Home

Diskriminerende språkbruk kontekst

Språk kan derfor være diskriminerende dersom man ordlegger seg slik at noen blir behandlet på en dårligere måte enn andre kun på grunn av hvem man er, eller hvordan man ser ut. Trakassering er en form for diskriminering. I linken nedenfor står dette: Trakasserin Generelt kan man si at rasistisk språkbruk er å offentlig fremsette en diskriminerende eller hatefull ytring overfor noen med en annen hudfarge eller etnisk opprinnelse. Straffelovens § 135a (rasismeparagrafen) sier Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år Hvor går grensen mellom ytringsfrihet og krenkelser? Stigmatisering Diskriminering og rasisme Hvis en gruppe over lengre tid har blitt sett på som annerledes, farlig, eller som en trussel, og får negativ omtale. Ord kan føre til handling. -> Folkemordet i Rwanda som eksempel

Diskriminerende og trakasserende språkbruk Trakkaserende spårkbruk blant pegidademostranter. Pigida Problemstilling Ordet neger Pegida demostrajonen i Norge Innholdsfortegnelse Ytringsfrihet Trakasserende språk Hvordan skjer trakassering? Seksuell legning Diskriminerende språ Start studying Norsk: Nye kontekst - kurs 8.2: Diskriminerende språkbruk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofile orientering, eller nedsatte funksjonsevne. Som ytring regnes også bruk av symboler drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Kompetansemål . Økt 1: Arbeid med førforståelse Aktuelle begreper nasjonal minoritet, holdninger, skjellsord, fordommer, rasisme, diskriminering, antisemittisme Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering

Hvordan kan språk være diskriminerende og trakasserende

Dokumentar - fortellinger fra det virkelig liv. ødelagt klær på jobb En dokumentar kan være riktig mange forskjellige ting. Det som kjennetegner en dokumentar er at den skal være fra den virkelige verden, og funnet sted i denne verden også De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Ungdom lager sitt eget språk i sosiale medier. Unge kommuniserer på en blanding av dialekt, globalt og normert norsk. - Særlig etter ferier sliter vi litt med å komme inn i korrekt norsk igjen, medgir jentegjeng på 16 år

Mange skoler opplever at elevene kaller hverandre skjellsord, har en stygg og tøff språkbruk og at dette brukes for å hevde seg. Ord som brukes er blant annet homo, hore, muslim, jøde, ape, dust, teit, feit, fuck, bitch, faen, svarting, taper, lesbe, småen. Samtaler med barn og unge viser at. Språk i dag, diskriminerende språkbruk, Norske dialekter, svensk og dansk og Språkhistorie s.324-352 ktb. Språk og identitet s.325. Mange sterke meninger rundt språk fordi det er en stor del av identiteten vår, mange er derfor veldig engasjert i språkspørsmål Gyldendal Norsk Forlag forside | Gyldenda

Eksempel på rasistisk språkbruk? - Ung

Diskriminerende og trakasserende språkbruk by Maja Ruu

Her har vi samlet noen bidrag til inkluderende og ikke-diskriminerende språkbruk. Flerkultur. NRKs flerkulturelle ordliste er en gjennomgang av ulike begreper som brukes om innvandrere og flerkultur. Ordlisten er ment som et bidrag til bevisstgjøring om hvilke ord vi bruker og hvordan de oppfattes Ordene som kan få deg i trøbbel: Slik unngår du språklig sjikanering «Homse» KAN være greit å si. Men omtaler du noen som «degos» eller «guling», har du tråkket kraftig i språksalaten Nye Kontekst: kap. 8.1, 8.3, 8.4 Språk i dag - Diskriminerende språkbruk - Norske dialekter, svensk og dansk - Språkhistorie - bakgrunnen for bokmål og nynorsk Samtale Oppsummeringsprøve Å kunne lese:-leseforståelse -utvikle kulturforståelse Å kunne skrive: -skrive for å reflektere over kunnska Velkommen til Gyldendal Norsk Forlag. Forlagshuset utgir et bredt spekter av skjønnlitteratur, generell litteratur, fagbøker og læremidler og har knyttet til seg engasjerte forfattere og medarbeidere Fra 1. januar 2020 slår Hof, Holmestrand og Sande bibliotek seg sammen og blir Holmestrandbibliotekene. Vi vil med tiden også gå over på en felles hjemmeside for de tre avdelingene, men inntil videre beholdes Hof og Sandes sider for søking etter medier, da basene heller ikke blir felles ennå

