Home

Bioteknologiskolen

Bioteknologi - Kunnskapsfil

 1. Beskrivelse. En kort introduksjon til hva bioteknologi er. Oppgaver Oppgaver til filmen. Hva er bioteknologi? Hva er genteknologi? Hva er enzymer? Hva er forskjellen på eukaryote og prokaryote celler
 2. Bioteknologiskolen 8. Fagstoff. Vaksiner: De magiske dråpene. Bioteknologiskolen 8. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av.
 3. Bioteknologiskolen. Utgiver: Snöball film AS; Nettsted: http:/ / www. bioteknologiskolen. no/ Språk: Bokmål; Her finner du ti korte undervisningsfilmer med forskjellige innfallsvinkler til bioteknologiske temaer. Til sammen gir filmene en grunnleggende oversikt i emnet og noen innblikk i den bioteknologiske industrien, som er i stor vekst

Biologi - Vaksiner: De magiske dråpene

 1. Bioteknologiskolen: film og undervisningsopplegg Et undervisningsopplegg knyttet til 10 filmer er utviklet i et samarbeid mellom bl.a. naturfagsenteret og bioteknoemda. Klikk på lenken nedenfor
 2. Fra norsk hjemmeside http://www.bioteknologiskolen.no/sider/1_bioteknologi.html, hvor der også findes opgaver til filmen
 3. Navnet Bioteknologirådet ble tatt i bruk 1. juni 2014. Tidligere het vi Bioteknoemnda. Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Bioteknologirådet er en høringsinstans for.

Bioteknologiskolen: filmer om bioteknologi; Bioteknologirådet; Teknologirådet; Andre yrker. Biokjemiker. En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer. Petroleums­ingeniør. Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar Norges Blindeforbundet skal bygge førerhundskole i Ås. Arbeidet begynner i disse dager og beregnes ferdig i løpet av senhøsten 2021 Bioteknologirådet gir råd, skaper debatt og informerer om etisk bruk av bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer

Bioteknologiskolen 3. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet. Du kan bare dele innholdet med samme lisens som det opprinnelige innholdet Bioteknologirådet (inntil 1. juni 2014 Bioteknoemnda) er et frittstående, regjeringsoppnevnt råd som er høringsinstans for norske myndigheter i spørsmål om moderne bioteknologi og genteknologi (inkludert genmodifiserte organismer).Rådet skal også bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av.

Biotechnology The school consists of 10 educational films with a different approach to biotechnology issues. Together, the series with a basic overview of the topic and insight into the biotech industry, which is growing rapidly. The series is primarily intended for use in secondary education, but they can also be useful in secondary schools. The series is also relevant to journalists and the. Bioteknologi er en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer, celler fra planter, sopp eller dyr, eller deler av disse til å fremstille eller endre produkter, forbedre planter og dyr, eller utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser. Bioteknologi har stor betydning for utviklingen for en rekke områder som medisin, landbruk, havbruk, industri og miljøvern

Bioteknologiskolen READ utdBIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTERFILM 7: Bioteknol og isk industri: Fra grunnforskning til produkt00:17 Biteknol og iskolen00:20 Bioteknol og isk industri: Fra grunnforskningtil produkt00:26 Dette er en historie om hvordan manstarter en bioteknol og isk bedrift Bioteknologirådet er et frittstående og rådgivende organ hjemlet i bioteknologiloven og genteknologiloven og er organisert som en egen statlig virksomhet underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.Kristin Halvorsen er leder siden 1. januar 2014.Bioteknologirådet er oppnevnt av regjeringen og skal fungere som høringsinstans for norske myndigheter i saker som om etiske og samfunnsmessige. Bioteknologiskolen.no er en læringsressurs som først og fremst er beregnet på videregående. Jeg syns allikevel at mye av det som finnes på denne siden også passer på ungdomsskolen. Jeg har tenkt å bruke en film om vaksinering som intro til emnet om immunforsvaret og vaksiner

naturfag.no: Bioteknologiskolen

§ 1-2. Lovens virkeområde. Loven gjelder humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og omfatter assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte og genterapi m.m Bioteknologen er en forsker som bruker kunnskap om mikroorganismer, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Mikroorganismer brukes for eksempel til å rense vann, behandle avfall, utvinne olje og fremstille organiske løsemidler og antibiotika. Jobben utføres hovedsakelig i laboratorium. Bioteknologen bruker genteknologi og andre molekylærbiologiske metoder til å. Utdanningen fokuserer på å hjelpe mennesker med sammensatte behov, og gir særlig kunnskap om mennesker med psykisk utviklingshemming og deres spesielle behov Bioteknologi Mål for opplæringen er at du skal kunne. forklare genetisk kode og hovedtrekkene i proteinsyntesen og gi eksempler på hvordan arv og miljø samspille

