Home

Syre base titrering utregning

Slik utfører en syre-base-titrering Beregnin

En syre-base-titrering er en nøytralisering reaksjon utført i laboratoriet for å bestemme en ukjent konsentrasjon av syre eller base. Mol syre vil være lik antall mol base ved ekvivalenspunktet. Så, hvis du kjenner en verdi, vil du automatisk vet den andre. Her er hvordan du utfører beregningen for å finne ukjente Syre-base-reaksjoner er svært raske, og kjemisk likevekt oppnås ekstremt raskt. Syre-base-reaksjoner i vannholdige oppløsninger er derfor ideelle for titrering. Hvis oppløsningene som brukes ikke er for uttynnet, avhenger titreringskurvens form kun av aciditetskonstanten K a. Last ned håndboken Grunnleggende titrering for å finne ut me Både syrer og lut nummereres og fordeles i kjemigruppen. Generell reaksjon mellom syre og base: Det kan være lurt å ta en kort fellesgjennomgang i gruppen. Hvis det er første gang elevene gjør en titrering, bør du vise elevene hvordan de skal bruke utstyret Share your videos with friends, family, and the worl Kjemi - regning syre og base titrering Gjest » 02/04-2014 16:50 Hei, jeg har en utregningsoppgave her i emnet syrebasetitrering, men jeg forstår den virkelig ikke da jeg ikke klarer å skille ut informasjonen jeg skal bruke

Titrering - definisjon, kurve og molaritetsberegnin

I en syre-base-titrering kan man bestemme konsentrasjonen av en syre ved å tilsette en base med kjent konsentrasjon, eller omvendt bestemme konsentrasjonen av en base ved å sette til en syre med kjent konsentrasjon. Ved slike syre-base-titreringer skjer det en nøytralisjonsreaksjon der H 3 O +-ioner og OH--ioner reagerer og danner vannmolekyler i den kjemiske reaksjone Start - 0:00 Titrering af stærk syre med stærk base - 1:03 Titrering af ikke-stærk syre med stærk base - 3:5 Halvtitrerpunkt for titrering av svak syre mot sterk base. 07. mars 2012 av sandrask (Slettet) Hei! Jeg har prøve i morgen, så håper på raskt svar. Titrering av 20 mL med 0,1 mol/L HCOOH mot 0,08 mol/L NaOH. Kan noen Utregning ville i ditt tilfelle blitt: 1/2 *((20mL*0,1mol/L).

Base excess er definert som avviket i buffer base fra normalverdien, og er et spesifikt mål for det totale metabolske syre-baseavviket! Aktuell bikarbonat (HCO 3 -) i plasma: er en unøyaktig og mer uspesifikk parameter for metabolsk syre-baseavvik, fordi den også vil endre seg noe ved respiratoriske avvik og respiratorisk kompensasjon Opprinnelig ble syre og base definert på makronivå: En syre er et stoff som gjør at vann smaker surt. En base er et stoff som fjerner den sure smaken. I dag defineres syre og base på mikronivå, og dette er den mest brukte definisjonen: En syre er et stoff som kan avgi H+, og en base er et stoff som kan motta H+. H+ er hydrogenionet, altså et hydrogenatom som mangler sitt elektron

For syrer av svak til middels svak syrestyrke kan pK a bestemmes ved titrering, idet pK a = pH ved halvtitrerpunktet. For sterke syrer derimot er man avhengig av teoretiske beregninger. Til dels kan man basere seg på pK a-bestemmelser i andre løsningsmidler enn vann. [trenger referanse] Men ofte gir termodynamiske beregninger like gode verdier I denne videoen går jeg gjennom den siste delen av svak syre base titreringen: - Svak syre/sterk base titrering. - Valg av indikator til denne titreringen. Fortell oss hva du syntes om Syre/Base. Titrering er en teknikk som brukes i analytisk kjemi for å bestemme konsentrasjonen av en ukjent syre eller base. Titrering involverer langsom tilsetning av en oppløsning, hvor konsentrasjonen er kjent til et kjent volum av en annen oppløsning, hvor konsentrasjonen er ukjent inntil reaksjonen har nådd ønsket nivå 1) En svak syre titrert mot en sterk base vil ha pH høyere enn 7. [tex]NH_3[/tex] er jo relativt mye sterkere enn [tex]CH_3COOH[/tex], så det er mulig du kan behandle dette som et tilfelle av sterk base mot svak syre, men siden dette er en svak base med en ikke-korresponderende svak syre, lar jeg Janhaa si sitt

naturfag.no: Syrebasetitrering

Titrering av svak syre med sterk base (CH3COOH + NaOH) del

matematikk.net • Se emne - Kjemi - regning syre og base ..