Diskriminerende og trakaserende språkbruk by fredrik mælu

 1. Saltos bokhylle 1-7 Kontekst Norsk 8-10 Ny utgave! Agora Norsk 3-7 Safari Norsk 1-7 Les og løs Gyldendals norskbøker ABC Leseboka for grunnskolen Den første bok
 2. erende språkbruk. Til journalister: En altfor stor andel av kilder i norske medier er etnisk norske. Vi krever at journalister blir bedre på å velge kilder som bedre representerer den faktiske demografien i området de skriver i
 3. I tradisjonell språkbruk nyttar ein pronomenet han for å vise attende til ei personnemning i hankjønn: Dersom ein arbeidstakar ikkje ønskjer å få lønna inn på bankkonto, må han gjere arbeidsgjevaren merksam på det. Ingen veit kor lenge han skal leve
 4. erende ord om funksjonshemmede, skriver Krokan. De kalles blant annet «svake grupper». Mange aviser bruker ord som gjør at funksjonshemmede blir sett på som annerledes. Krokan gir også eksempelet med romfolk. Før ble de kalt sigøynere av norske aviser. Men det endret seg da de krevde å bli kalt romfolk
 5. Stygg språkbruk fra barnemunn «Det er voksnes ansvar å gripe inn når barn bruker ord og uttrykk som krenker andre.» Stygge ord: Språkbruken i barneskolen har blitt styggere
 6. ister Solveig Horne mener brudd på likestillingsloven må få konsekvenser. LO frykter statsrådens forslag vil svekke Likestillings- og diskri
 7. erende og belastende. Da Kong Olav i en nyttårstale snakket om våre nye landsmenn, var det åpenbart ment inkluderende

Reagerer arbeidsgiver på diskriminerende språk og oppførsel? Er arbeidsgiver tydelig på at diskriminering er uakseptabelt? Er opplæring om diskriminering inkludert i HMS-opplæringen? Er diskriminering vurdert som en risikofaktor? Finnes det rutiner for behandling av mobbing, trakassering, diskriminering? 1 Språkbruk ger också råd och rekommendationer i språkliga frågor och norled båt bergen florø språklitteratur. Om kakor (cookies) Registerredogörelse drøfte teste for kjønnssykdommer hjemme språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende Indirekte diskriminering er det når personer med ulike behov og forutsetninger likevel behandles på samme måte som andre, men slik at resultatet av likebehandlingen blir diskriminerende. Det kan for eksempel være snakk om manglende rullestolramper for funksjonshemmede. Lover og regler. Vi har en rekke lover mot diskriminering - Dagens abortlov er diskriminerende Du finner forberedelseshefte, lærerveiledning og oppgaver under «generelle ressurser» i Nye Kontekst Ressursbank lærer. Målet med dette undervisningsopplegget er å skape bevissthet hos elevene rundt diskriminerende språkbruk Ubisoft har gått drastisk til verks for å bekjempe upassende oppførsel og språkbruk i Rainbow Six Siege

Norsk: Nye kontekst - kurs 8

 1. erende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres. a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, eller: c) homofile legning, leveform eller orientering
 2. ering utenfor de samiske språkområdene, men
 3. erende språkbruk i kurs 3.2, side 90 språklige dempere og forsterkere i kurs 7.1, side 276 Kapittel 5.
 4. erende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, Hatretorikk er en form for språkbruk som fremmer konspirasjonsteorier,.
 5. erende språkbruk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Oppgaven var å skrive en argumenterende artikkel om dagens språkbruk. Karakter: 5 Bokmål Artikkel. Mitt munnlege og skriftlege språk. Artikkel der du gjer greie for særtrekk ved det munnlege og skriftlege språket ditt i ulike situasjonar. Hvilken.
 7. Forskjellsbehandling på grunn av språk og religion En kirke lyste ut en stilling som renholder med krav om at søkere måtte beherske norsk og identifisere seg med kirkens verdigrunnlag

Diskriminering: Ord og uttrykk som har gått ut på dato

 1. erende språkbruk by Isabella Kolstad. Diskri
 2. Språkbruk i sosiale medier - en moderne signatur. by oystein · Published 25/03/2017 · Updated 27/03/2017. Av Sofie. Å debutere som blogger i 2017 er ikke like lett som man kanskje skulle tro. Jeg velger å si det som Petter (eller var det Henning?) Solberg så fint uttalte i.
 3. erende og trakasserende; gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge,.
 4. Særemne om kvinnens stilling i samfunnet skrevet på bakgrunn av bøkene Et dukkehjem (Henrik Ibsen), Senere, Lena, Sitt eget liv (begge Anne Karin Elstad) og Sannheten bortenfor (Anne Holt). Karakter: 5
 5. En krenkende språkbruk Artikkeltags. Leder; Tegning: Jørn Grynnerup Publisert: 05. mai 2009, kl. 02:00 Sist oppdatert: 25. januar 2010, kl. 17:43. Artikkelen er over 11 år gammel «Knut Arild Hareide står, i motsetning til Lebesby, for en inkluderende linje, som vi håper flertallet i KrF stiller seg bak..

