Home

Norsk til samisk

Sameflagget er vakkert – NRK Sápmi

Norsk-nordsamisk ordbok Dáru-davvisámi sátnegirji: Forkortelser Bøyninger Tips Om ordboka: Velg: Forlagsnytt : Doala čájeheaddji dárogiel teavstta alde vai oainnát sámegielat čilgejumi. Norsk ord: Kommentarer til ordboka Nettbutikk Følg oss på Facebook. Googles kostnadsfrie oversettelsestjeneste oversetter ord, setninger og nettsider umiddelbart mellom engelsk og over 100 andre språk - Samisk skiller ikke mellom «han» og «hun». For å unngå forvirring på grunn av feil oversetting, bruker vi «h_n» i de tilfellene programmet ikke er i stand til å bestemme rett kjønn. Samisk skiller heller ikke mellom bestemt og ubestemt form, for eksempel 'skole' / 'skolen', så programmet gir ikke alltid riktig bestemthet på norsk, sier Trosterud

Norsk til samisk; Oversettelse til de samiske språkene. Kontakt oss for oversettelser til eller fra samisk. Samisk er en gruppe språk som snakkes av cirka 50 000 personer, fortrinnsvis i Nordkalotten. Det er et geografisk område som strekker seg gjennom Norges, Sveriges,. Samisk-norsk-oversettelsessystemet er i stadig utvikling. I den fasen det er i nå kan det brukes til å forstå nordsamisk bedre, men den klarer ikke å produsere feilfri norsk. Hvis den norske oversettelsen inneholder noe du slett ikke hadde ventet deg er det grunn til å se kritisk på resultatet En hilsen til ei søt samepia . Gal moai sihkkarit gulahalle dappe ovtta eara have Vi høres sikkert igjen en annen gang . Mun maid. dal mun gal manan nohkkat. Gulahalle SAMISK - NORSK OVERSETTER SIDE (Universitetet i Tromsø) 7 ord og ordtrykk som funker best på samisk (NRK Nå slipper du å oversette nordsamiske tekster selv. Hvem som helst kan nå få oversatt tekster fra nordsamisk til norsk på nettet

Norsk-nordsamisk ordbok / Dáru-davvisámi sátnegirji

 1. Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk (§ 3-2). Den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk (§ 3-3)
 2. dretall.Samene ansees som en urbefolkning av norske myndigheter
 3. Nett kan referere til: • Edderkoppnett • Fiskegarn, redskap for å fange fisk • Fordelingsnett, innen kraftdistribusjon • Nettsystem, innen kraftdistribusjon • IT-nett • TN-Nett • Nett Records, norsk plateselskap • Nettverk (pekerside) • Internett, et verdensomspennende datanettverk

Midt i 1950-årene startet avisen Ságat som en norsk-samisk avis. Meningen var at avisen skulle ha stoff på både norsk og samisk, men i dag skriver Ságat nesten ingenting på samisk. Blant annet for å styrke bruken av samisk språk i skriftlige medier ble avisen Sámi Áigi etablert i 1979. Bak den stod de samiske hovedorganisasjonene Håper noen kan hjelpe meg med og oversette dette fra norsk til samisk Hvordan skriver man hold kjeft på samisk? Fant en side tidligere der det stod oro jaska. Har hatt samisk selv på barneskolen, (men finner ingen av bøkene mine..) og har derfor vært borti at enkelte bokstaver blir byttet ut, og. Emner: Andre samiske språk, Samiske språk, Oversetting, Rettskriving, Språk Divvun 2 Samisk rettskrivingsprogram som kan lastes ned. Trinn: 1-4, 5-7, 8-10, VGS, Høyere utdannin

Barnehagetilbudet til samiske barn skal bygge på samisk språk og kultur, og den samiske læreplanen - den gjeldende læreplanen. Samisk skal brukes i skolen. I møte med det offentlige har en rett til svar på samisk, og offentlige kunngjøringer, regler og skjemaer skal finnes både på samisk og på norsk. Formålet med disse og en rekke. Oversettelse fra norsk til samisk. Skriftspråket varierer mellom de ulike samiske språkene. Det latinske alfabetet blir brukt til nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, umesamisk, enaresamisk og skoltesamisk, mens det russiske alfabetet blir brukt til kildinsamisk Dei første bøkene på eit samisk språk kom på 1600-talet, og på 1600-1700-talet blei samisk litteratur skriven med bokstavane ein brukte i norsk og svensk. I dag har dei samiske språka ein del bokstavar som er unike for kvart av dei

