Home

Hva forteller et absorpsjonsspekter fra en stjerne oss?

Både emisjonsspekter og absorpsjonsspekter blir brukt til å identifisere grunnstoffene på en stjerne. Med radiosignaler er det oppdaget organiske molekyler i verdensrommet. Radiosignaler med bølgelengde 21 cm skriver seg fra hydrogenatomer. Linjespekteret fra en stjerne kan avsløre om stjernen har planeter Absorpsjonsspekter. Når fotoner med en bestemt bølgelengde eksiterer elektroner, vil de bli absorbert (stoppet), og ikke passere gjennom gassen. Lysspekteret får da sorte striper, som er karakteristisk for denne gassen. Dette kalles et absorpsjonsspekter. Bruk simuleringen til å løse oppgavene under Hei.Er det noen som vet hvordan man ut ifra et absorpsjonsspekter kan vite om en stjerne er kortbølget eller langbølget? Absorpsjonslinjene til stjernenenes absorpsjonsspekter har noe med stjernenes temperatur å gjøre. For eksempel så kan det være sånn at det er flere absorpsjonsslinjer (mørke li.. Fargen på lyset fra en stjerne forteller hvor høy finne ut hvilke grunnstoffer stjernen består av. Vi kan finne ut hva en stjerne består av ved å sende inn et absorpsjonsspekter som På spekter b) kan man se at linjene forskyves mot rødt, altså vil det indikere at stjernen beveger seg lengre vekk fra oss. Dette kalles. Da er stjernen på vei mot oss. Rødforskyvning er når stjernen beveger seg fra oss. Da er spektrallinjene lengre. Stjernens hastighet i forhold til oss vises av bølgelengdeforskyvningen i spektrallinjene. Dopplereffekten kan avsløre stjernerotasjon og dobbeltstjerner. En stjerne som roterer får bredere spektrallinjer enn i laboratoriet

Naturfag Påbygg - Sammendrag - Stråling fra verdensrommet

 1. Hva er forskjellen mellom emisjonsspekteret og absorpsjonsspekteret fra samme grunnstoff? Hvilken informasjon kan vi få fra et absorpsjonsspekter fra sola eller en stjerne? Hvilken informasjon har vi fått via radiobølger fra verdensrommet? Hva mener vi med en stjerneformørkelse, og hvilken informasjon kan den gi oss?
 2. Ettersom universet utvider seg, vil stort sett alle stjerner få en rødforskyvning. Graden av rødforskyvning forteller hvor fort stjernene beveger seg fra oss. Det at alle stjernene beveger seg vekk fra oss, er en av de viktigste indikasjonene for «Big Bang»-teorien, siden vi kan observere at alle stjerner sprer seg fra et felles startpunkt
 3. En stjerne er et himmellegeme som vanligvis består av meget varm gass og som stråler ut selvprodusert energi, hovedsakelig som lys. Solen er et typisk eksempel på en vanlig stjerne. På grunn av den store avstanden til alle de andre stjernene ser de, selv med de største teleskopene, bare ut som lysende punkter. Den nærmeste stjernen, Proxima Centauri, ligger 40 billioner kilometer (4,22.
 4. Som figuren over viser, kan vi lage en graf som viser forholdet mellom bølgelengde/farge (x-aksen) og intensitet (y-aksen). Når vi har tegnet denne grafen, leser vi av toppunktet. Dette toppunktets bølgelengde forteller oss hva temperaturen på stjernen er. Dette toppunktet svarer også til den fargen vi synes stjernen har når vi ser på den
 5. Et absorpsjonsspekter viser det motsatte av det et emisjonsspekter viser. Dette spekteret viser hvilke bølgelengder et grunnsotff tar opp (absorberer). Når vi observerer spekter fra sola, ser vi noen mørke linjer i et spekter, dette forteller oss at lyset vi mottar fra sola er litt svekket på noen bølgeområder