diskriminering - Store norske leksiko

Ikke-diskriminerende språkbruk. Igjen går språkdebatten om hvordan det er riktig å omtale funksjonshemmede. Her er veiledning for ikke-diskriminerende språkbruk fra Unge funksjonshemmede og Handikapforbundet med flere drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende; gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål; beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd op Kontekst Les - lesestrategier 1-3. Kontekst Rettskriving 1-3. Kontekst Grammatikk og rettskriving. UKE SENTRALE KOMPETANSEMÅL (nummerert som på side 15-16 i Nye Kontekst Lærerens bok) ELEVENS KOLONNE. [17] Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserend

Diskriminerende språkbruk nye kontekst

Ulik tilgang til hjelp er diskriminerende. Flere forhold innen rus- og psykisk helsetjenestene er diskriminerende. Det hevdet brukerrepresentant for A-larm Tommy Lunde Sjåfjell og psykologspesialist Svein Øverland i det andre av høstens tre temamøter om diskriminering Smith import er en serie på fire filmer om likestilling. Denne filmen handler om språkbruk blant ungdom og seksuell trakassering. https:.

En mann i 60-årene fra Sør-Helgeland, som utlovte skuddpremie på Ap-nestleder Hadia Tajik, er dømt til fengsel i 16 dager for trusler og hatefulle ytringer Som verktøy til ikke-diskriminerende språkbruk henviser Unge Antirasister til Foreningen Balansekunst, et samarbeid mellom over 90 norske kunst- og kulturorganisasjoner for et likestilt og mangfoldig kulturliv. De har utviklet en ressursbank for ikke-diskriminerende språkbruk drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende Jeg kan forklare hva argumentasjon og saklighet er, og kan vurdere om et argument Kap. 2 i Kontekst Kap. 1 kurs 3 Foredrag Barbro Fällmann (retorikk) Les og forstå hefte Txt-aksjonen Rask repetisjon av argumenterende tekster Å kunn drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Kontekst Kap. 3, s.64-105 Å analysere bilete s.368-369 Hefte om reklame Tips til tekstar: Att døda et barn av Stig Dagerma hei jeg lurer på hva som er diskriminerende språkbruk mot samer idag? Hva er det du sier til en same for å virke diskriminerende liksom? SVAR. Besvart 29.03.2017 22:22:24. Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid

diskriminerende ytringer - Store norske leksiko

 1. Inkluderende språk . Hvordan vi snakker om organisasjonen vår og de vi vil nå har stor betydning for hvem som opplever å være velkommen. Dette er viktig når vi skal rekruttere nye frivillige, medlemmer eller deltagere, gjennomføre aktiviteter og fronte våre saker
 2. erende språkbruk blant ungdom, men er det virkelig så mye av dette som media fremstiller det som? I hverdagen bruker vi mange forskjellige ord som vi ikke tenker over at kan såre folk. Alle har forskjellige meninger om ord som det er greit å bruke eller ikke
 3. Men slike krav er satt til ymse slag språkbruk i enkelte andre land. Visse stater i USA har f.eks. lovverk som skal verne folk mot språklige «overgrep», og har formulert krav til forståelig språkbruk i en del dokumenter, bl.a. kjøpekontrakter. Også i Østerrike og Finland har myndighetene fastsatt krav til begripelige offentlige tekster

Artiklar i kategorien «Diskriminering» Kategorien inneheld desse 9 sidene, av totalt 9 Analysene viste at det var 57 prosent mer sannsynlig at hvite innbyggere ble møtt med respektfull språkbruk enn hvis de var svarte. Det vil si at politiet beklaget ulempene stoppene medførte eller uttrykte takknemlighet for folks samarbeidsvilje. Altså ord som «I'm sorry» og «thank you»