 1. Titrering, se titrimetri. . Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne teksten og lim den inn i litteraturlisten din: Pedersen, Bjørn: titrering i Store norske leksikon på snl.no. Hentet fra https://snl.no/titrering
 2. Hvis vi titrerer en sterk base, NaOH, med en svak syre, HC 3 COOH, og vi tilsetter en indikator, feks fenoftalein. La oss nå anta at man var litt raus med indikatoren slik at dette blir en feilkilde. Indikatorens egenprotolyse Hln --> ln-+ H 3 0 + Reaksjonsligning (titrering): 1. CH 3 COOH + NaOH --> CH 3 COO-+ H 2 O og 2
 3. Figur 1: Tabellen viser de målte verdiene av titreringsvolumet og PH-en etter titrering. Observasjon. Det var først under titreringsfasen vi observerte hvordan bufferløsningene ble påvirket av tilsettingen av syre og base
 4. Nøytralisering er å blande ei syre og en base slik at de reagerer og motvirker hverandre. Da vil det bli dannet vann og et salt. Man får en nøytralisering når det tilsettes base og ei syre i et forhold som gir like mange OH--ioner som H +-ioner og disse vil da reagere og danne vann.Det betyr ikke at løsningen har en pH-verdi på 7. I tillegg til vann får man også et salt som vil være.

Syre-base-titrering - Wikipedi

Vi starter opp med noen vanlige syrer og baser og nevner noen egenskaper. Deretter ser vi nærmere på noen tidligere teorier om syrer og baser. Banebrytende k.. Titrimetri er en metode for kjemisk analyse som brukes til å bestemme mengden av et kjemisk stoff. Metoden går ut på at stoffet overføres til en annen form ved hjelp av et egnet reagens. Når mengden av forbrukt reagens er kjent, kan mengden av stoffet beregnes. Syre/base-titrering er en kvantitativ analysemetode, der bruges til at bestemme koncentrationen af en ukendt syre- eller baseopløsning ved at tilsætte afmålte mængder af en kendt base- eller syretitrand, der neutraliserer analytten. Ved titrering af en syre HA med en stærk base (f.eks. NaOH), opstår følgende to kemiske ligevægte Syre-base titrering Problem. Hvis du titrerer saltsyre med natriumhydroksyd, er ligningen: HCl + NaOH → NaCl + H 2 O. Du kan se fra ligningen at det er et molforhold på 1: 1 mellom HCl og NaOH. Hvis du vet at titrering av 50,00 ml av en HCl-løsning krever 25,00 ml 1,00 M NaOH, kan du beregne konsentrasjonen av saltsyre, HCl

Titrering af monohydrone syrer - Syre-base 6 - Kemi B

Syre-base titrering - Acid-base titration fra Wikipedia, den frie encykloped Dette er en rapport fra forsøk 8.4 Titrering av sterk syre med sterk base, fra læreboken Kjemien Stemmer 1.I elevforsøket finnes konsentrasjonen av en syre ved å titrere med en base med kjent konsentrasjon. I rapporten finnes i tillegg en god teoretisk gjennomgang om bestemmelse av pH

Syre-base-titrering, titrering, hvor en ukendt koncentration af en syre bestemmes ved brug af en basisk titrervæske af kendt koncentration, fx 0,1 M natriumhydroxid (NaOH). Tilsvarende kan et basisk stofs koncentration findes ved en titrering, hvor titrervæsken er en syre med kendt koncentration, fx 0,1 M saltsyre (HCl) Likestillingspunkt for titrering av en sterk syre med sterk base. 100 ml 0,1 M HC1 plasseres i kolben, og en 0,1 M NaOH-løsning tilsettes gradvis ved hjelp av en burette, hvorved pH-endringene av løsningen som oppstår saltsyre, bestemmes. Først etter tilsetning av NaOH er pH i HC1-oppløsningen 1 Titrering er en metode som kan brukes til bestemmelse av innholdet av en kjemisk forbindelse i en prøve. Det finnes hovedsakelig 4 forskjellige typer titreringer: syre-base-titrering, redokstitrering, fellingstitrering og komplekstitrering Syre-base titrering i industri-og landbruksproduksjon og andre aspekter av medisin og helse er svært viktig betydning. Syre, to baser er en viktig kjemisk råvare, de alle bruker denne metoden analyse. Produksjon av såpe som benyttes i bestemmelsen av forsåpningen verdien av fett,.