Google Oversette

 1. Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker
 2. Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami..
 3. Norsk for elever med samisk (NOR03-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk (NOR3-02) Gjelder fra: 1.8.2009 Gjelder til: 31.7.201
 4. Den samiske nasjonalsangen, Sámi soga lávlla, er et dikt skrevet av Isak Saba i 1906.Teksten ble vedtatt som samisk nasjonalsang i 1986, melodien i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene og er egnet for å vise forskjellene og likhetene mellom språkene
 5. Det er bra for de og for synligheten til samiske språk i Norge, sier Wetås. ANBEFALER: Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, tror selskap som endrer navn til norsk eller samisk kan tjene på.

Sammenslåingen av Narvik, Ballangen, og nordsiden av Tysfjorden markerte en mulighet til å løfte frem og synliggjøre områdets samiske arv og tilstedeværelse. Torsdag 1. oktober skal kommunestyret i Narvik behandle et forslag fra rådmannen om å ikke gi Narvik kommune et samisk navn. Det vil være en svært dårlig start Samiske stedsnavn er en sentral del av samisk kulturarv, og en viktig del av landets kulturarv. Eldre samiske stedsnavn er immaterielle kulturminner. Synliggjøring av samiske stedsnavn på kart, i registre og på skilt er derfor av vesentlig betydning både av hensyn til godt kulturvern, synliggjøring av samisk bosetning og språk, og i mange tilfeller også av hensyn til samfunnssikkerhet Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt. Den samiske kulturen «fantes ikke», og samene skulle helt og fullt bli en del av den norske befolkningen NOR1036 Norsk for hørselshemmede, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. NOR1206 Norsk VG2 YF. NOR1216 Norsk for elever med samisk eller finsk som andrespråk VG2 YF. NOR1408 Norsk for elever med vgo med kort botid i Norge VG2 YF . Samisk. SFS1002 Samisk som førstespråk samisk 1, nordsamisk VG2 Y De tospråklige samiske ungene har ikke nødvendigvis et første- og et andrespråk, de lærer seg ikke norsk eller samisk i tillegg til sitt hovedspråk. - De er tospråklige, med to språk som hverdagsspråk, sier språkforsker Carola Kleemann ved UiT Norges arktiske universitet. (Foto: Stig Brøndbo

Få tilgang til alle våre nettnyheter og vår eavis. 195,-for 1 måned. Tjenesten virker bare med norske mobilnumre og forutsetter at mobilabonnementet ikke er sperret for kjøp av innholdstjenester. Samisk avis AS arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Samisk språkuke. Samisk språkuke 2019 viderefører suksessen, og inviterer til Samisk språkuke 2020. I uke 43, nærmere bestemt 19.- 25. oktober, vil årets språkuke gå av stabelen. Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet

Ordboka kan oversette også bøyde ord og den tilbyr bøyningsparadigmer til nesten alle ord. Ordene er linket til søk i korpus (ikke for Internet Explorer). Klikk-i-tekst tjeneste, dvs. at du kan klikke i ord i tekster for å få dem oversatt. Nordsamisk ⇔ norsk (33000 ord) Nordsamisk ⇔ finsk (11.000 ord) Nordsamisk ⇔ inarisamis Norsk-samisk ordbok. GRATIS norsk-samisk ordbok på nett! DinOrdbok.com gir deg norsk til samisk oversettelse der du er og når du trenger det. Vårt motto er: Flest oppslag! Skriv inn ordet du ønsker oversatt fra Norsk til Samisk i søkefeltet ovenfor. Du kan også oversette fra Samisk til Norsk ved å bytte ordbok

Dette programmet oversetter fra nordsamisk til norsk Ui

Både i rutiner og lek kommer det norske tydeligere til uttrykk enn det samiske. Måltidene består oftest av norsk hverdagskost, mens tradisjonell samisk mat gjerne lages ved spesielle feiringer eller markeringer, som Samefolkets dag. - Den samiske fortellertradisjonen er lite brukt. Barnehagene bruker heller ikke mye samiske bøker Hjemmeside: Norsk språkversjon er under oppdatering. Sámi allaskuvlas hjemmeside har gått bort fra betaversjonen som oversetter automatisk fra samisk til norsk. Det ligger foreløpig udatert informasjon på norsk. Les mer. Sámi allaskuvlas tiltak og veiledning vedrørende koronavirus