Vulgær språkbruk. Noen typer språkbruk egner seg ikke for seere under 18 år. Vi kan se på faktorene nedenfor når vi skal vurdere om innhold skal aldersbegrenses eller fjernes (husk at listen ikke er uttømmende): for eksempel samlevideoer eller klipp som er tatt ut av kontekst språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende [21] Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag KURS 6.3 VERB KURS 8.1 SPRÅK I DAG KURS 8.2 DISKRIMINERENDE SPRÅKBRUK KURS 4.1 ARTIKLER - KURS 4.2 DISPOSISJON Tentamen 13-20 [5] Presenter

Facebook betegnes gjerne som en arena for nettverksbygging og vedlikehold av sosiale relasjoner. Venner har stor betydning for personlig utvikling og sosial tilhørighet, og vennesamling og kommunikasjon med venner er sentrale aktiviteter i dette nettsamfunnet Ville du likt å bli kalt hore av en fremmed på gaten? Nei, hvorfor er det da greit å kalle hverandre det på skolen? Språk påvirker. Foto og klipp: Knut Joner.. Våre folkevalgte reagerer med avsky mot bruken av begrepet avvik overfor enkelte grupper i samfunnet, mens de selv, paradoksalt nok, bruker samme begrep i beskrivelsen av mennesker med Downs syndrom

Ungdom lager sitt eget språk i sosiale medie

Redd Barn

Språk i dag, diskriminerende språkbruk, Norske dialekter

Episode 33 Kulturer med lav og høy kontekst og deres språkbruk Please check out my newest book: 21 Self-Limiting Beliefs on Learning a Foreign Language - Smashed Kjøp kikkert hos oss. Vi fører kikkerter bl.a. Swarovski, Zeiss, Leica, Opticron, Steiner m.fl. Konkurransedyktige priser Min anbefaling er at foreldre og lærere yter motstand mot bruken av ord som metakognisjon og bruker ord som refleksjon i stedet. Jeg skal her gi noen korte begrunnelser for min oppfordring om å ta språket tilbake. Ordet 'metakognisjon' ble innført av Flavell (1979), og blir særlig brukt om læring og problemløsning

Kilde: Kontekst fordypning i norsk; Høre dialekter og kjenne dialekttrekk. Lese og diskutere tekster med trakasserende og diskriminerende språkbruk. Nynorsk og bokmålsbøker (roman), selvvalgt. Lese uke 34-37 (nynorsk) Lese til forfatterstudium (bokmål eller nynorsk) uke 42-50 Redd Barna: Diskriminering er et pedagogisk nettsted for skolebarn der de kan lære om krig, fred, miljø, klima og andre viktige saker i et lekent og morsomt miljø

drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende Kompetansemål . Forslag til forarbeid Om fordommer og diskriminering: Før elevene går i gang med selve planleggingen, bør læreren legge opp til at alle snakker om hva so Kontekst Tekstar 1-4 Heildagsprøve med utgangspunkt i gamle eksamensoppgåver Diskusjon og munnleg aktivitet i timane-samanlikning av tekstar. Skriftlege oppgåver til tekstane Skriftleg heildagsprøve Språkleg emne: 1 Språket vårt diskutere holdninger - 8 drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserend Det siste året har ulike former for seksualisert oppførsel fra kollegaer på arbeidsplassen og i organisasjonslivet fått oppmerksomhet og blitt påtalt gjennom kampanjen #metoo. Nå er turen kommet til skoleverket. Skoleeier har etter både opplæringsloven og diskrimineringsloven en plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering

dan språkbruk kan virke dis-kriminerende og trakasse-rende lage diagram og tidslinjer ut i frå jevne data i arbeid med språk-bruk. gi eksempler på diskriminerende og trakasseren-de språkbruk med utgangs-punkt i egne er-faringer skrive nøkkelord fra en diskusjon gi eksempler på dis-kriminerende og tra-kasserende språk-bruk En annen kontekst hvor jeg studerer flerspråklighet, er byggeplasser. Her har jeg publisert en artikkel om hvilke strategier bygningsarbeidere bruker for å tilegne seg nye tekniske termer på norsk i sine daglige samtaler på arbeidsplassen (Svennevig 2018b)