Om en stjerne beveger seg vekk fra oss, blir lysbølgene strekket og de blir lengre slik at de går mot rød venstre til venstre siden av absorpsjonsspekteret. Vi kan ikke se om en stjerne beveger seg mot oss eller fra oss ved hjelp av en linje, siden vi vet jo ikke hvilket grunnstoff som har sendt ut denne ene linjen Når lyset fra stjernen sendes gjennom et prisme, oppstår det et spekter, altså en presentasjon av lysets samtlige farger (bølgelengder). Dette spekteret, som ligner fargene i en regnbue, er kontinuert, bortsett fra de mørke linjene i bølgelengdene der et stoff i stjernens ytterlag har absorbert den elektromagnetiske strålingen Hertzsprung-Russell-diagrammet er et diagram hvor stjernenes størrelsesklasse (eller luminositet) er tegnet mot deres spektralklasse (temperatur eller fargeindeks). Diagrammet er oppkalt etter dansken Ejnar Hertzsprung og amerikaneren Henry Norris Russell, som lagde dette uavhengig av hverandre.I stedet for en jevn fordeling av stjerner i diagrammet, finner man veldefinerte grupper og bånd Lyset fra selv objekter langt ute i verdensrommet som farer bort fra oss i nær lysets hastighet ser derfor like hvite ut som nære stjerner, det først når vi spalter lyset i et spekter at plasseringen av absorbasjonslinjene for hydrogen og helium (og andre stoffer) forteller om hvor stor rødforskyvningen (og dermed farten) virkelig er Absorpsjonsspekter: Hvis vi sender ut stråling fra en lyskilde bak for eksempel natriumgass, så vil natriumgassen absorbere en bestemt bølgelengde som vil se svart ut på absorpsjonsspekter. Vi kan finne ut nøyaktig hvilke grunnstoffer som finnes på en stjerne ved å se på absorpsjonsspekteret til stjernen

Forteller oss hva slags grunnstoff en lyskilde består av. Dersom en gass varmes opp så mye at den begynner å lyse, vil den sende ut stråling av noen bestemte bølgelengder. Spekteret vil da kun bestå av noen smale striper med farger. Det kalles gassens emisjonsspekter, og er ulikt for alle gasser Start studying Naturfag - Stråling (kap. 5). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Naturfag, kapittel 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vi sender fotoner mot et hydrogenatom Både emisjonsspekter og absorpsjonsspekter blir brukt til å identifisere grunnstoffene på en stjerne. Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode Fagstoff: Det var kjent at lysende gasser sender ut stråling med bestemte bølgelengder, som er karakteristiske for grunnstoffet

Hva kan en komet fra et annet solsystem fortelle oss? 2I/Borisov er den første kometen forskerne har oppdaget som kommer fra et annet solsystem. Ingen vet hvor lenge den har reist eller hvor den kommer fra, men kjemien i kometen kan gi noen hint Start studying Naturfagprøve i kapittel 6 og 7. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dannelse av absorpsjonslinjer i kontinuerlige spektrum. N dvendig, men enkel fysikk. Ethvert atom har ett eller flere elektroner som kan v re i en rekke helt bestemte og klart definerte energiniv er.For endre energiniv m atomet enten fange opp (absorbere) eller sende ut (emittere) en energimengde som akkurat tilsvarer forskjellen mellom to slike energiniv er Fargen på lyset fra en stjerne sier noe om hvor høy overflatetemperaturen er og temperaturen forteller oss noe om stjernens størrelse. Om stjernen er stor er temperaturen høy, dette gjør også at fargen er mer blå. Om stjernen er liten er temperaturen lav og den har en rød farge

Supernova er en gigantisk stjerneeksplosjon som et resultat av en rask sammentrekning (kollaps) av kjernen til en stjerne. Det dreier seg om spesielt kraftige kjernereaksjoner, som forekommer i et lite antall stjerner på slutten av deres livssyklus. Under supernovaeksplosjonen blir store deler av stjernens masse blåst vekk og kun en meget kompakt kjerne blir værende, enten som. Utdrag Strålingen fra verdensrommet gir oss mye informasjon om hva som foregår i vårt solsystem. Det er mye vi ikke vet enda om verdensrommet, men som vi er i stand til å få vite av det som er av strålinger utenfor jorda vår

Naturfag Påbygg - Elektronsprang og absorpsjonsspekter - NDL

En suksesjon er en endring i et økosystem som skjer over tid. Endringer i miljøet kan være skogbrann, tilgang/mangel på vann, pH-verdier i jordsmonnet som endres eller temperaturendringer. Vi fikk i oppgave å dra til et skogsområde og studere plante- og dyrelivet der. Deretter skulle vi se hvilke faktorer vi kunne redegjøre for, og si noe om hvilken stadie i suksesjonen skogen var i b) Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne. Vi kan finne ut dette ved å sammenlikne sammensatte absorpsjonsspektre med absorpsjonsspektre av ett og ett grunnstoff. 9.7.2 Se boka side 262-263. 9.7.3 Se side 279 i boka. 9.7.4 Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne

Stjernespektrene forteller oss hvilke kjemiske stoffer stjernene består, og styrken på de forksjellige linjene sier noe om hvor mye det er av de ulike stoffene, spektrene forteller også om beliggenhet, avstand og reelt alt som stjerner har med å gjøre. Strålingskurver: En strålingskurve viser utstrålt effekt som funksjon av bølgemengden Et stjernebilde er en gruppe stjerner forbundet til hverandre i en spesiell samling. Man kan også observere stjernenes bevegelse. Stjernene står nemlig ikke i ro på himmelen, selv om det ser slik ut. De kan bevege seg mot oss eller fra oss, du snurrer rundt sin egen akse, og de kan gå i bane i et system av flere stjerner

Absorpsjonsspekter stjerner - naturfag - Skole og

b) Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne. Vi kan finne ut dette ved å sammenlikne sammensatte absorpsjonsspektre med absorpsjonsspektre av ett og ett grunnstoff. 9.7.2 Se boka side 262-263. 9.7.3 Se side 279 i boka. 9.7.4 Et absorpsjonsspekter kan fortelle oss hva slags stoffer det er i en stjerne Dersom vi forenkler noe og tenker oss at vi bare ser på absorpsjonslinjene av hydrogen i lyset fra en fjern stjerne, forteller (a) oss at stjernen beveger seg mot oss, og (b) at stjernen beveger seg bort fra oss. Det nederste absorpsjonsspekteret (c) viser den normale plasseringen av de mørke linjene i hydrogenets absorpsjonsspekter Spekteret fra en lyskilde er lyskildens fingeravtrykk. For eksempel kan spektrallinjene i nordlyset fortelle oss at atmosfæren også høyt oppe i atmosfæren består av nitrogen og oksygen, men at disse stoffene forekommer i ulike former: N 2, O 2, N 2 + ,..

Prosjektoppgave: Stjernespektre - Naturfagsiden til 1ST

Hay har selv erfaring fra foran kameraet, og var i sin tid kjent som Ben English. I 2000 la han opp den delen av karrieren. I dag er han agent for en rekke pornoskuespillere, og håndterer ofte honorarene for forskjellige oppdrag. Ifølge agenten varierer lønningene fra scene til scene, hvem skuespilleren er og hva som skal filmes Hva slags stjerne var det som ledet «de vise menn» til Jesus? I tradisjonelle julefortellinger blir stjernen framstilt som et godt tegn fra himmelen. Var den virkelig det? «De vise menn» fra Østen så en uvanlig stjerne, som etter hvert ledet dem til Jesus-barnet, forteller bibelskribenten Matteus «Grey's Anatomy»-stjerna Camilla Luddington (36) har blitt tobarnsmor! Det deler hun selv på sin Instagram-konto tirsdag kveld norsk tid. - Etter hva som føltes som et langt tredje trimester

Da kan du gi bort en stjerne. Eller hva med en Astronomen forteller at det største hinderet mot et slikt stjernesalg den er det bare noen millioner som er synlige fra jorden i en. Systemets drivmoment og hva det forteller oss Før vi ser på metoder for å finne exoplaneter (planeter som ikke går i bane rundt sola), skal vi først se på systemets drivmoment. Drivmomentet til et system kan nemlig fortelle oss litt om hva slags system vi jobber med

2019 er året hvor det umulige ble mulig. En teknisk bragd av de sjeldne og en tenåring fra fortiden er kåret til de viktigste gjennombruddene i år «Stjernekamp»-finale: Frykter ikke nytt angstanfall Sandra Lyng har hatt noen humper på veien i årets «Stjernekamp». Lørdag kveld skal hun i ilden for siste gang Lil Miquela har 1,6 millioner følgere på Instagram. Hun er artist og modell for Calvin Klein og Vogue. Sannheten om livet hennes hinter om kaos i fremtiden Datteren forsvant for 40 år siden - fortsatt følger Morten alle spor. Marianne Rugaas Knutsen forsvant i Risør i 1981. Nå kommer serien om en av Norges største forsvinningssaker