Halvtitrerpunkt for titrering av svak syre mot sterk base

Dette er en rapport fra forsøk 8.6 Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik, fra læreboken Kjemien Stemmer 1.I elevforsøket blir masseprosenten av eddiksyre i husholdningseddik funnet ved hjelp av titrering. Oppgaven er et godt eksempel på hvordan en god kjemirapport skal bygges opp Syrer og baser blir brukt både i dagliglivet og på laboratoriet. Det er syre i alt som smaker surt og baser er stoffer som kan fjerne den sure smaken. Eddiksyre er kjent fra oldtiden, men først når vi vet hva som skjer på mikronivå, kan vi forstå hva som foregår når en syre og en base reagerer Syre-base-titrering eksperimenter I kjemien, er syre-base-titrering kombinasjonen av en syreoppløsning med en baseløsning inntil en fullstendig nøytraliserer de andre. Den ene som er fullt nøytralisert er av ukjent konsentrasjon. På det punkt av nøytraliseringen, mengden tilsatt fo

pH i en blanding av en sterk syre og en sterk base. YouTube-video. pH i saltløsninge Dette er en rapport fra forsøk 8.5 Sammenligning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak syre, fra læreboken Kjemien Stemmer 1.I dette elevforsøket kan man lese hvordan et pH-meter kan brukes til å lage titreringskurver, og dermed finne ekvivalenspunkter og beregne ut konsentrasjonen av en syre Syre-base titrering. Jackie Darien. Follow. 5 years ago | 0 view. Syre-base titrering. Report. Browse more videos. Playing next. 3:24. Neutralisering af syre og base(HD Syre-base-titrering Theory I kjemien, er syre-base-titrering anvendt for å bestemme konsentrasjonen av en løsning. Prosessen med titrering anvender en oppløsning av ukjent konsentrasjon, som er enten en syre eller en base. En oppløsning av kjent konsentrasjon blir deretter ti Syre-base m/ titrering! Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Syre-base m/ titrering! Av evilleader360, 11. november 2010 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg

Selvom syre-base titreringer udføres i den flydende fase , et eller flere trin regel medfører en afvejning af en solid reagens på en balance . Natriumhydroxid , for eksempel , er standardiseret ved titrering Kaliumhydrogenphthalat ( KHP ), som er vejet på en analytisk ( 0,0001 gram ) balance Forskjellen mellom sur-base-titrering og redoks-titrering Per definisjon. I en syre-base titrering, De involverte artene er syrer og baser. Redoks titreringer er titreringer som finner sted blant redoksarter. Reaksjon mellom arten. I en syre-base titrering, arten deltar i en nøytraliseringsreaksjon som danner vannmolekyler Å nøytralisere vil si å oppheve virkningen av noe. Vi nøytraliserer en sur løsning nøytral ved å tilsette base til pH blir 7. Hvor mye vi må tilsette avhenger av om syren i løsningen er svak eller sterk. I helt rent vann uten oppløste gasser er pH lik 7,0. Blander vi like store stoffmengder av en svak syre og en sterk base blir ikke løsningen nøytral, da pH blir større enn 7 EasyPlus™-titratorer tilbyr enkle og rimelige løsninger for prøveklargjøring, halvautomatisk manuell titrering og helautomatisk titrering. Titratorproduktene i EasyPlus-serien dekker alle titreringsoppgaver med plassbesparende design og intuitivt brukergrensesnitt 15 relasjoner: Analytisk kjemi, Base, Begerglass, Erlenmeyerkolbe, Fellingstitrering, Indikator, Kjemisk reaksjon, Komplekstitrering, Konsentrasjon (kjemi), PH, PH-meter, Reaktant, Redokstitrering, Syre, Syre-base-titrering. Analytisk kjemi. Analytisk kjemi er den delen av vitenskapen som driver metodeutvikling for økt forståelse av kjemisk komposisjon og struktur av materielle prøver.