Gyldendal Norsk Forlag forside Gyldenda

drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende. Kontekst s 223 - 248 . Selvvalgt roman. Muntlig karakter på bokpresentasjon av selvvalgt roman. Tanya. 48-50 Rettskriving og lesestrategier. Kontekst s. 356-362. Lesing . Skriving. Muntlig Kontekst basisbok Kontekst nynorskboka Kontekst tekster 1, 2 og 3 37 Kontekst grammatikk- og rettskriving Ordbøker TXT-aksjonen Nasjonale prøver i drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende uke Han er glad for at Hjelmesæth setter fokus på språkbruk overfor folk med høy BMI. — Det er fint om man unngår å si at noen er overvektige, og heller vil si at de har overvekt. Det samme med fet. Å være fet, forbindes med å ha dårlig selvkontroll og at man ikke klarer å ta vare på seg selv, sier Allgot SIGNERT Vi leser og hører ofte at språk er makt og at folk må tenke seg om rundt sin egen språkbruk. diskriminerende eller reduserende og deretter veilede oss i hva som er riktig og galt å si. Vi har tendens til å bruke ord og begrep i feil kontekst uten hensikt om å skade noen

Kommunikasjon og kultur - Diskriminering - NDL

Oslo kommune regner ikke bruken av ordet «neger» som inkluderende språkbruk. Kommunen er enig med Språkrådet i at ordet kan oppfattes som rasistisk. Ingen skal i møte med Oslo kommune tiltales eller omtales med ord som oppfattes diskriminerendeOslo kommune skal bruke et inkluderende språk i sin språkprofil og i kommunikasjonen i og fra kommunen Kontekst basisbok Kontekst Nynorskboka Kontekst tekster 1, 2 og 3 grammatikk- og rettskriving Ordbøker TXT-aksjonen Bibioteksbøker -38 Nasjonale prøver i lesing TXT-bøker/bøker-----Skriveøkt BM Høst L/M/H drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me Tekst og kontekst (Heftet) av forfatter Margareth Sandvik. Språk. Pris kr 365 (spar kr 74). Se flere bøker fra Margareth Sandvik

Undervisningsopplegg Gyldenda

Mourinho straffes ikke av fotballforbundet etter Carneiro-bråket — Ikke diskriminerende språkbruk. DEGRADERT: José Mourinho var lite fornøyd med Chelsea-lege Eva Carneiros opptreden under kampen mot Swansea FA har analysert videoopptak fra kampen, og konkluderte at de «fant at ordene de utvekslet ikke utgjorde diskriminerende språkbruk under FA-reglementet.» Carneiro forlot Chelsea tidligere i september. (©NTB) Mourinho: - Jeg er bekymret - Da Mourinho fikk vite om telefonsamtalen, startet konflikten som splittet Real Madri Comments . Transcription . Nors

— Ikke diskriminerende språkbruk. BT Logo search Chevron down Chevron lef «Nymotens» språkbruk på nett. Språket på utvikles og drives mest av ungdommen, som lager forkortelser og setter inn engelsk. På en måte blir det et eget «språk», der utenforstående ikke forstår så mye. Man kan på en måte si at de blir mer «fri», der de slipper å tenke på tegnsetting og rettskriving — Ikke diskriminerende språkbruk. FA har frikjent Mourinho for situasjonen der portugiseren skal ha kommet med diskriminerende kommentarer rettet mot tidligere klubblege Carneiro, det melder Sky Sports onsdag Jeg blir som oftest veldig glad for bøker og CD-er. Særlig hvis de evt. kan byttes.

 • Shih tzu lynne livlig.
 • Bnl medlemmer.
 • Lotr mirkwood.
 • Høyeste promillegrense i verden.
 • Naturalisme oeuvres.
 • Swiss trail map.
 • Wahl ́s kuhstall.
 • Sekund wikipedia.
 • Mauretania gregor jahreshoroskop 2018 steinbock.
 • Android auf iphone installieren ohne jailbreak.
 • Fotogen fotoservice fotostudio geilenkirchen.
 • Restaurant ambiance festive paris.
 • Yzf r125 red 2017.
 • Il cavallo aachen.
 • Hvordan miste vannvekt.
 • Neato botvac connected wifi.
 • Rugged phone cases.
 • Hvilke land besto det osmanske riket av.
 • Hund halter efter hvile.
 • Schengen land kart.
 • Frisør amanda.
 • Darth vader anakin skywalker.
 • Oslo ess midnatt.
 • Tradisjonelle norske kniver.
 • Skf kulelager oslo.
 • Garconniere mieten kundl.
 • Gymo strømpepåtrekker.
 • Runzelblättriger schneeball.
 • Heimebane nrk episode 3.
 • Christopher columbus youtube.
 • Coraline opening.
 • Hva er en førstehåndskilde.
 • Trening testosteron.
 • Vev biologi.
 • Engelsk kvinnelig artist.
 • Ashley tisdale husband.
 • To forlovere forlovererklæring.
 • Inkongruenz medizin.
 • Normand installer.
 • Call me app.
 • Millennium park chicago.