Videre forteller 65-åringen at sønnen har tilbragt tiden borte fra rampelyset med datteren Dream (3). - Datteren hans, Dream, er så fantastisk. Og han er så forelsket i den ungen Tidligere denne uka overrasket tv-profil Linni Meister (34) mange da hun delte en video av seg selv og Hollywood-stjerna Manu Bennett (50).. Sistnevnte har markert seg i filmer som «Hobbiten» og. En oksidasjon er når et atom eller ion gir fra seg et eller flere elektroner. Mens en reduksjon er når atomet eller ionet tar opp ett eller flere elektroner. Når vi brenner magnesium får vi også det som kalles en forbrenning, og en forbrenning er når et stoff reagerer med oksygen fordi det blir frigjort energi I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå. Torsdag delte Blake Lively (33) og ektemannen Ryan Reynolds (44) det som tilsynelatende var et.

Stråling - Daria.n

Kjell Andersen fra Noresund sparer ikke på kruttet når han forteller hva han syns om å få eiendomsskatt på uthuset på 17 kvadratmeter Han forsker på hva lys betyr for søvn. Den indre klokka vår blir påvirket av lys. I millioner av år har menneskekroppene tilpasset seg et skifte mellom natt og dag, lys og mørke. Dette skiftet har gitt oss en indre klokke som hjelper oss med å sove når det er mørkt og være våkne når det er lyst Olympiatoppen åpner for trening av OL-stjerner i virus-stengt nasjonalanlegg Et grovt tillitsbrudd For fem dager siden trumfet liv og helse alt. Nå følger idretten heller anbefalingen fra IOC.

I talkshow-konseptet «Olé, Olé» tar vi opp alle de store spørsmålene United-fansen brenner inne med før 2020/21-sesongen sparkes i gang. Flere gjester hentes inn for å dele sine tanker om ulike temaer, vi stifter bekjentskap med en hjemmesnekret «fanzone», og går gjennom lagdel for lagdel Basaksehir-backen Rafael da Silva har en lang fortid i Manchester United, fra 2008-2015, og spilte i klubben under både Sir Alex Ferguson, David Moyes og Louis Van Gaal

Axel Bøyum (23) er kjent fra serier som Øyevitne, Heimebane og Heksejakt. Men sin aller første teaterrolle hadde han ved Teatret Vårt i Molde for fem år siden God, gamle Karpe Diem, slik jeg husker dem. Lydverket sending 11. mai med Karpe Diem live fra internasjonalen. Foto: Tom Øverlie, P3.no, CC BY-NC-SA 2.0 Etter å ha brukt en del tid på å finne riktig verktøy og prøve å finne ut om det finnes noe verktøy som bare lar deg liste opp masse ord og så setter opp et flytskjema for deg (det gjør det ikke, som jeg kunne finne), begynte jobben.

Objekt fra fremmed stjerne besøker oss . Alt tyder på at objektet stammer fra en fremmed stjerne, og hvis det er riktig, - Bevegelsen stemte ikke med banen til en normal asteroide eller for en komet, forteller Weryk i pressemeldingen fra University of Hawaii I 2020 feirer Stjernen 60 år og klubben ønsker å markere dette gjennom en ny fast spalte «Folk i Stjernen». Gjennom jubileumsåret vil personer som har eller har hatt tilknytning til klubben bli intervjuet. Denne uka har vi snakket med den tidligere A-lagspilleren, Thomas Buskoven En god primer kan være akkurat det du trenger dersom du føler at makeupen forsvinner irriterende fort. På Talk About Beauty har norske kvinner anmeldt nesten 40 ulike primere og her oppsummerer vi hvilke som er på topp 5-listen (se listen nederst i saken), samt forteller deg alt du trenger vite om det populære produktet.. LES OGSÅ: Foundation-vinnerne norske kvinner elske Newth forteller at han jevnlig blir kontaktet av folk som lurer på hva det er, og spør om det kan være en UFO. Det avbekrefter han. - Venus står nærme sola, og akkurat nå er Venus en. En dag i juni 2018 ble en høyst usedvanlig aktivitet registrert i universet, og nå har det kanskje ført til en banebrytende observasjon: fødselen av et svart hull. Forskere observerte et usedvanlig kraftig lys i teleskopene sine og fant raskt ut at det var lyset fra en stjerne som eksploderte langt borte