 1. Titrering er ein analysemetode der ein gradvis set til ein reagens i ei prøve til reaksjonen er fullstendig. Slik kan ein finna konsentrasjonen av ein analytt.. Eksperimentelt oppsett. Analytten er ofte i ein erlenmeyerkolbe eller eit begerglas.Titrant vert tilsett frå ei byrette, og kan blandast inn i analytten ved hjelp av ein magnetrørar..
 2. KJEM110 19H - Labjournal Øvelse 4 - Syre-base titrering med p H-meter (Rettet) Nicolay Hantho. Journal for øvelse 4 i Kjem110 ved UiB. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag. Kjemi og energi (KJEM110) Opplastet av. Nicolay Abrahamsen Hantho. Studieår. 2019/202
 3. Vi skal utføre to øvelse: 1. sterk syre HCl mot sterk base NaOH , 2. svak syre CH 3 COOH mot sterk base NaOH. For den første er det fullstendig titrering og ekvivalenspunktet ligger rundt 7. Derfor bruker vi BTB- indikator som har omslagområde 6,00- 7,60
 4. Videregående Naturfag Universell Kjemi VII. Syrer og baser I . Syre-base-titrering
 5. Videregående Naturfag Universell Kjemi XIV. Syrer og baser II . Syre-base titrering
 6. Slik finner du ut Volum Baser og Volume Syrer i Titrering Syre-base-titrering er en grei måte for å måle konsentrasjoner. Kjemikere legge en titrant, en syre eller base av kjent konsentrasjon og deretter overvåke endringen i pH-verdi. Så snart pH-verdien har nådd likevektspunktet, har alt av syren eller ba

syre-base-teori - Store norske leksiko

 1. SYRE-BASE TITRERING Diskussion End sker der en fuldstændig eller en delvis syre-basereaktion? Mange kemiske forbindelser dissocieres helt eller delvis i positivt og negativt ladede ioner ved opløsning i vand . Hvis de positivt ladede ioner er hydrogenioner, kaldes forbindelsen e
 2. Syre-base-titrering feilkilder Forbedringer Kjemikere bruke syre-base-reaksjoner, i forbindelse med en indikator (en forbindelse som endrer farge når i sure eller basiske betingelser), for å analysere mengden av syre eller base i et stoff. Mengden av eddiksyre i eddik, for eksempel, kan beste
 3. Det er flere ulike typer kjemiske reaksjoner som viser endringer som kan oppdages og dermed brukes for analyse ved titrering. Disse kategoriene er gitt nedenfor med en eksempelreaksjon og noen typiske applikasjoner: Syre/base-reaksjoner: HCl + NaOH → NaCl + H 2 O. Eksempler: Syreinnhold i vin, melk, ketchup Innhold av HCl, HNO 3, H 2 SO 4
 4. Titrering eksperimenter i videregående skole og undervisning college laboratorier studere titrering av syrer og syrenøytraliserende, slik at studentene skal evaluere annonsering krav. Nettstedet kjemisk analyse av Acid-Base Titrering detaljer en enkel syre-base-titrering eksperiment ved hjelp av eddik, fruktjuice, og ammoniakk til å teste ulike antacida for hvor mye syre de absorberer
 5. Syre­base­titreringer En syre‐base‐titrering er en nøytraliseringsreaksjon som gjøres i laboratoriet for å bestemme en ukjent konsentrasjon av syre eller base. Antall mol syre vil være likt antall mol base ved ekvivalenspunktet. Her viser vi hvordan du gjør utregningen for å finne den ukjente
 6. Titrering er en analytisk kjemi teknikk som brukes for å finne en ukjent konsentrasjon av en analytt (det titrand) ved å omsette den med et kjent volum og konsentrasjon av en standardløsning (kalt titreringsmiddel). Titreringer brukes vanligvis for syre-base reaksjoner og redoks-reaksjoner. Her er et eksempel problem bestemmelse av konsentrasjonen av en analytt i en syre-base-reaksjon

