift dekkes av kommunen og refunderes av Helsedirektoratet. Det samme gjelder kursavgift på 250 kroner for nettkurset i forkant. Nettbasert. Vi tilbyr kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell og allmenleger. Godkjent som klinisk emnekurs i akuttmedisin for spesialisering eller resertfisering i allmennmedisin. Godkjent til klinisk fagstige for sykepleiere og helsearbeidere SAFER leverer kurs med forskjellige tema og innhold. Alt fra innleggelse av venefloner til simuleringstrening insitu. Fagmiljøer som vi leverer kurs til, er leger, sykepleierstudenter, til helsepersonell offshore. Her finner du informasjon om alle typer kurs vi holder. Hvilke aktiviteter som kommer og hvordan du kan melde deg på aktivitetene

KursNLP & Coaching - Kurs & utdanning online | Nordic CoachSvitlana Shkabura - Balderklinikken - Naturlig friskere

Se kommende kurs under Arrangementer . Temaer for kurs og undervisning Innvandring i Norge og levekår blant innvandrere. Foredraget gir en oversikt over innvandring til Norge i form av botid, landbakgrunn, antall, innvandringsgrunn, levekår etc. Foredraget gir en kort gjennomgang av hvilke juridiske begreper som benyttes på felt Henrik Vogt har fått artikkelen How precision medicine and screening with big data could increase overdiagnosis på trykk i BMJ. Tema for artikkelen er hvordan bruk av nye monitoreringsteknologier kan gi mye mer overdiagnostikk og spesielt i primærhelsetjenesten Student-BEST og kurs i anestesiologi og kirurgiske fag: Fagene anestesiologi, KLoK og kirurgiske fag avholder 1 dag med simulering (Student-BEST), anestesiologi har 4 kurs og kirurgiske fag har 1 kurs. Studenten må være tilstede på minst 4 av disse Allforsk har ansvar for å arrangere Grunnkurs D - Forskning i allmennmedisin, et av de 4 obligatoriske kurs for leger som i spesialistutdanning innenfor allmennmedisin. Gruppen samarbeider nært med spesialisthelsetjenesten på SUS og forskningsmiljøet på Universitetet i Stavanger ALLMENNMEDISIN 9 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. SAMFUNNSMEDISIN: 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. ARBEIDSMEDISIN 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Vi starter opp med registrering kl. 0800, forelesninger fra 0830-180

 • Expression pour souhaiter la bienvenue.
 • Sunn nachos.
 • Laduree berlin.
 • Vektutvikling valp.
 • Dagbøter forsikring.
 • Sherpa dei som byggjer stiane våre.
 • Landratsamt stuttgart stellenangebote.
 • Vw california reimport.
 • Haniss tohøyd.
 • Sonic mania intro.
 • Søke på jobb man ikke er kvalifisert til.
 • Hawk bibliothek.
 • Tilbakeslag av avløpsvann i sluk.
 • Brandenburger tor adresse.
 • Hotel garni schlossblick.
 • Sino elastisk sjal.
 • Welsh corgi.
 • Cecilie daae.
 • Tycho brahe fakta.
 • Alle unter einem dach blu ray.
 • Baal.
 • Små hoggorm.
 • Arjona canciones.
 • Piper gooding.
 • Skechers vintersko.
 • Kvale & brinkmann.
 • Kongruent brudd.
 • Inseminasjon med donorsæd norge.
 • Basque girl.
 • Flyplass kryssord.
 • Fähre friedrichshafen konstanz preis.
 • Dab text face.
 • Hailo abfalltrennsystem.
 • Dialekt definisjon.
 • The bones serie.
 • Coldest temperature ever recorded in norway.
 • Call of duty black ops ps3.
 • Djurgården fotboll trupp 2018.
 • Strinda idrettshall.
 • Helene olafsen snapchat.
 • Schadensmeldung kfz donau.