I dette kapittelet blir følgende kompetansemål dekket: forklare begrepene krysning og genmodifisering og gi ekempler på hvordan bioteknologi brukes til modifisering hos planter og dy Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Bioteknologiskolen Dyrk dine egne kroppsdeler Ebola GATTACA Genterapi Stamceller: Det fleksible arvematerialet Tre foreldre. Materiell og aktivitetar frå Bioteknoemnda. Her finn du temasider og anna materiell om bioteknologi..

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • forklare begrepene krysning og genmodifisering og hvordan bioteknologi brukes til foredling av planter og dyr • gi en oversikt over ulike former.. Dette er en læringsressurs fra Kunnskapsfilm, og en av flere filmer i «Bioteknologiskolen». I filmen møter vi forskere innen bioteknologi, og får se hvordan de bruker levende organismer og systemer til å skape nyttige produkter. Denne filmen handler om veien fra grunnforskning på sædcellers bestanddeler og egenskaper, til utvikling av p-piller for menn. Ressursen inneholder oppgaver.

Bioteknologiskolen - Kunnskapsfil . Bioteknologirådet Bruk bildet. Mycoplasma mycoides har et genom på over 1 million DNA-baser. Kloning - vi lager kopier Kjernestoff. Genredigering, CRISPR Kjernestoff. Sammendrag - medisinsk bruk av bioteknologi Kjernestoff. Genterapi Tilleggsstoff. Bioteknologi og genteknologi sammendrag Igår - bioteknologiskolen for barn mellom 6 - 13 år. Idag planarbeidernes musikklag spiller opp til fest i anledning by - og regionalplanlegging 50-årsjubileum. VI er glade og takknemlige for gjester.. Bioteknologiskolen Biotechnology The school consists of 10 educational films with a different approach to biotechnology issues. Together, the series with a basic overview of the topic and insight into the biotech industry, which is growing rapidly

Bioteknologiskolen season 1 episode 1. Biotechnology The school consists of 10 educational films with a different approach to biotechnology issues. Together, the series with a basic overview of the topic and insight into the biotech industry, which is growing rapidly Press ctrl/cmd-key and + or - to zoom in or out. For students; For employees ×.

Home / Series / Bioteknologiskolen Series Actors × Role Name. Add Image. Update Image. Ida Hassel's insight: Omvendt undervisning i praksis:En introduksjon til bioteknologi. Hva er bioteknologi og genteknologi. I filmen diskuteres definisjon og det blir vist eksempler Bioteknologiskolen består av 10 filmer med forskjellige innfallsvinkler til bioteknologiske temaer. Til sammen gir filmene en grunnleggende oversikt i emnet og noen innblikk i den bioteknologiske industrien, som er i stor vekst bioteknologiskolen.no serier -- søk meny i praksis om kunnskapsfilm søk etter: søk nullstill søk fag fag biologi fysikk geofag helse og oppvekstfag hudpleie kjemi matfag medier og kommunikasjon naturfag norsk restaurant-

naturfag

Kosmos SF: Bioteknologiskolen: film og undervisningsoppleg

 1. Bioteknologiskolen Fanart. WE CURRENTLY HAVE 0 IMAGES IN THIS SECTION. HD ClearLOGO. Please to make requests. Please to upload images - There are currently no images in this section, please consider adding some - Poster. Please to make requests. Please to upload image
 2. Spinatkonfetti kan brukes til fotosynteseforsøk Spinatkonfetti. Forsøk og praktisk arbeid biologi 2 Utforsk planterøtter og jord. Undervisningsopplegg Økologi. Bokbeskrivelse Enda flere biologiressurser. asknature.org Bioteknologiskolen Birdid.no Disseksjon av fisk En verden av frø Lær deg å. Spinatkonfetti
 3. Bioteknologen er en forsker som bruker kunnskap om mikroorganismer, plante- og dyreceller til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Mikroorganismer brukes for eksempel til å rense vann, behandle avfall, utvinne olje, og fremstille organiske løsemidler og antibiotika
 4. Bioteknologiskolen Bioteknologiskolen: 10 korte undervisningsfilmer Tenkt for bruk i videregående opplæring For hver film: arbeidsoppgaver forslag til videre lesning oversikt over hvilke læreplanmål filmene passer for forslag om hvordan filmene kan brukes i konkrete undervisningsopplegg Gratis å laste ned
 5. Læringsmål: Eleven skal kunne beskrive forskjellen på klassisk og moderne bioteknologi, og gi eksempler på bruk av slik teknologi. Eleven skal kunne beskrive hvordan celler er bygd opp, og forklare hvordan og hvorfor en isolerer DNA fra celler