Syrekonstanten - Wikipedi

Ved titrering av en syre-HA med en sterk base (f.eks. NaOH) forekommer følgende to kjemiske likevekter Access Google Sites with a free Google account (for personal use) or G Suite account (for business use) I en syre-base-titrering kan vi bestemme konsentrasjonen av en syre ved Å tilsette en svak rødfarge på 8.4 Titrering av sterk syre med sterk base et de er korresponderende syre/base, pH. Titreringene oftest assosiert med syre-base reaksjoner, men de kan omfatte andre typer av reaksjoner i tillegg. Titrering er også kjent som titrimetri eller volumetrisk analyse. Den kjemiske av ukjent konsentrasjon kalles analytten eller titrand Min del 1 handlet om syre-base, og fikk dermed et titreringsforsøk. Normalt titrerer man opp til tre ganger for å få nøyaktiv svar, men jeg skulle bare gjøre det en gang pga den korte tiden vi har. Jeg påpekte likevel at jeg normalt ville gjort det tre ganger Titrering er en analysemetode som man kan bruke for å bestemme konsentrasjonen av et utgitt stoff der man titrerer med en løsning med kjent konsentrasjon. Når løsningen er nøytralisert, kan man finne molen av den ukjente løsningen ved å bruke formlene for utregning av mol. Det som trengs for å finne den ukjente konsentrasjonen er en standard løsning og volumet som ble brukt i titreringen

Vi tenker ofte på syrer og basar som motsetningar. Syrer dannar hydrogenion i løysning og har låg pH, mindre enn 7. Basar dannar hydroksidion i løysning og har høg pH, meir enn 7. Dersom vi blandar rett mengde av syre og base saman, vil dei reagere og nøytralisere kvarandre. Dei dannar ei løysning som er nøytral og har pH 7 Syre-base titrering. For å bestemme innholdet av en spesifikk syre så som saltsyre eller en base, slik som natriumhydroksyd, i en væske, velger kjemikere syre-basetitrering. Når man analyserer en løsning for syre, kalles prosessen acidimetry; når man analyserer for en base kalles det alkalimetri En syre-base-titrering er vanligvis brukt for å bestemme de renhetsnivåer av forskjellige kjemikalier og elementer. Redokstitrering Redokstitreringer, også kjent som reduksjon-oksidasjon titreringer, er en type titrering som er basert på reduksjon og oksidasjon reaksjoner som finner sted Titrering er en teknikk som gjør at du kan fastslå konsentrasjon på alt. For å øve trenger du et bredt spekter produkter som VWR kan stille tilveie, fra klassiske glassartikler til automatiske titratorer, inklusive reagenser, utstyr og tilbehør Titrering av svak syre med sterk base ved Quantumkinetics (eget arbeid) [CC BY 3. 0], via Wikimedia Commons 2. Winkler Titration Prior Titration av Willwood [CC BY-SA 3. 0] via Commons. Anbefalt. Forskjell mellom strukturert og ustrukturert. Forskjell mellom streik og picketing

Syre-base titrering er en enkel måte å måle konsentrasjoner. Kjemikere tilfører en titrant, en syre eller base med kjent konsentrasjon og overvåker deretter endring i pH. Når pH når ekvivalenspunktet, er all syre eller base i den opprinnelige løsningen nøytralisert. Ved å måle titrantvolumet. Syre-base titrering, gruppe 8. Note: In order to confirm the bank transfer, you will need to upload a receipt or take a screenshot of your transfer within 1 day from your payment date Syre-base titrering: En syre-base titrering innebærer en nøytraliseringsreaksjon mellom analytten (løsningen med den ukjente konsentrasjonen) og den sure eller basiske titanten. Redox Titration: En redox-reaksjon innebærer en oksydasjons- og reduksjonsreaksjon mellom analyt og titrant