En norsk reineier starter opp på et sted han ikke er velkommen. Han får kjenne hvor mye det koster å følge livsdrømmen. Initiativtaker Elsa Laula Renberg var den første som samlet samene til politisk kamp. Samisk nasjonald... Biebbmo - samiske mattradisjoner. Svensk dokumentar. Biebbmo er det lulesamiske ordet for mat Norsk Folkemuseum i Oslo viser hvordan folk har levd i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag

Oversettelse til og fra samisk - Hurtigoversetter

Giellatekno og Apertium En fri/åpen kildekode

 1. Mens fornorskinga blant de som soknet til samebevegelsen ofte må ha resultert i bitterhet og opposisjon, var altså reaksjonen blant de lojale norske undersåtter av samisk herkomst ofte skam, enten på vegne av sine forfedre og stammefrender som fremdeles snakket vedkommendes morsmål eller på egne vegne, om eleven selv ikke maktet å lære seg norsk godt nok
 2. Han legger til at det aldri har kommet negative tilbakemeldinger fra noen, snarere heller mye positivt. Samisk kirkeråd har lagd en egen side for Gïelevåhkoe - Samisk språkuke, her finnes det mer informasjon om ressurser som kan brukes i gudstjenesten både i denne uka og ellers i kirkeåret
 3. aret er å informere om opplæringslova § 6, retten til samisk opplæring, organisering av samiskopplæring, fag- og timefordeling for elever med samisk i fagkretsen, studiehjemler og alternative opplæringsformer som f.eks. fjernundervisning
 4. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. Den norske stat har derfor et særlig ansvar for å legge forholdene til rette for at det samiske folk skal kunne bygge et sterkt og levedyktig samfunn
 5. Det er et mål å styrke bruken av samiske språk og å legge til rette for at samiske barn opplever samisk og norsk som likeverdige språk. Opplæring i og på samisk er derfor viktig for å bevare språkene gjennom at barna utvikler grunnleggende ferdigheter i samisk lesing, skriving og muntlig framstilling
 6. De norske navnene var ofte navn som hadde kommet til Norge med kristendommen. Navnene fikk samiske talemålsformer, men i kirkebøker og andre dokumenter ble de oftest skrevet som i Norge ellers. Gjennom årene skulle bortimot alle de opprinnelige samiske navnene bli glemt, og aldri brukt igjen, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne
 7. Du trenger ikke å ha gjennomført norskopplæring for å få norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse hvis du kan dokumentere at du har gode nok kunnskaper i norsk eller samisk

Video: Samisk - Norsk Ordbok - Steikeflott

Nordsamisk får sin egen «Google Translate» - NRK Sápmi

 1. Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplankode: NOR03-04 Side 6 av 18 Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til tekster fra norsk og samisk litteratur på norsk og uttrykke tekstopplevelser på kreative måte
 2. Men den siste tiden har både samisk språk og joik fått et oppsving, og mange unge artister bruker nå joik i kombinasjon med andre musikkstiler, som rap, jazz, metal, pop og rock. Et eksempel på dette er den norsk-samiske gruppen KEiiNO, som tar joiketradisjonene med til Eurovision Song Contest i Tel Aviv i 2019
 3. Rådet skal stimulere til at det samiske kirkelivet blir tatt vare på som en naturlig, nødvendig og likeverdig del av Den norske kirke. Oversettelse av hele og deler av Bibelen til samisk er et satsingsområde. Rådet arbeider også med å tilpasse kirkens liturgi til samisk musikk og språk
 4. Utgaven, som ble oversatt fra norsk til nordsamisk, ble utgitt av Norsk Finnemisjon på forlaget Grøndahl & Søn. Fram til 2019 var det den eneste fullstendige samiske bibel i bruk. 1874: Revidert NT. Selv om Stockfleths oversettelse ble godt mottatt, var den språklig tung og trengte bearbeiding
 5. Da Samisk uke ble arrangert i Tromsø for første gang i 2005, besto det kun av NM i reinkappkjøring. Årets program varer fra søndag til søndag og inneholder alt fra orgeljoik og konserter med.
 6. I BookBites finnes en del samisk litteratur på norsk og samisk. Her er et lite utvalg med bokomtaler hentet fra den strålende nettsiden Samisk bibliotektjeneste - Sámi Girjerádjubálvalus, som drives av Troms fylkesbibliotek:. Der det finnst fuglar
 7. Samisk utvandring til Amerika er et uhyre interessant og lite kjent tema som vi tar opp i en film med et budsjett på 850 000 kroner, sier Karen Ann Sørensen som selv er av utvandrerslekt. 5. Vi vet at Oslo er den største samekommunen i Norge selv om det er umulig å si hvor mange innbyggere med samisk bakgrunn som bor her, fortsetter Madsen

Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk

Samisk kirkeråd skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Det er i år for første gang Samisk kirkelig valgmøte som nominerer kandidatene Kirkerådet skal velge til Samisk kirkeråd. I tillegg til leder, velges en sørsamisk, en nordsamisk,. Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Kongen gir nærmere regler om iverksetting av denne bestemmelsen.

Samer - Wikipedi

Skulle de mangle evne til det, bør svaret alltid oversettes til norsk av læreren og gjentas av barna. § 11. I samiske kretser, hvor der tales en dialekt som gjør den samiske tekst i de norsk-samiske skolebøkene uforståelig for barna, må norske lærebøker brukes, men læreren må forvisse seg om at barna fullt ut forstår den norske tekst Tilskuddet til samiske aviser og samisk språklige avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. 0 Tilføyd ved forskrift 13 juni 2008 nr. 584 (med virkning for behandling av søknader om tilskudd fom 2008, se endringsforskriften for overgangsregler. Du som har samisk/finsk i tillegg til norsk, har 34 timer mer på Vg1 og på Vg2 enn elever som bare har opplæring i norsk. Du har derfor et redusert timetall til yrkesfaglig fordypning. Dersom du ønsker å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, er timetallet i samisk/finsk og norsk så stort at du ikke har plass til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering Samisk, norsk og oversatt litteratur skal være en del av tekstutvalget på alle trinn, og elevene skal få mulighet til å utforske og sammenligne samiske og norske kulturuttrykk. Digital dømmekraft inngår som en del av de digitale ferdighetene og i kompetansemål som omtaler å vurdere og bruke kilder kritisk Norsk identitetsnummer. I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Gjennom å tilby datagrunnlag fra Folkeregisteret kan samfunnet studere språkutviklingen og gjøre tiltak som fremmer samisk kultur og språk. Gå til samisk versjon - Sámegillii . Vi bruker cookies

Norsk Folkemuseum – Wikipedia

nett på nordsamisk Bokmål-nordsamisk oversettelse

samer - Store norske leksiko

MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Å ta i bruk samiske og kvenske stedsnavn på skilt og kart og liknende er noe av det beste vi kan gjøre for å styrke samisk og kvensk språk.Språkene blir synliggjort i det offentlige rom, og det blir gitt et signal om at de er likeverdige med norsk og kan brukes på de samme arenaene Alt som er samisk, befinner seg i en blindsone i Norge Samene bør ikke sees som «Norges eget urfolk», men et folk i sin egen rett. To nye bøker gir oss kraftfulle tanker vi sårt trenger