Bioteknologiskolen - YouTub

Vaksine (bioteknologiskolen) Kjemiske forbindelser (aschehoug) Kildehenvisninger: Trigger 10, Cappelen Damm 2008 Nova 9, Cappelen Damm 2014 Tellus 10, Aschehoug 2008 Wikipedia. Sist oppdatert - Elise 23.10.15. Organisk kjemi Hydrokarboner Alkoholer Karboksylsyrer Karbohydrater Medisi Tittel: Skulle det dukke opp et lik, er det bare å ringe Ansvarlig: Anbjørg Kalland Haraldstad, IKBM, UMB . Tilknytning til læreplanen K06: Elevene skal kunne - gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og ar Bioteknologiskolen.no - 10 korte filmer om moderne bioteknologi (10-12 minutter). DNA - the double helix - et spill Learn.Genetics - The basics and beyond Biotechnology Online DNA-struktur (chime) viten.no - Her er flere nyttige programmer: Kloning, Kloning av planter og Genteknologi ABPI Resourses for schools - bioteknolog Bioteknologiskolen Her finner du ti filmer om bioteknologi. De viser ulike innfallsvinkler til tema og gir innsikt i industri basert på bioteknologi. Filmene er lagd for litt eldre ungdommer, men kan være fine å bruke som en utgangspunkt for læreren. Energiutfordringe Gjennomføring og metodikk Metode for forarbeid (ca 2 x 90 min): Del klassen i grupper med 3 og 3 elever. Første doble økt (90min): Innledningsvis vises dette klippet fra bioteknologiskolen om genetikk (13 min)

Teknologi & Design, naturfag inge.christ@uis.no Side 2 av 10 1.0 Kunnskapsløftet: Teknologi og design ble eget målområde i naturfaget i 2006, ved innføringe er teikningar som tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagleglivet. Dei er eit utgangspunkt for diskusjon og stimulerer til naturfagleg tenking Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid Bioteknologiskolen består av 10 filmer med forskjellige innfallsvinkler til bioteknologiske temaer. Til sammen gir filmene en grunnleggende oversikt i emnet og noen innblikk i den bioteknologiske industrien, som er i stor vekst . bioteknologi - lovgivning - Store norske leksiko Filmen er hentet fra http://www.bioteknologiskolen.no

Om oss - Bioteknologiråde

Våre temasider - oppslagsverk med fakta og bilder. På våre temasider kan elever og lærere enkelt finne oppdatert informasjon om viktige og aktuelle havtema.. Sidene skal være i et lett forståelig språk og rikt illustrert. Her kan du lese om alt fra plast i havet, sjømat og helse til genredigering av oppdrettslaks.. I tillegg kan du slå opp forskjellige arter - Hvor lever breiflabben Bioteknologiskolen.no - 10 korte filmer om moderne bioteknologi (10-12 minutter). Learn Genetics - The Basics and Beyond Mendels erteplanter - arv Livets tre - 25 PowerPoint presentasjoner som en på en humoristisk måte gir en innføring i biologiens historie og systematikk

Bioteknolog utdanning

Bioteknologiskolen (filmer) (Kunnskapsfilm) En himmel full av stjerner og planeter (Jessheim skole og ressurssenter) Fugleskolen (Norsk Ornitologisk Forening) Kosmos Cappelen Damms naturfagverk for videregående skole (Cappelen Damm) Kosmos SF Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram (Cappelen Damm Periodeplan n aturfag uke 7 - 12 Arvestoffet - livets oprift Kompetansemål: gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv (forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien) og gjøre rede for observasjoner som støtte

PPT - Celledeling: mitose PowerPoint Presentation, free

Røyken videregående skole: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; DVD. Spanske spillefilme Eksempel - film og animasjon 10 filmer om bioteknologi bioteknologiskolen.no 35 1. Bioteknologi: En kort introduksjon (10:59) 2. Arv og avl: Når to blir en (12:33