X - Titrering av sterk syre mot sterk base Utstyr HCl med ukjent konsentrasjon, 0,10M NaOH, byrette, stativ med muffe og klemme, trakt, pipette 25mL, peleusballong, fenolftaleinløsning, kolbe 250mL, begerglass. Hensikt\Teori\Hypotese\Problemstilling Hva er konsentrasjonen av den utleverte HCl-løsningen? Fremgangsmåte 1 Styrken til en syre bestemmes av et tall som kalles syre-dissosiasjon likevektskonstanten. Svovelsyre er en sterk syre, mens fosforsyre er en svak syre. I sin tur kan styrken til en syre bestemme måten en titrering oppstår på. Sterke syrer kan brukes til å titrere en svak eller sterk base. En. Syre-base titrering bruker PH glass elektrode som indikator elektrode, redoks titrering, kan du gjøre fra platina elektrode indikator elektroden. I tråd med titrering, kan ved bruk av EDTA som titrant kvikksølv-elektrode benyttes som indikator-elektrode i utfelling titrering, hvis halogen ion titrering med sølvnitrat, kan sølv-elektrode benyttes som indikator-elektrode Formler og navn på uorganiske forbindelser. Formler og navn på uorganiske forbindelser. Kortforklart.n Syre-Base Titrering Resultater, beregninger og diskussion Volumen af forbrugt 0,10 mol/L saltsyre: 7,5 mL = 0,0075 L Molarmassen for NaHCO3: 22,99 + 1,008 + 12,01 + 3 * 16 = 84,008 g/mol Massen af NaHCO3: 84,008 * 0,075 = 6,3006 g Stofmængden af saltsyren: 0,10 * 0,0075 = 0,0007

Oil Ti-Touch for ikke-vandig syre-base titrering av oljeprodukter Food Ti-Touch for vandig syre-base titrering av matvarer Disse pakkene inkluderer alt du trenger: Titratoren, en tilpasset intelligent elektrode, en doseringsenhet, propellrører, en passende metode og en demonstrasjonsversjon av TiBase software Ved starten er det kun base i kolben. NaOH er en sterk base. Vet du hvordan du regner pH for dem? pH er hvertfall 13 ved startpunktet. Beregning: fordi . fordi . Halvveis i titreringen har du spist opp halvparten av den opprinnelige basen, men du har tilsatt 50mL syre for å gjøre nettopp dette, så volumet er fordoblet Indikator er en kjemisk forbindelse som brukes til å påvise at andre forbindelser er til stede. Vanligvis er det et stoff som skifter farge når det kommer i kontakt med en bestemt type stoff eller ett bestemt stoff. Et eksempel er at jod utvikler en kraftig blåfarge når det kommer i kontakt med stivelse. Stivelse kan derfor brukes som indikator for jod

Titrering er en kjemisk analysemetode der en gradvis tilsetter en reagens (standardløsning) Syre-base-titrering. For å finne omslagspunktet kan en bruke et pH-meter eller en passende indikator. Ved bruk av sterk syre og sterk base vil endepunktet ha pH tilnærmet lik 7 Prisgunstig potensiometrisk titrator for syre-base, redoks, fellingstitrering, kompleksiometrisk, fotometrisk titrering. Brukervennlig med mulighet for automatisering.

 • Ventelistegaranti.
 • Wiki need for speed.
 • Seezeit rückmeldung.
 • Tig ac/dc sveiseapparat.
 • Wow void elves.
 • Frisør behandlinger.
 • Skilt 552.
 • Snittkarakter vgs.
 • Øgreid eiendom.
 • The battle 300.
 • Spider man homecoming leie.
 • Gyro theory.
 • Mersalg ndla.
 • Stepbräda övningar.
 • Spisesteder moa.
 • Hallenbad altötting wassergymnastik.
 • Gildheim busstopp.
 • Tilbakefall etter isotretinoin.
 • Digitalkamera bis 200 euro testsieger.
 • Fakta om new zealand.
 • Eiganes gravlund/kapell.
 • Kulturwerkstatt paderborn fotos.
 • Ulf släkten adel.
 • Icd 10 diagnoser.
 • Liten fontenepumpe.
 • Antisosial personlighetsforstyrrelse symptomer.
 • Ausbildung 2018 köln.
 • Chrome material dark.
 • Blå kopp med navn.
 • Teaterkurs sommer.
 • Monster bokmerke.
 • Digitalkamera bis 200 euro testsieger.
 • Mini esel größe.
 • Personalausweis viersen öffnungszeiten.
 • New sony camera 2017.
 • Langpanne sjokoladekake med appelsin.
 • Loom armbänder kaufen.
 • Acer palmatum dissectum.
 • Skateboard decks selber machen.
 • Volym i håret tips.
 • E bike mit zahnriemen 2017.