Den kinesiske appen TikTok har vært mye omdiskutert den siste tiden. Nå svarer Datatilsynet på hva de tror vil skje med den populære underholdningsappen Snakker ut om sjokk-exiten. Lørdag var det Birgit Skarstein og dansepartner Philip Raabe som måtte forlate Skal vi danse. Nå snakker de ut om hva de tror gikk galt Foto: Skjermbilde fra Instagram / @christophermcquarrie - Godt mottatt. Han forteller at filmproduksjonen ble ekstremt godt mottatt i Rauma: - Det gjelder fra kommuneadministrasjon, ned til enkeltpersoner som har vært positive, og til leverandører. Vi har prøvd å oppføre oss så godt vi kunne Én eneste kjøreskole i landet har alkolås på samtlige biler. Det kom i stand etter flere negative opplevelser, forteller de I en video lagt ut på sosiale medier forteller latinostjernen - en 35 år gammel mann fra Miami med cubansk far og peruansk mor - hvorfor han støtter president Trump, i stedet for Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i valget i november. - Demokratene tror at de bare har rett til latino-stemmene

Naturfag - Hør deg selv - Stråling fra verdensrommet - NDL

I 2020 feirer Stjernen 60 år og klubben ønsker å markere dette gjennom en ny fast spalte «Folk i Stjernen». Gjennom jubileumsåret vil 60 personer som har eller har hatt tilknytning til klubben bli intervjuet. Denne uka har vi snakket med Lars-Thomas Stene - Jobben har på en måte endret min væremåte. Jeg har blitt en bekymret person, som ikke er så glad. Jeg er et menneske med lang, lang lunte, som plutselig ikke har noen nå. Da hun begynte i stillingen 1. februar 2017, rett fra jobben som dekan ved fakultet for lærer- og tolkeutdanning, var kunnskap og utvikling viktigst En stjerne er et massivt og lyssterkt himmellegeme som består av delvis ionisert gass, såkalt plasma.På slutten av sin levetid kan en stjerne også inneholde en del degenerert materie.Den nærmeste stjernen sett fra jorden er solen, som forsyner planeten med nok energi til å opprettholde liv her. Andre stjerner er synlige på nattehimmelen når de ikke forstyrres av solen, andre. Hertzsprung-Russel-diagrammet er et spredningsplott av stjernene som viser forholdet mellom stjernenes absolutte størrelsesklasse eller luminositet kontra deres spektralklasser eller klassifisering og effektive temperaturer.Hertzsprung-Russel-diagrammet (forkortet til H-R -diagrammet) er ikke et kart over stjernenes lokalisering, men hjelper til å forstå hvordan stjernene utvikler seg Absorpsjonsspekter: I et absorpsjonsspekter vil vi se en rekke med ulike farger, med noen vertikale svarte streker innimellom. Dette er fordi at når vi sender et lys gjennom en gass vil gassen absorbere noe av strålingen. Bølgelengdene som blir absorbert, vil ikke gi lys, og fargene vil ikke være synlige

På et eller annet tidspunkt gjorde mennesket et stort evolusjonært sprang. Vi reiste oss opp. Fordelene med å stå oppreist på den afrikanske savannen er ganske åpenbare, men det er langt fra klart hva det var som fikk førmenneskene til å reise seg Dette forteller oss at lysets energi, farge, bølgelengde Emisjonsspekter er noe som kommer frem da man ser på spekter fra en gass, Vi trodde det ville forekomme et absorpsjonsspekter, men etter nøye studering var det emisjonsspekter som viste seg på bildene