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet NMB

Bioteknologiråde

Abonner på tegne- og dokumentasjonsprogramvaren AutoCAD. Få tilgang til viktige verktøy på samme sted til en god pris. Se analyser av AutoCAD 20kontra 20(engelsk) CV - Inge W. Nilsen 2 PhD SUPERVISIONS Salomé Magalhães (2015) Strategies to improve DNA vaccines resistance to nucleases, Instituto Superior Técnico (Lisboa) / Nofima. Tony Christopeit (2014) Protein Interaction Studies with Low Molecular Weight Ligands - Applications for Drug Discovery, Basic Research and Diagnostic Tool Design, Uppsala Universite Deltidsstilling. Planlegger og gjennomfører fritidsopplegg for barn og familier. Viser og lærer barn og unge om bioteknologi, kjemi og biologi for å øke interessen innenfor realfag. Ansvarsområder er instruktør og utstyrsansvarlig for bioteknologiskolen, en undergruppe av VitenSkolen

PPT - Kapittel 2: DNA og arvelære PowerPoint Presentation

Video: Naturfag Påbygg - Genetisk kode - NDL

Klikk på lenken og se filmen Gener. Varighet: 10.56 minutter.Filmen forteller om hva gener er, og hva vi kan bruke kunnskap om genene til. Lag et kort sammendrag av innholdet i filmen 20 nr. 4/2009 Innhold Vaccibody - en ny, norsk vaksineoppfinnelse Det norske firmaet Vaccibody AS jobber med å utvikle mer effektive vaksiner mot både bakterier, virus og kreft Bioteknologi oppgaver Naturfag - Bioteknologi - NDL . Bioteknologi omfatter all bruk av levende organismer til å lage nyttige produkter og har allerede vært brukt i flere tusen år til å lage yoghurt, brød, ost og øl ved hjelp bakterier og sopp Hanna Josie Nordgård er naturfaglektor med fordypning i kjemi og digital kompetanse i læring, og nettlærer i Naturfag Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Naturfag Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse på Campus NooA. I dette intervjuet forteller hun om kursets innhold og oppbygging

Bioteknologirådet - Wikipedi

Genteknologiloven i norge. Genteknologiloven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Bestemmelsene gjelder også for stoffer og produkter som består av eller inneholde genmodifiserte organismer Norge har innlemmet utsettingsdirektivet i EØS-avtalen, men ennå ikke mat- og fôrforordningen Dette fører igjen til at gobal oppvarming øker. 3) Nevn noen a Organisk kjemi (tellus) Vaksiner, skolemedisin, folkemedisin (tellus) Vaksine (bioteknologiskolen) Kjemiske forbindelser (aschehoug) Kildehenvisninger: Trigger 10, Cappelen Damm 2008 Nova 9, Cappelen Damm 2014 Tellus 10, Aschehoug 2008 Wikipedia. Sist oppdatert - Elise 23.10.15 Beskrivelse. Bioteknologiskolen består av 10 filmer med forskjellige innfallsvinkler til bioteknologiske temaer. Til sammen gir filmene en grunnleggende oversikt i. I dette undervisningsopplegget skal elevene forske på noe som er funnet inni en meteoritt. Kan det være spor av liv i verdensrommet? Elevene skal bruke bevis for å Molekylbyggesett forsøk. Rapport fra forsøk. Hensikt: Bygge modeller av ulike organiske molekyler med molekylbyggesettet, tegne strukturformel og sette navn på forbindelsene Molekylbyggesett Molymod 004545,00 kr 526020 Organisk og uorganisk byggesett som gir svært mange muligheter for konstruksjon av organiske o.Enhet: sett. Se me Forsøk der du bruker en tabell og molekylbyggesett for å.

Kosmos påbygging: Bioteknologiskolen: film og

Bioteknologiskolen episodes (TV Series 2012

 1. Kjemi 1 prøve. Kjemien stemmer.KJEMI 1 Velg kapittel: 1 Verden som kjemikere ser den. 2 Formler og navn på uorganiske forbindelser. 3 Bindinger, oppbygning og egenskaper. 4 Stoffmengde og konsentrasjon. 5 Stoffer reagerer. 6 Varme, uorden og spontanitet. 7 Reaksjonsfart og likevekt. 8 Syrer og baser. 9 Organisk kjemi. 10 Vann 1 Forskning i kjemi. 2 Buffere. 3 Redoksreaksjoner. 4 Analyse av.
 2. -Filmer fra Bioteknologiskolen. Referanser til fagets formål, generell del og prinsipper for opplæringen: Koblinger til andre kompetansemål ( eksempler) : Formål
 3. Naturfag bioteknologi og genteknologi. Bioteknologi er å bruke levende organismer til å lage medisin og industri. Genteknologi - bioteknologi med gener Grunnleggende ferdigheter i naturfag Fagstoff: Læreplanen for bioteknologi i naturfag Vg1 bygger hovedsakelig på kompetansemål fra Mangfold i naturen og Kropp og helse i grunnskolen.Hovedområdet
PPT - Kjønnsbestemmelse PowerPoint Presentation, free