Oversette fra norsk til samisk

Oversetter nordsamisk- norsk Ovttas/Aktan/Aktesn

Ny behandling av støtte til samisk avis etter avgjerd i Medieklagenemnda. Fleirtalet i Medieklagenemnda har gitt ISAMI.Press AS medhald i klaga på avslag om støtte til den samiske avisa Sámi Odasmagasiidna. Medietilsynet meinte at gåveabonnement ikkje skulle telje med i opplaget til publikasjonen, og avslo derfor søknaden Særskilte samiske rettigheter var i liten grad et tema i Norge i de første tiårene etter andre verdenskrig. Da Den internasjonale arbeids-organisasjonen (ILO) i 1957 vedtok sin konvensjon nr. 107 om vern og integrering av innfødte befolkningsgrupper, mente både den norske ILO-komiteen, Sosialdepartementet og Sosialkomiteen at spørsmålet gjaldt «befolkningsgrupper som ikke finnes i. Oversette fra norsk til samisk. Logg inn for å følge dette . Følgere 2. Oversette fra norsk til samisk. Av vo1ce, 27. august 2008 i Språk. Svar i emnet; Start nytt emne; Forrige; 1; 2; Neste; Side 2 av 2 . Anbefalte innlegg. akroev 217 akroev 217 Medlemmer; 217 1. Dagens språkpolitikk må i lys av fornorskingspolitikken (ca. 1850-1950), som gikk ut på å fremme norsk på bekostning av samisk. Blant anna ble samiske språk forbundt på skolen. Som en konsekvens ble samisk stigmatisert og språkene ble ikke ansett å være viktige for framtida

Norges flagg – K O S M O S

Norsk - Fornorskingspolitikk og samisk språk - NDL

Norsk oversettelse av Juolgevuođđu (2018) som er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020. Poeten Endre Ruset har gjendiktet til norsk i samarbeid med Niillas Holmberg selv. Såle er poetisk manifest som framhever betydningen av kontakten mellom menneske og jorda, det som har verdi for framtiden Den samiske språkgruppen har en lang eller kort skriftshistorie avhengig av hvilket språk man snakker om. De første bøkene på et samisk språk kom i 1600-tallet. På 1600-1700- tallet ble samisk litteratur skrevet med samme bokstaver som norsk og svensk Samisk Selskap i Oslo var forløperen til Norske Samers Riksforbund. Det var for øvrig samme år som Samordningsnemnda for skoleverket ble nedsatt - et organ som også kom til å få en viss betydning for samiske skolespørsmål

Vi oversetter fra norsk til samisk

Jødene i Norge - ArkivverketHvem er samene ? - Nordland fylkeskommuneVernområder i PorsangerÅsta (navn) – Wikipedia

Leter du etter samiske guttenavn? Da har du kommet til riktig sted! På denne siden har vi listet opp en alfabetisk liste over samiske guttenavn Samiske språk er ei gruppe finsk-ugriske språk (i den uralske språkfamilien) som blir tala av samar i nordlege område i Noreg, Sverige, Finland og Russland (på Kola-halvøya).Dei mest ulike av dei samiske språka er heilt uforståelege seg imellom, men tilgrensande dialektar er alltid forståelege. Difor er det vanleg å seie at dei samiske språka dannar eit dialekt-kontinuum Samisk er et kasusspråk. Der tysk har fire kasus, har samisk sju: nomintiv, genitiv, akkusativ, illativ, lokativ, komitativ og essiv. Kort fortalt fører dette til at samisk har en nokså fri ordstilling. Ble diskriminert I dag sikrer Grunnloven at den samiske befolkningsgruppa får utvikle språket sitt og kulturen sin

 • Vipps go.
 • Umkehrabbildung.
 • Volksstimme burg archiv.
 • Sjøkart på nett.
 • Schwanensee berlin 2019.
 • Fotozauber moni.
 • Loette 28 hoppe over hvite piller.
 • Amberg disco.
 • Ataxie de friedreich espérance de vie.
 • Mi família.
 • Cbs tweeverdieners.
 • Locoid crelo.
 • Ue boom won't charge.
 • Botox bestellen preise.
 • Kiropraktor oslo.
 • Langtidsferie italia.
 • Ipa øl pris.
 • A1 b1 paper size.
 • Valp hd.
 • Golf mk2 g60 16v.
 • Hvordan male inntil lister.
 • Workout plan to lose fat.
 • Jk rowling david murray.
 • Lindner hotel düsseldorf karneval.
 • Nerium oleander italia.
 • Hvilken kirke sogner jeg til.
 • Xenical vektnedgang.
 • Vi ska fæst dde.
 • Air china norge.
 • Bartolomeus.
 • The new mutants movie.
 • Borrelia behandling.
 • John locke pdf.
 • Coop mastercard.
 • Bøying av bra.
 • Cocker spaniel valp till salu.
 • Sofie schnoor.
 • Verlustbehaftete grafikformate.
 • Verdon canyon.
 • Star wars spaceship.
 • Krav på pause 5 timer.