Naturfag Påbygg - Bevegelsesretning - NDL

1. Hva forstår vi med jordaksens presesjon? Hva er årsaken til presesjonen? 2. Beskriv kort Dopplereffekten. Hva kan den brukes til i astronomien? 3. Hva forstår vi med en stjernes parallaksebevegelse? Hvordan måler vi avstanden til en stjerne ved hjelp av parallaksen? 4. Forklar med få ord sammenhengen mellom utstrålingen fra et varmt. Et spekter eller spektrum er en oppdeling av elektromagnetisk stråling eller annen type bølgebevegelse (for eksempel lyd), med henseende på bølgelengde/frekvens. Uttrykket er mest kjent fra optikken , hvor det står for oppdeling av lys i ulike farger som kan observeres når lyset brytes, for eksempel i en prisme Juletreet: Selve juletreet symboliserer livets tre i Edens hage og Jesus som det eviggrønne tre. Juletrefoten: Juletrefoten som treet holdes oppe av, er tradisjonelt formet som et kors for å minne oss om korset. Stjernen: Stjernen i toppen symboliserer betlehemsstjernen som førte de tre vise menn til Jesus. Glitteret: Glitteret skal være strålene fra stjernen En av de bedre norske jentene vi har hatt er Natalie North. Hun gjorde alt og stilte opp som avtalt, forteller han. Raske penger og drømmen om å leve et liv i luksus i Hollywood kan være fristende for mange. Historien til Natalie North fikk imidlertid ikke en lykkelig slutt som millionær i Hollywood

stjerne - Store norske leksiko

Et klart, vandig snørr ofte kan dukke opp ved lette neseforkjølelser eller allergier. - Vanlige rhinitter, det vil si neseslimhinnebetennelser, er det vi opplever ved forkjølelser. Det er en virusinfeksjon i nesen. Man får da hyppig vandig, klar sekresjon fra nesen som etterhvert kan tykne litt til i forløpet Bare jeg hadde et bra liv, så var det det som var viktig, ikke hva jeg gjør. Jeg tror at det hjalp mye, forteller «Stjernekamp»-dommeren. Mona bodde og jobbet i Los Angeles i flere år, og den tidligere så sjenerte jenta fra Hovseter fikk intervjue stjerner som Brad Pitt, Johnny Depp, Julia Roberts og Clint Eastwood Stjernen bør ha minst 5 tagger, og den bør være av en størrelse som gir god plass til å skrive på hver av taggene. Elevene skriver først sitt eget navn i midten av stjernen. Når det er gjort, skriver de ett ord på hver tagg, som forteller om hvem de er som person

Naturfag Påbygg - Stoffer og temperaturer - NDL

Et binært stjernesystem er en av to stjerner som bane rundt et sentralt punkt. I dette systemet kan en stjerne akkumulere materiale fra den andre stjernen, og øke sin egen masse. Når stjernen når en viss masse, kan stjernen eksplodere. Etter at eksplosjonen har skjedd, er det gjenværende av stjernen en ekstremt tett kjerne, kjent som en. Solsystem er et planetsystem der planeter kretser rundt en stjerne. Store bjørn (fra latin Ursa major) er et stjernebilde på den nordlige himmelhalvkulen. Slik kan du være med å bestemme navnet på planeten og dens stjerne. Utvelgelsen av navn på Norges nye eksoplan kommer til å foregå i to omganger

STRÅLING Flashcards Quizle

Hva pleier folk å spørre om når du forteller hva du forsker på? - Hvis du kan alt dette, hvorfor lager du ikke en super-medisin som tar knekken på korona-viruset? Jan Terje sier at det er et godt spørsmål. - Og ja, vi prøver, sier han «Game of Thrones»-stjerne: Forsøkt presset til nakenscener. I en podkast forteller skuespiller Emilia Clarke (33) hvordan det var å spille inn sin første nakenscene, og at hun senere har.

Utnytting av elektromagnetisk strålin

- Altså, jeg vet ikke hva som skjer i Finnmark, utbrøt dommer Mona B. Riise. - En stjerne er født. Jeg er sikker at vi ser deg hele veien, dette var nydelig, konkluderte hun Ohms Law uttaler at den elektriske strømmen som går gjennom en leder er i direkte forhold med potensialforskjellen på den. Med andre ord, den konstante proporsjonaliteten resulterer i lederens motstand. Ohms Law uttaler at likestrømmen som strømmer i lederen også er. Ligningene i den generelle relativitetsteorien sa at det var mulig for en stjerne å kollapse så fullstendig at alt som ble igjen var et område som ingenting, selv ikke lys, kunne slippe ut av hvis det falt inn i det. Teoretiske fysikere syntes dette var veldig spennende, og de regnet videre på hva som ville skje med stoff som befant seg i nærheten av et svart hull Seks terninger kastes 101 ganger hver dag og er en del av Annika Borgs kunstprosjekt. Foto: Annemona Grann - Nå har jeg holdt på så lenge at dette er integrert i arbeidet mitt, og i livet mitt, sier kunstneren, og utdyper det med at hun ønsker å trekke elementer fra andre områder som naturfag, matte, litteratur og filosofi inn i arbeidet med kunst «Solsidan»-stjernen Josephine Bornebusch forteller til Dagbladet at hun ble skremt av taktikken svenske myndigheter la for hvordan landet skulle takle coronapandemien. - Jeg leverte fra meg barna mine på skolen, mens folk lå på sykehuset og døde. Jeg leverte fra meg det kjæreste jeg har, og alt bare fortsatte å holde åpent