bioteknologi - Store norske leksiko

 1. kunnskapsfilm.no Bytt listevisning Fuck Fossils - En fremtid du ikke vil ha 6 filmer En fremtidsfiksjon basert på en rapport av Thomas Cotti
 2. Vektorbåren smitte. Protozoen overføres hovedsakelig gjennom bitt av ulike sandfluer av slekten. Med vektorbåren smitte mener vi altså sykdomssmitte som blir overført indirekte vi
 3. Bioteknologiskolen 10. Filmer av etiske utfordringer - innledning til debatt Etikkcase til debatt: Gentester Etikkcase til debatt: Dyr som reservedelsprodusenter Etikkcase til debatt: Fosterdiagnostikk Oppgaver til fimen Bioprospektering - naturen sett med nye øyne Oppgaver til fimen Biobanker - levende innskudd Disse oppgavene er tenkt som muntlig trening eller repetisjon
 4. En super norsk nettside om genteknologi, med videoer og mer: Bioteknologiskolen Utmerket nettsida på viten.no: DNA-Arvematerialet Her finner dere en fin presentasjon om DNA og arv
 5. Bioteknologiskolen 2. Film om de grunnleggende prinsippene for arv. Den introduserer sentrale ord og begreper, og drøfter forholdet mellom tradisjonell avl og ny teknologi. Lukk. Regler for bruk. Enzymer er stoffer, hovedsaklig proteiner, som katalyserer de kjemiske prosessene i levende organismer
 6. Avl forklaring NKKs etiske grunnregler for avl og - Norsk Kennel Klu . Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.
 7. Biologi vg2. Bios Biologi 1 og 2 (2018/2019) framstår som faglig oppdaterte, gjennomarbeidede og inspirerende lærebøker. Bøkene inneholder mange eksempler som konkretiserer teoristoffet for eleven og er knyttet tett opp til læreplanens mål
Biologi - Hvorfor skal vi ta vare på biomangfold? - NDLA

Heterozygot og homozygot forklaring. Mit dem Unterschied zwischen homozygot und heterozygot befassen wir uns in diesem Artikel. Dabei wird benötigtes Grundwissen zunächst vermittelt und dann geht es um Um die Begriffe homozygot und heterozygot richtig einordnen zu können, sollte man ein paar grundlegende Begriffe kennen En celle eller organisme er heterozygot når den har to ulike varianter. Mathias Brekke Mandelid is on Facebook. Join Facebook to connect with Mathias Brekke Mandelid and others you may know. Facebook gives people the power to.. Biologi (Sauda vgs), Sauda, Norway. 25 likes. College & Universit

 • Bussruter stavanger rennesøy.
 • Monstera plant.
 • Gerard butler verheiratet.
 • Svensk tv program i dag.
 • Komplikasjoner etter tvt.
 • Pm amfi elverum.
 • Belønningsskjema skole.
 • Wahre erlebnisse dämonen.
 • Braun febertermometer öra.
 • Köpa betong.
 • Kjøpe ut søsken av hytte.
 • Vw touran 2011 problemer.
 • And there then were none.
 • Serebii ultra wormholes.
 • Arthur buchardt.
 • Hellig birma alder.
 • Frivillig gjeldsordning nav.
 • Fähre friedrichshafen konstanz preis.
 • Horoskop widder mann.
 • Fahrrad konfigurator.
 • Sprüche reizvoll.
 • Bolignummer leilighetsnummer.
 • Dfds wifi.
 • Best 4g router 2018.
 • Bilder auf sd karte verschieben s4 mini.
 • Super mario nes flash.
 • Blake shelton ektefelle.
 • Tiziano schlosslounge öffnungszeiten.
 • Elpi gmbh.
 • Friskis og svettis nedre romerike.
 • Når stenger badeland.
 • Kreuzotter bilder.
 • Pistasjnøtter pris.
 • Vid to mp3.
 • Hva er overtro.
 • Trekkspill lampe.
 • 450 euro job vilsbiburg.
 • Ct hund pris.
 • New romantic movies 2017.
 • Liten hjullaster til salgs.
 • Mdf eikefiner.