Hvordan vet man hva stjernene består av? illvit

Det var 485 dager siden forrige landskamp for Nora Mørk. Og med både henne og flere andre skadeplagede spillere tilbake, var Norge tidvis overlegne mot Danmark Lisette forteller: - Vi møttes i Goldshire. Nå er ikke Goldshire et bra sted, men den gang var Goldshire en hyggelig landsby, hvor du kunne støte på nye, interessante karakterer Og hva vet egentlig jeg om hva de tenker og føler, sier forfatteren. Den første personen Knausgård begynte å skrive om, var Solveig, en sykepleier i førtiårene

Hertzsprung-Russell-diagrammet - Store norske leksiko

- Hva pleier folk å spørre om når du forteller hva du forsker på? Noen lurer på hvordan de som har vokst opp i Norge med foreldre fra andre land klarer seg på skolen og på jobben. - Da sier jeg at mange klarer seg veldig fint, sier Are. Mange synes at det er dumt at noen av dem som komer fra andre land blir urettferdig behandlet - Hva er din personlige favoritt blant julesangene? - Jeg feiret julaften i Betlehem et år. Sammen med et par andre gikk jeg hjem om natta. På vei til hotellet i Jerusalem ble vi kroppsvisitert syv ganger mens vi hørte Glade jul fra klokkene i Fødselskirken

Hauge forteller om et spesielt engasjement i garderoben i pausen, og røper andre detaljer fra suksesskvelden. - Det var et nydelig engasjement, sier vikartrener Robert Hauge. Den nye Brann-epoken, foreløpig med trener Kåre Ingebrigtsen på tribunen, kunne ikke startet bedre. - Nå er det håp for sesongen, sier Eduardo «Doddo» Anderen En stjerne som vandrer for nær det supermassive svarte hullet i midten av sin galakse, blir revet fra hverandre av det svarte hullets tyngdekraften i en voldelig katastrofe som kalles en tidevannsforstyrrelse (TDE), noe som gir en strålende stråling. En ny studie gir en enhetlig modell som forklarer de siste observasjonene av disse ekstreme hendelsene Fra venstre: Nils Kvalvik, Men jeg tror ikke TV 2 vet hva de har stelt i stand, sier han med et smil. Da kan det nok gå en kule varmt for de fleste, forteller Raymond Røskeland til VG

 • Aluminiumsprofiler priser.
 • Anna und der könig stream hd.
 • Balboa vl400 manual.
 • Dampak kapitalisme di indonesia.
 • Karaoke salzburg.
 • Hip hop bremerhaven.
 • Stange svømmeklubb.
 • Brainy quotes.
 • Bamse verdens sterkeste bjørn leker.
 • Czas przeszły perfekt niemiecki sprawdzian.
 • Bachelor degree ترجمه.
 • Blake shelton ektefelle.
 • Fredrikstad kino black panther.
 • Beretta jaktdress test.
 • Traktor ryker hvitt.
 • Buffet stavanger søndag.
 • Ausbildung rendsburg eckernförde.
 • Regler maraton.
 • Jesse williams girlfriends.
 • Navn tattoo design.
 • E boks id porten.
 • Kepler kaninjegeren.
 • Sigma for sony e mount full frame.
 • Free signature designer.
 • Fantasy sverd.
 • Snøscooter lakselv.
 • Lene marlin songwriter.
 • Apple tv virker ikke.
 • Luzie der schrecken der straße oswald.
 • Menstrip.
 • Golfhotel stromberg restaurant.
 • Cezanne kleding.
 • Locoid crelo.
 • Legge opp kjole pris.
 • Marshall london review.
 • Halvor sveen ulovlig jakt.
 • Strømstad spa utsjekk.
 • Wolfram siebeck isst unterwegs: kulinarische abenteuer.
 • Sildakongen produksjon.
 • Kurs allmennmedisin.
 • Tresko med vernetå.